Login

Hydrotheek

help
Biological treatment of sewage by the activated sludge process [Boek]
Hänel, K. \ cop. 1988
This review of existing knowledge of the purification of sewage by the activated sludge process is written from the viewpoint of the hydrobiologist. It considers all the most important technical factors, such as the influence of aeration systems and ...
help
Ecological rehabilitation of the river Rhine : a proposal for a Netherlands research programme [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid \ Rijksinstituut voor Visserijonderzoek \ 1988
help
Hydrobiologisch onderzoek in Nederland : fundamentele en toepassingsgerichte aspekten [Boek]
Roijackers, R.M.M. \ 1988
help
Impact of acidification on aquatic ecosystems in The Netherlands : with emphasis on structural and functional changes [Proefschrift]
Leuven, R.S.E.W. \ 1988
help
De bodemfauna van de Fries - Groningse Waddenkust [Boek]
Zwarts, L. \ 1988
Beschrijving van de aanwezigheid van bodemdieren in relatie tot de hoogteligging van het wad en de aard van het sediment. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het effect van de huidige landaanwinningsactiviteiten, betreffende het onbegroeide wa ...
help
Waterplanten en waterkwaliteit [Boek]
Bloemendaal, F.H.J.L. \ Roelofs, J.G.M. \ 1988
Een overzicht van de betekenis van waterplanten als waterkwaliteitsparameters en van de verschillende processen die de waterkwaliteit beinvloeden met de effecten hiervan op waterplanten
help
Een verkennende studie naar de eutrofiering van het Zwarte Meer [Boek]
Molen, D.T. van der \ 1988
help
Overzicht van publicaties 1987 [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1988
help
Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Boek]
Baretta, J. \ Ruardij, P. \ 1988
help
Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
Coordinatiecommissie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren \ 1988
In dit rapport worden de Nederlandse oppervlaktewateren in 23 typen verdeeld. Daarvan worden er 16 beschreven. Elk type is te beschouwen als een ecosysteemtype dat gekarakteriseerd kan worden door een combinatie van eigenschappen die betrekking hebbe ...
help
The impact of elevated carbon dioxide levels on marine and coastal ecosystems [Boek]
Brouns, J.J.W.M. \ 1988
help
The impact of sea level rise on the Dutch coastal ecosystems [Boek]
Brouns, J.J.W.M. \ 1988
help
Onderzoek in de Botshol, 1988 : onderzoek naar de gevolgen van de integrale eutrofierings bestrijding van de Botshol [Boek]
M & W Aquasense \ 1988
help
Projectvoorstel voor integrale eutrofieringsbestrijding in de Oude Venen, Friesland [Boek]
Claassen, T.H.L. \ Haan, H. de \ Hosper, U.G. \ 1988
help
Eindrapportage BALANS - transport : fysische transporten en hun belang voor de koolstofbalans in de Oosterschelde [Boek]
Mulder, J.P.M. \ Geldermalsen, L.A. van \ Brinke, W.B.M. ten \ 1988
help
Kansen voor natuurwateren in Noord-Brabant : [verslag studiedag ecologische normdoelstellingen] [Boek]
Welschen, R.W. \ Mol, A.W.M. \ Provoost, K.J. \ 1988
help
Beknopte rapportage over het van oktober 1982 tot en met mei 1984 uitgevoerde nutrientenbelastingsonderzoek van het Eem- en Gooimeer : fosfaat en stikstofbelasting van het Eemmeer en Gooimeer [Boek]
Commissie Eutrofieringsbestrijding Gooi- en Eemmeer \ 1988
help
Stratificatie in IJsselmeer en randmeren : een kwantitieve studie naar het optreden van thermische gelaagdheid met het model STRAFI [Boek]
Dirksen, P.W. \ Claessen, F.A.M. \ 1988
help
Hydrobiologisch onderzoek in de Nederlandse Maas : makrofauna in relatie tot biotopen [Studentenverslag]
Peeters, E.T.H.M. \ 1988
help
Bodemfauna onderzoek in het Noordzeekanaal - komplex, 1988 [Boek]
Peeters, E.T.H.M. \ 1988
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.