Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Aanzet tot een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Runhaar, J. \ Hoek, W.F. van der \ 1992
help
Hydrobiologisch onderzoek van De Vecht in 1920 door de inspecteur van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid, dr. Gysbert Romijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
During, R. \ 1992
help
Impacts of environmental changes on the biogeochemistry of aquatic humic substances \ Hydrobiologia [Artikel]
Haan, H. de \ 1992
help
Shift of nutrient concentration in the above - ground living biomass along a gradient in two European peatlands \ Proceedings of the international peat congress = Comptes-rendus du congres internationale d'etude de la tourbe [Artikel]
Wassen, M.J. \ 1992
help
Het water van 8 miljard \ De levende natuur [Artikel]
Iedema, C.W. \ Turkstra, E. \ 1992
De invloed van de stormvloedkering op aquatische ecosystemen, plantensuccessie en natuurbehoud (platen, slikken, schorren)
help
Opname van polycyclische aromatische koolwaterstoffen door windsurfers \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Weerdt, D.H.J. van de \ Jongeneelen, F.J. \ 1992
help
Restoration of Botshol (The Netherlands) by reduction of external nutrient load : Botshol and the Dutch governmental program of nutrient reduction \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Ruiter, M. de \ 1992
help
Restoration of Botshol (The Netherlands) by reduction of external load : problem analyses and restoration methods \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Iersel, P.B.W. van \ Rip, W.J. \ 1992
help
Verslag van bevindingen na een vergelijkende onderwaterverkenning in: Rammekenskreek, Diepe Gat, Westkapelse Kreek [en] Schelphoek [Boek]
Bink, E.N. \ Engelsma, F.J. \ Fortuin, A.W. \ 1992
help
Het effect van baggeren en schoon waterinlaat op de aquatische levensgemeenschap in enkele veensloten [Boek]
Schreijer, M. \ Bos, M. \ 1992
De doelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd: - Nagaan welk (positief) effect baggeren (en schoon inlaatwater) heeft op de waterkwaliteit van poldersloten in een veenweidegebied; - Nagaan of een gebaggerde situatie uitgangspunt voor ...
help
Estuarien Zeeland [Boek]
Buth, G.J. \ Iedema, C.W. \ Haperen, A.M.M. van \ 1992
help
Lange - termijn veranderingen in nutrientenbelasting en daarmee gepaard gaande primaire en secundaire reproductie in de Nederlandse Waddenzee [Boek]
Jonge, V.N. de \ Essink, K. \ 1992
help
De Maas : verleden, heden en toekomst [Boek] - Herz. dr.
Breukel, R.M.A. \ Silva, W. \ Vuuren, W.E. van \ 1992
help
Inventarisatie natuurwaarden : rapport van de Werkgroep Ecologie [Boek]
Rijken, M. \ Witjes, T.G.J. \ [1992]
In 1990 heeft een werkgroep Ecologie van het interprovinciale Grondwateronderzoek Midden-Nederland (GMN) een overzicht samengesteld van de aan grond- en oppervlaktewater gerelateerde natuurwaarden in het onderzoeksgebied. Het overzicht is samengestel ...
help
Cyanobacterial dominance : relations to eutrophication and lake morphology [Proefschrift]
Schreurs, H. \ 1992
help
Muggen dansen om de biezen : de invloed van vervuiling op het voorkomen van plant- en diersoorten in het Noordelijk Deltabekken [Boek]
Beek, M.A. \ Berghem, J.W. van \ Ohm, M. \ Struijk, A.J. \ 1992
help
Hydrobiologisch onderzoek 1991 : in duinplasjes in het Westduinpark, het Roomse Duin en Arendsduin en in de Oranjeplas [Boek]
Gorter, M. \ 1992
help
Mogelijkheden voor herstel van acht vennen en vijvers op de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
Arts, G.H.P. \ Dam, H. van \ Buskens, R.F.M. \ 1992
Gedetailleerd onderzoek aan acht vennen omvat fysisch - chemische en biologische kenmerken om de huidige toestand te beschrijven. In hoofdlijnen volgen daarna mogelijkheden voor herstel.
help
Introductie van methoden voor kwantitatieve ecologische risicoanalyse gericht op AMOEBE - soorten : rapportage in het kader van RAM [Boek]
Schobben, H.P.M. \ Schobben, J.H.M. \ Boven, R.M. van \ 1992
help
Ecotoxicologische profielen van amoebe - soorten [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ Schobben, H.P.M. \ Jak, R.G. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.