Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Food effects on life history traits and seasonal dynamics of Ceriodaphnia pulchella \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Boersma, M. \ Vijverberg, J. \ 1996
help
Modeling and risk assessment of tributyltin accumulation in the food web of a shallow freshwater lake \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Traas, T.P. \ Staeb, J.A. \ Kramer, P.R.G. \ 1996
help
Cornelis den Hartog : an outstanding aquatic ecologist \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Velde, G. van der \ Brock, T.C.M. \ Kempers, A.J. \ 1996
help
Perspectieven voor de aquatische ecologie en de aquatische ecologen \ Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Smaal, A.C. \ 1996
help
A model of nematode dynamics in the Westerschelde estuary \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Li, J. \ Vincx, M. \ Herman, P.M.J. \ 1996
help
Hoe erg is PAK? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blok, J. \ Okkerman, P.C. \ 1996
help
Vennen in Drenthe : onderzoek naar ecologie en natuur op basis van macrofauna [Boek]
Duursema, G. \ 1996
help
Natuurbeheer en onderzoek in kustwateren \ Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Hoofdstuk uit boek]
Dankers, N.M.J.A. \ Dijkema, K.S. \ Brinkman, A.G. \ 1996
help
10 jaar BOVAR : eutrofieringsbestrijding in de Veluwerandmeren met een blik op de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
Future trends in freshwater research and management \ Natuur in het water : van exploitatie naar bescherming [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ 1996
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Volkerak - Zoommeer 1987 - 1994 [Boek]
Breukers, C.P.M. \ Storm, A.A. \ Dam, E.M. van \ 1996
help
Veluwse vennen en leemkuilen onder de loep : ontwikkeling van een beleidsvisie voor toekomstig onderzoek en beheer [Boek]
Dam, H. van \ Otte, A.J. \ 1996
Dit rapport levert een visie op de toekomstige activiteiten van het Zuiveringsschap Velu we ten aanzien van de Veluwse vennen en leemkuilen. Daartoe is een analyse verricht van de reeds beschikbare gegevens. Het grootste ven op de Veluwe, de Gerritsf ...
help
Overzicht van isoetide waterplanten (1991 - 1995) en selectie van vennen voor metingen in het kader van de milieuverkenningen [Boek]
Otte, A.J. \ Dam, H. van \ 1996
help
Interactions of nutrients and toxicants in the foodchain of aquatic ecosystems : [workshop 16 - 17 September 1996, Zeist] [Congresverslag]
Kramer, P.R.G. \ Jonkers, D.A. \ Liere, L. van \ 1996
help
HC HV NVAE : het hydrologische bindmiddel van Nederland \ Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Zevenhuizen, E.J.A. \ 1996
Het ontstaan en de ontwikkelingen van de Hydrobiologische Club en Hydrologische Vereniging
help
Eutrofieringsmodellen : overmaat schaadt? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Janse, J.H. \ Vries, I. de \ 1996
help
The trophic state of shallow lakes in the Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Roijackers, R.M.M. \ Joosten, A.M.T. \ 1996
help
Integraal waterbeheer - 8: Gevoel voor zout : werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen [Boek]
Bijnsdorp, R. \ 1996
help
Biologische beschikbaarheid van contaminanten in verouderd sediment : resultaten bioaccumulatie - bioassays met Oligochaeten in sediment uit Dordtsche Biesbosch en Geulhaven [Boek]
Besten, P.J. den \ 1996
help
Veldonderzoek naar planktongradienten in een kribvak en strang van de rivier de Waal [Boek]
Abbink Spaink, A.P. \ Ietswaart, T. \ 1996
The survey of the River Waal was carried out during part of the summer of 1995 to gain more insight into the plankton dynamics of aquatic systems adjacent to the mainstream of a river. A high sampling frequency (twice a week and occasionally three ti ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.