Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Water- en oeverplanten in het IJsselmeergebied (1987-1989) [Boek]
Doef, R.W. \ Smits, A.J.M. \ Kerkum, F.C.M. \ 1991
help
Veilig getij - Beheer en gebruik stormvloedkering Oosterschelde, ervaring en bijstelling : onderbouwende nota evaluatie Oosterschelde [Boek]
1991
help
Veilig getij - De effecten van de waterbouwkundige werken op het getijdemilieu van de Oosterschelde [Boek]
Boeije, R.C. \ Bakker, C. \ Smaal, A.C. \ 1991
help
Veilig getij - Evaluatie van de Oosterschelde na 5 jaar stormvloedkering : samenvattend eindrapport [Boek]
Iedema, W. \ Vereeke, S. \ Verhees, H.A.Q. \ Vroon, J. \ Boeije, R.C. \ Buuren, J. van \ Coosen, J. \ 1991
help
Ecological water management in practice : technical meeting 49, Ede, The Netherlands, 3 October 1990 [Congresverslag]
Hooghart, J.C. \ Posthumus, C.W.S. \ 1991
Nowadays in managing surface water many aspects have to be considered to realize a bdanced aquatic ecosystem. Recent studies have prwided tools for managers to do so but by far not all problems have been SOWXaIt this moment. However, a number of prac ...
help
De Referaten van de studiedag 'De Schelde: perspectieven voor ecologisch herstel', georganiseerd door de Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer (NVA) i.s.m. de v.z.w. WEL op 24 oktober 1991 te Bergen op Zoom (NL) [Boek]
Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer \ WEL \ 1991
help
Maas 1986 - 1990 : evaluatie van 5 jaar hydrobiologisch onderzoek van makro-evertebraten [Boek]
Klink, A. \ 1991
help
Towards the operationalisation of NOAA - AVHRR products for the purposes of marine ecology research [Boek]
Harkink, L. \ 1991
help
Ecologisch relevante faktoren bij het inrichten van een Nevengeulenkomplex in de Rijn : een literatuurstudie met makro-evertebraten als uitgangspunt [Boek]
Klink, A. \ 1991
help
De informatievoorziening door SAMWAT \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wentholt, L.R. \ Bol, R. \ Heer, J. de \ 1991
help
Voor oplossing Scheldeprobleem zijn Nederlands-Belgisch samenwerkingsverdrag en integraal Schelde-actieprogramma nodig \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1991
help
Chemische en biologische inventarisatie van enige poldersloten ten behoeve van natuurontwikkeling, Rijksweg 11, Alphen - Bodegraven [Boek]
Klink, A. \ 1991
help
Objectives of the WASP-3 project and outline of the EcoWasp ecosystem model [Boek]
Brinkman, A.G. \ Raaphorst, W. van \ Ruardij, P. \ 1991
In 1990 the Wadden Sea Project (WASP) started, as a cooperation between twelve Danish, Dutch and German institutes and partly financed by the European Committee in the context of the Marine Science and Technology Program (MAST). The aim is to develop ...
help
(Her-)introductie van kreeftachtigen in het zoete water \ De levende natuur [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1991
help
Water en wijkontwerp : stadsecologische stappen in de planvorming \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Tjallingii, S. \ 1991
help
Hydro-ecologie van het Reestdal [Boek]
Vegter, U. \ 1991
help
Faunistische waardering van de natuurtechnische inrichting van oevers van de Midden - Regge : een onderzoek naar het effect op de voortplanting van vissen en amfibieen [Boek]
Schellekens, A.G.A. \ Hoogerwerf, G. \ Wezel, H.A.T.M. van \ 1991
help
Oekologisches Gesamtkonzept fuer den Rhein : "Lachs 2000" [Boek]
Schulte - Wuelwer - Leidig, A. \ [ca. 1991]
help
De natuurlijke historie van de Utrechts - Noordhollandse Vecht : analyse van het ecologisch functioneren van de Vecht in een referentieperiode [Boek]
During, R. \ Schreurs, W.H. \ 1991
help
Hydrobiologisch onderzoek in de uiterwaardplassen bij Neerrijnen : een beoordeling van de huidige en toekomstige natuurwaarden ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject "De Plaat-Rijswaard" in de Waaluiterwaarden [Boek]
Brink, F.W.B. van den \ Klink, A.G. \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.