Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Voedingsstoffen in het water, van teveel naar minder : hoe reageren de levensgemeenschappen? \ Uitdagingen in de oecologie : theorie en toepassing : jubileum - symposium van de Nederlandse Ecologen Vereniging i.s.m. de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de Nederlandse Dierkundige Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie en Werkgemeenschap Landschapsoecologisch Onderzoek [Hoofdstuk uit boek]
Nienhuis, P.H. \ 1993
help
Seasonal composition and spatial distribution of hyperbenthic communities along estuarine gradients in the Westerschelde \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Mees, J. \ Dewicke, A. \ Hamerlynck, O. \ 1993
help
The growing difference between limnology and aquatic ecology \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Ringelberg, J. \ 1993
help
Functioning of land - water ecotones in relation to nutrient cycling : approach and preliminary results of the investigation in the littoral zone of the Gooimeer, The Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
Haan, H. de \ Boschker, H.T.S. \ Buis, K. \ 1993
help
Eutrofiering en waterbeheer : verrijking en verarming \ Uitdagingen in de oecologie : theorie en toepassing : jubileum - symposium van de Nederlandse Ecologen Vereniging i.s.m. de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de Nederlandse Dierkundige Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie en Werkgemeenschap Landschapsoecologisch Onderzoek [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ 1993
help
Natuurontwikkeling in het rivierengebied : omgaan met onzekerheden [Boek]
Klink, A. \ 1993
help
Microbial biogeochemical activities in lakes : stratification and eutrophication \ Aquatic microbiology : an ecological approach [Hoofdstuk uit boek]
Steenbergen, C.L.M. \ Sweerts, J.P.R.A. \ Cappenberg, T.E. \ 1993
help
De internationale betekenis van Nederland voor de fauna [Boek]
Siepel, H. \ Bink, F.A. \ Broekhuizen, S. \ Knijn, R.J. \ Niewold, F.J.J. \ 1993
Aan de internationale betekenis van Nederland voor de terrestrische fauna wordt inhoud gegeven door de selectie van I-soorten in drie klassen. I-soorten zijn soorten met Nederland centraal in het areaal en meer dan 10% van het areaal in West-Europa, ...
help
Ecologisch meetnet rivieroevers : methode voor monitoring van het rivieroevermilieu [Boek]
Leemans, J.A.A.M. \ 1993
help
Van stroomdal naar droomdal : integratie van hydrologisch en oecologisch onderzoek ten behoeve van het beheer in de Drentse A [Boek]
Schipper, P.C. \ Streefkerk, J.G. \ 1993
help
The ecology of The Netherlands wetlands : characteristics, threats, prospects and perspectives for ecological research \ Hydrobiologia [Artikel]
Best, E.P.H. \ Verhoeven, J.T.A. \ Wolff, W.J. \ 1993
help
Beschrijving aquatisch ecosysteem van de Oude Rijn [Studentenverslag]
Hoek, T.H. van den \ 1993
help
Ecologisch beheersprogramma voor beekdalen in Friesland [Boek]
Grontmij \ [1993]
help
Nutrient biogeochemistry in the water column (N, P, SI) and porewater (N) of sandy sediment of the Scheldt estuary (SW-Netherlands) \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Boderie, P.M.A. \ Zwolsman, J.J.G. \ Eck, G.T.M. van \ 1993
help
Bemestingsexperiment Elodea nuttallii [Studentenverslag]
Woltman, H. \ 1993
help
Zoet water [Boek]
Riviere, J.W.M. la \ Zandee, D.I. \ Colenbrander, H.J. \ 1993
help
Sorption of phosphate by sediments as a result of enhanced external loading \ Hydrobiologia [Artikel]
Portielje, R. \ Lijklema, L. \ 1993
help
Ecologisch functioneren IJmeer : inzicht in het ecosysteem \ Compilatie onderzoeken water & natuur, t.b.v expert - meeting op 22 november 1994, Projectgroep IJburg [Hoofdstuk uit boek]
1993
hfdst. 11
help
Een methode voor de beschrijving van rivierdynamiek in uiterwaarden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Knotters, M. \ Brouwer, F. \ Mulder, J.R. \ 1993
help
Release of inorganic N, P and K in peat soils : effect of temperature, water chemistry and water level \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Koerselman, W. \ Kerkhoven, M.B. van \ Verhoeven, J.T.A. \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.