Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Hydrobiologisch onderzoek nabij een aantal lozingspunten van afvalwater [Boek]
Honing, H. van der \ Hoog, J.E.W. de \ 1987
Om meer inzicht te krijgen in de (on)aanvaardbaarheid van geconcentreerde lozingen van gezuiverd en ongezuiverd afvalwater op polderwater is onderzoek uitgevoerd nabij elf lozingspunten. Bij Ammerstol, Bergambacht, Berkenwoude, Stolwijk, Leerbroek, H ...
help
Het Schelde - estuarium : een literatuurstudie naar het ecosysteem met het accent op de biotische componenten [Studentenverslag]
Moerland, G. \ 1987
help
Ecologische aspecten van grondwateronttrekking [Boek]
Bervaes, J.C.A.M. \ Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven \ 1987
help
Gradienten in het Strijper-Aagebied [Studentenverslag]
Raymakers, O.F.E. \ 1987
Het Strijper Aa project omvat onderzoek naar landschapsecologische relaties in het stroomgebied van de beek de Strijper Aa. Dit gebied ligt in de gemeenten Leende en Budel in Noord-Brabant. Het onderzoekproject behelsde onder meer inventarisaties van ...
help
Ecologische normstelling voor getijdewateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smaal, A.C. \ 1987
Voor getijdewateren bestaan er nog geen normen. De auteur van dit artikel stelt de vraag of normen nodig en wenselijk zijn. Hij pleit voor weloverwogen gekozen beheersdoelstellingen in plaats van uniforme normen
help
Macrofaunal community types in helocrene springs \ Jaarverslag... / Rijksinstituut voor Natuurbeheer = Annual report... / Research Institute for Nature Management [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Schot, J.A. \ 1987
Helocrene bronnen zijn plaatsen waar op flauwe hellingen grondwater aan de oppervlakte komt. Drie zulke gebieden in Overijssel werden in de winter 1981/82 onderzocht
help
Ontwikkelingen omtrent de methode van natuur effectbeschrijving in de T.C.G.B. rapporten [Boek]
Kok, A. \ 1987
help
Het herstel van de ecologische waarden van de Rijn : over de zalm en ecologische doelstellingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Smit, H. \ Urk, G. van \ 1987
help
Effecten van zoetwateraanvoer op het milieu van Schouwen - Duiveland [Boek]
Stuurgroep Zoetwatervoorziening Schouwen-Duiveland \ 1987
help
Biologische gevolgen van vergroting van waterinlaat in de provincie Drenthe [Boek]
Torenbeek, R. \ Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1987
help
Interaction between seston quantity and quality and benthic suspension feeders in the Oosterschelde (The Netherlands) [Boek]
Smaal, A.C. \ Verhagen, J.H.G. \ Coosen, J. \ 1987
help
De eutrofiering van de Botshol [Boek]
Hillebrand, H. \ 1987
help
Balansstudies en het beheer van trilvenen in het Utrechtse veenweidegebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Meuleman, A.F.M. \ Ridder, R.P. de \ Beltman, B. \ 1987
help
De hydrologie van hoogveensystemen : uitgangspunten voor het beheer [Boek]
Streefkerk, J.G. \ Casparie, W.A. \ [1987]
help
Bioassays using Stigeoclonium tenue Kuetz. and Scenedesmus quadricauda Tuerp. Breb. as testorganisms : a comparative study \ Hydrobiologia [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ Klapwijk, S.P. \ 1987
help
Ecologische normstelling [Boek]
Saris, F.J.A. \ Groot, W.T. de \ Cornet, J.P. \ 1987
help
Ecological consequences of a storm-surge barrier in the Oosterschelde : the salt marshes = Oecologische gevolgen van een stormvloedkering voor de schorvegetatie in de Oosterschelde [Proefschrift]
Groenendijk, A.M. \ 1987
Plantenoecologische studie naar de gevolgen van de aanwezigheid van en het actief beheer met de stormvloedkering in de Oosterschelde voor de schorplanten. Tevens zijn de gevolgen nagegaan van de aanwezigheid van de stormvloedkering en de secundaire d ...
help
Toepasbaarheid ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1987
help
Ecologische normstelling voor het zoete water \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Klapwijk, S.P. \ 1987
Er is een kloof tussen theorie en praktijk van de normen voor het oppervlakte water. Er is aandacht voor de ecologische onderbouwing. Auteur geeft de stand van zaken en noemt een aantal voorwaarden waaraan normstelling zou moeten voldoen
help
Effects of phosphorus removal on the maximal algal growth in bioassay experiments with water from four Dutch lakes \ Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie [Artikel]
Does, J. van der \ Klapwijk, S.P. \ 1987
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.