Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
10 jaar BOVAR : eutrofieringsbestrijding in de Veluwerandmeren met een blik op de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
Food effects on life history traits and seasonal dynamics of Ceriodaphnia pulchella \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Boersma, M. \ Vijverberg, J. \ 1996
help
Modeling and risk assessment of tributyltin accumulation in the food web of a shallow freshwater lake \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Traas, T.P. \ Staeb, J.A. \ Kramer, P.R.G. \ 1996
help
A model of nematode dynamics in the Westerschelde estuary \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Li, J. \ Vincx, M. \ Herman, P.M.J. \ 1996
help
Indicatorsoorten - 3: Laagveenmoerassen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1996
Indicatorsoorten, afgeleid van de natuurgebieden Gagelpolder, Het Hol, Stobbenribben, Vuntus en Weerribben
help
Vennen in Drenthe : onderzoek naar ecologie en natuur op basis van macrofauna [Boek]
Duursema, G. \ 1996
help
Op weg naar helderheid : een herorientatie van BOVAR gericht op 2000 [Boek]
Reeders, H.H. \ Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
Integraal waterbeheer - 8: Gevoel voor zout : werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen [Boek]
Bijnsdorp, R. \ 1996
help
Biologische beschikbaarheid van contaminanten in verouderd sediment : resultaten bioaccumulatie - bioassays met Oligochaeten in sediment uit Dordtsche Biesbosch en Geulhaven [Boek]
Besten, P.J. den \ 1996
help
De waterkwaliteit in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in de jaren 1991 - 1995 [Boek]
Oosterberg, W. \ 1996
help
Warmte-emissies in Wvo-vergunningen : een handreiking voor vergunningverleners [Boek]
Saft, R.J. \ 1996
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Volkerak - Zoommeer 1987 - 1994 [Boek]
Breukers, C.P.M. \ Storm, A.A. \ Dam, E.M. van \ 1996
help
Gebiedsvreemd water in de IJsselvallei : onderzoek naar de veranderingen van de aquatische levensgemeenschappen en de chemische waterkwaliteit als gevolg van het inlaten van IJsselwater [Boek]
Peeters, E.T.H.M. \ Klein, J.J.M. de \ 1996
help
Interactions of nutrients and toxicants in the foodchain of aquatic ecosystems : [workshop 16 - 17 September 1996, Zeist] [Congresverslag]
Kramer, P.R.G. \ Jonkers, D.A. \ Liere, L. van \ 1996
help
Lijst van de Nederlandse Chironomidae : bijgewerkt tot 1 januari 1996 [Boek]
Klink, A. \ Moller Pillot, H. \ 1996
help
Ecologisch onderzoek aquatisch milieu natuurterrein De Tjamme : rapport [Boek]
Goos, J. \ Bouwhuis, H. \ Stoop, M.J. \ 1996
help
Ecologisch onderzoek aquatisch milieu natuurterrein Barlagenpolder : rapport [Boek]
Goos, J. \ Bouwhuis, H. \ Stoop, M.J. \ 1996
help
Veldonderzoek naar planktongradienten in een kribvak en strang van de rivier de Waal [Boek]
Abbink Spaink, A.P. \ Ietswaart, T. \ 1996
The survey of the River Waal was carried out during part of the summer of 1995 to gain more insight into the plankton dynamics of aquatic systems adjacent to the mainstream of a river. A high sampling frequency (twice a week and occasionally three ti ...
help
Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
Afscheid WJ Wolff, IBN
help
Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren [Boek]
Eertman, R.H.M. \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.