Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Typologie en waardering van stagnante wateren langs de grote rivieren in Nederland, op grond van waterplanten, plankton en macrofauna, in relatie tot fysisch - chemische parameters = Classification and valuation of floodplain-waters of large rivers in the Netherlands, based on aquatic macrophytes, plankton and macro-invertebrates, in relation with physico-chemical parameters [Boek]
Brink, F.W.B. van den \ 1990
help
Een inventarisatie van het archief van de Hydrobiologische Vereniging [Boek]
Kamp, L. van der \ Schroevers, P.J. \ Dam, H. van \ 1990
Inventarisatie van het archief van de Hydrobiologische Vereniging, dit archief bevat een grote hoeveelheid stukken met gepubliceerde en ongepubliceerde waarnemingen van een aantal Nederlandse hydrobiologen uit deze eeuw. Dit materiaal is onder andere ...
help
Ecological characterization of surface waters in the province of Overijssel, The Netherlands [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ 1990
help
Monitoring van effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in oppervlaktewateren en heide - schraallanden : interim rapport 1990 [Boek]
Cals, M.J.R. \ Roelofs, J.G.M. \ Bellemakers, M.J.S. \ 1990
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen
help
Ecologische normen waterbeheer : hoofdlijnen van drie adviezen van een commissie van de Gezondheidsraad [Boek]
Murk, A.J. \ 1990
help
Aquatic ecology : between science and technology, and its role in development cooperation [Boek]
Vierssen, W. van \ 1990
help
Prae-advies effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in matig mineraalrijke heide- en schraallanden [Boek]
Cals, M.J.R. \ Roelofs, J.G.M. \ 1990
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen. Bevat gegevens over de referentieprojecten: Landgoed Staverden, Punthuizen, Lemselermaten, Brecklenkampse Veld, Kroondomein et Loo, Broekse Wielen, Schoapedobbe, Het Borkelderveld
help
Bepaling van de efficientie van moerassen met betrekking tot de verwijdering van nutrienten \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Artikel]
Koerselman, W. \ 1990
Effectiviteit van helofytenfilters
help
Moerassystemen in perspectief \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Fiselier, J.L. \ 1990
Toekomstmogelijkheden voor het helofytenfilter
help
Restauratie van verzuurde en geeutrofieerde zwak gebufferde ondiepe oppervlaktewateren : mogelijkheden tot herstel [Boek]
Bellemakers, M.J.S. \ Maessen, M. \ Verheggen, G.M. \ 1990
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen
help
PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Boek]
Aart, P.J.M. van der \ Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ 1990
help
Ecologische ontwikkelingsrichtingen zoute wateren : [ecologische toestandsbeschrijving en toekomstverwachting, 1985 - 2010] [Boek]
Brink, B.J.E. ten \ Colijn, F. \ 1990
help
Natuur zoute wateren : samenvatting aanpak en resultaten [Boek]
Brink, B.J.E. ten \ Colijn, F. \ 1990
help
Macrofauna van de Zuidlimburgse beken \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Paarlberg, A. \ Tolkamp, H.H. \ 1990
help
Nitrogen, phosphorus and potassium budgets for two small fens surrounded by heavily fertilized pastures \ Journal of ecology / British Ecological Society [Artikel]
Koerselman, W. \ Bakker, S.A. \ Blom, M. \ 1990
help
Ecologische normen en milieubeleid \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Kuijen, C.J. van \ 1990
help
Ecologische normstelling voor het waterbeheer : theorie en praktijk van de AMOEBE - benadering \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Brink, B.J.E. ten \ Hosper, S.H. \ Colijn, F. \ 1990
help
Gebiedsgerichte integratie van ruimtelijke- en milieubeleid, ecologische normstelling voor gebieden \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Klundert, A.F. van de \ 1990
help
De nutrientenhuishouding van zoetwatermoerassen, speciaal met betrekking tot verrijking \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ 1990
help
Mass balances and cycling of nitrogen and phosphorus in flooded soils \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.