Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Ecological models and the pitfalls of causality \ Hydrobiologia [Artikel]
Scheffer, M. \ Beets, J. \ 1994
help
The population explosion of the amphipod Corophium curvispinum in the Dutch lower Rhine \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1994
help
BEST: benthic eutrophication studies : basic report IBN : meiofauna and macrofauna dynamics [Boek]
Philippart, C.J.M. \ Dankers, N. \ 1994
help
Kinetics of luxery uptake of phosphate by algae - dominated benthic communities \ Hydrobiologia [Artikel]
Portielje, R. \ Lijklema, L. \ 1994
help
The effect of preservation methods on the carbon content of Daphnia \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Boersma, M. \ Vijverberg, J. \ 1994
help
Present status of the salmonids Atlantic salmon and sea-trout in the Dutch part of the river Rhine \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Cazemier, W.G. \ 1994
help
Ecologisch waterbeheer IJmeer : aanzet tot kwantificering natuurstreefbeeld en indicatie van ruimtelijke spreiding van natte natuurwaarden \ Compilatie onderzoeken water & natuur, t.b.v expert - meeting op 22 november 1994, Projectgroep IJburg [Hoofdstuk uit boek]
Butijn, G.D. \ 1994
hfdst.10
help
Functionele karakterisering van aquatische ecotooptypen [Boek]
Hoek, W.F. van der \ Verdonschot, P.F.M. \ 1994
help
Colonization and succession of macroinvertebrates in recently freshened Lake Volkerak - Zoom (The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
Frantzen, N.M.L.H.F. \ Visser, J. de \ Nes, E.H. van \ 1994
help
Decline of zebra mussel populations in the Rhine : competition between two mass invaders \ Die Naturwissenschaften [Artikel]
Velde, G. van der \ Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ 1994
help
Ecosysteembeschrijving Rammekenskreek : biotische en abiotische toestand, referentie- en streefbeeld en herstelmaatregelen [Boek]
Bruning, C. \ Soesbergen, M. \ Meulemans, J.T. \ 1994
help
Retrospectieve monitoring van verzuring en eutrofiering in het Kolkven en Van Esschenven bij Oisterwijk [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ Heijnis, H. \ 1994
Een groot deel van de natuurgebieden in Nederland is sterk in kwaliteit achteruitgegaan en genivelleerd als gevolg van atmosferische depositie. Het duurzaam voortbestaan en herstel van de genivelleerde en bedreigde ecosystemen en soorten is op lange ...
help
Ecosysteemvisie delta [Boek]
Bisseling, C.M. \ Draaijer, L.J. \ Klein, M. \ Nijkamp, H. \ 1994
help
Nutrient dynamics in shallow lakes : effects of changes in loading and role of sediment-water interactions \ Hydrobiologia [Artikel]
Lijklema, L. \ 1994
help
In situ measurement of algal growth potential in aquatic ecosystems by immobilized algae \ Journal of applied phycology [Artikel]
Faafeng, B.A. \ Donk, E. van \ Kaellqvist, S.T. \ 1994
help
Makro-evertebraten in relatie tot bodemvormingprocessen in de Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep en Dordtsche Biesbosch [Boek]
Klink, A. \ 1994
help
Macrozoobenthic assemblages in littoral sediments in the enclosed Rhine - Meuse delta \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Smit, H. \ Velden, J.A. van der \ Klink, A.G. \ 1994
help
Field ecology of freshwater macroalgae in pools and ditches, with special attention to eutrophication \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Simons, J. \ 1994
help
Het opstellen van water- en nutrientenbalansen voor Nederlandse plassen en meren [Boek]
Rijsdijk, R.E. \ 1994
help
De Leeuwense Waard in 1994 : opname van de aquatische makro - evertebraten voor de aanleg van een permanent meestromende nevengeul [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ Wilhelm, M. \ 1994
Naar de inzichten van natuurontwikkeling langs de grote Nederlandse rivieren, is in de uiterwaard van Leeuwen een nevengeul gepland volgens het plan Levende Rivieren. Door de aanleg van nevengeulen ontstaan er goede mogelijkheden om de natuurlijke el ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.