Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
The hydrology of bog ecosystems : guidelines for management [Boek] - 2nd pr. 1992
Streefkerk, J.G. \ Casparie, W.A. \ 1989
Hydrology of bog ecosystems: climate related aspects, ecological aspects, the end of raised bog formation on a large scale, possibilities and limiting conditions for raised bog formation, in particular for the Dutch situation.
help
Summary of results and conclusions from the first phase (1988 - 1989) of the Netherlands research programme "Ecological rehabilitation Rhine" [Boek]
Wit, J.A.W. de \ Admiraal, W. \ Cazemier, W.G. \ 1989
In 1988 a research program for the ecological rehabilitation of the river Rhine was started. In this research program three Dutch governmental institutes are working together: the Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (D.B.W ...
help
Environmental stress in five aquatic ecosystems in the floodplain of the river Rhine \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Admiraal, W. \ Ruyter van Steveninck, E.D. de \ Kruijf, H.A.M. de \ 1989
help
Beleidsplan Westerschelde : de ecologische ontwikkeling van de Westerschelde - Deelrapport 2: Microverontreinigingen [Boek]
Kerngroep Waterbeheer Westerschelde \ 1989
help
Ecologische aspecten van integraal waterbeheer : programmeringsstudie [Boek]
Vries, I. de \ Baan, P.J.A. \ Higler, L.W.G. \ 1989
help
Beleidsplan Westerschelde : de ecologische ontwikkeling van de Westerschelde - Deelrapport 4: Morfologische structuur en dynamiek [Boek]
Kerngroep Waterbeheer Westerschelde \ 1989
help
Bacterial production, protozoan grazing, and mineralization in stratified Lake Vechten [Proefschrift]
Bloem, J. \ 1989
Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek naar de rol van heterotrofe nanoflagellaten bij de begrazing van bacterien en bij de mineralisatie van organisch materiaal in de gestratificeerde Vechtense Plassen
help
A carbon budget of the Oosterschelde estuary [Boek]
Klepper, O. \ Kamer, J.P.G. van de \ Meer, J. van der \ 1989
help
Beleidsplan Westerschelde : de ecologische ontwikkeling van de Westerschelde - Deelrapport 3: Slibhuishouding en bodemkwaliteit [Boek]
Kerngroep Waterbeheer Westerschelde \ 1989
help
Beleidsplan Westerschelde : de ecologische ontwikkeling van de Westerschelde - Deelrapport 1: Zuurstofhuishouding en nutriëntenhuishouding [Boek]
Kerngroep Waterbeheer Westerschelde \ 1989
help
Macroinvertebrates in Dutch ditches : a typological characterization and the status of the Demmerik ditches \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1989
help
Causes and consequences of the success of bream in Dutch eutrophic lakes \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Lammens, E.H.R.R. \ 1989
help
Is eutrofiering te bestrijden door middel van een stikstof - aanpak? : een literatuurstudie [Boek]
Visser, C.M. \ 1989
help
Hydrobiological research in peat polder ditches [in de gemeente Vinkeveen en Waverveen] \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1989
help
Biomanipulation in the Netherlands : applications in fresh-water ecosystems and estuarine waters : proceedings of a symposium on 7 October 1988, in Amsterdam [Congresverslag]
Donk, E. van \ Gulati, R.D. \ 1989
help
Macroinvertebrates in the Demmerik ditches (the Netherlands) : the role of environmental structure \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Higler, L.W.G. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1989
help
Verdroging en verzuring van vennen \ Verdroging in Nederland : oorzaken, omvang en oplossingen : proceedings van het symposium gehouden op 9 september 1988 in de Jaarbeurs te Utrecht [Hoofdstuk uit boek]
Dam, H. van \ 1989
help
Van voedingsstof tot vis en van vis tot voedingsstof \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Liere, L. van \ Gulati, R.D. \ Lammens, E.H.R.R. \ 1989
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van boezem- en polderwateren (voorstudie) [Boek]
Oude, P.J. den \ Parma, S. \ 1989
help
Zalm en zeeforel weer terug in de Rijn \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
1989
Ingegaan wordt op de geschiedenis van de zalm- en zeeforelvisstand in de Rijn; en het project "ecologisch herstel van de zalmstand in het Nederlandse stroomgebied van de Rijn"
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.