Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
HEN-Wateren Gelderland : eindrapportage [Boek]
Buskens, R.F.M. \ Moller Pillot, H.K.M. \ 1999
Doel van de studie is een advisering voor de toekenning van de functie waternatuur met een ecologische doel-stelling van het hoogste niveau. Het betreft een onderzoek bij 69, voornamelijk stromende wateren, gelegen in Oost-Gelderland
help
Kartering waterplanten Vinkeveense Plassen en Polder Demmerik [Boek]
Goede, A.F de \ Jalving, R. \ Wymenga, E. \ 1999
help
Estimation of phytoplankton photosynthesis and nutrient limitation in the Eastern Scheldt estuary using variable fluorescence \ Aquatic ecology [Artikel]
Kromkamp, J. \ Peene, J. \ 1999
help
Effects of different N- and P-loading on primary and secondary production in an experimental marine ecosystem \ Aquatic ecology [Artikel]
Prins, T.C. \ Escaravage, V. \ Wetsteyn, L.P.M.J. \ 1999
help
Monitoring onderzoek Hierdense beek 1999 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1999
In opdracht van Waterschap Veluwe is in 1999 een monitoringstudie uitgevoerd van de macrofauna van de Hierdense beek. Dit onderzoek vormt een herhalingsonderzoek van de monitoring van de nulsituatie in 1995, die is uitgevoerd door het IBN. De aanleid ...
help
The ecophysiological response of mussels (Mytilus edulis) in mesocosms to a range of inorganic nutrient loads : simulations with the model EMMY \ Aquatic ecology [Artikel]
Scholten, H. \ Smaal, A.C. \ 1999
help
Eutrofieringsmodellen in watermanagement : reacties op proefschrift Van der Molen (RIZA) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
1999
Over de 'credibility' en 'acceptability' van modelstudies in de praktijk van het waterbeheer
help
Ecologische waterkwaliteit Delfland 1994-1997 \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Gorter, M. \ 1999
Op basis van vier jaar onderzoek is de ecologische waterkwaliteit van de wateren in het Hoogheemraadschap Delfland bepaald voor de karakteristieken beheer, saprobie, trofie, brakkarakter, zuurkarakter en varianteigen karakter. Uitleg over de systemat ...
help
Differential production of heterotrophic bacteria in stratified Lake Vechten \ Ergebnisse der Limnologie = Advances in Limnology [Artikel]
Ellenbroek, F.M. \ Bär-Gilissen, M.J.B. \ Cappenberg, T.E. \ 1999
help
Hydrobiologische waardering van de Meerwijkplas en omringende wateren in Haarlem [Boek]
Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ Otte, A. \ 1999
help
De kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Torenbeek, R. \ Wanningen, H. \ 1999
Overzicht van en trends in de ontwikkeling van de waterkwaliteit van Drentse oppervlaktewateren, aan de hand van de thema's vermesting (nutrienten, chlorofyl en doorzicht), verontreiniging (zuurstofhuishouding), verspreiding van microverontreiniginge ...
help
Waterriet en visfauna : betekenis voor ecologisch herstel van zoet water [themanummer riet] \ De levende natuur [Artikel]
Nagelkerke, L.A.J. \ Klinke, M. \ Meier, M. \ 1999
Door eutrofiering en verlies van natuurlijke dynamiek van het Nederlandse zoete water zijn limnofiele vissoorten van het Snoek-Ruisvoorn type zeldzaam geworden. Ecologisch herstel kan o.a. plaatsvinden door bevordering van de snoekstand. Daarvoor is ...
help
Natuurwijzer water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ 1999
Weer een nieuw meetsysteem voor Nederlandse natuur. Om de natuurwaarde van oppervlaktewateren te meten wordt een natuurwijzer, opgebouwd uit positieve en negatieve biologische indicatoren, voorgesteld. De natuurwaarde wordt afgemeten aan een referent ...
help
Ecological effects of the mass occurence of the Ponto-Caspian invader, Hemimysis anomala G.O. Sars, 1907 (Crustacea: Mysidae), in a freshwater storage reservoir in the Netherlands, with notes on its autecology and new records \ Hydrobiologia [Artikel]
Ketelaars, H.A.M. \ Lambregts-van de Clundert, F.E. \ Carpentier, C.J. \ 1999
help
De polders en hun visstand : oorspronkelijke en huidige visstand en kansen voor herstel \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Kroes, M. \ 1999
Beschrijving van het ontstaan van het polder-boezemsysteem in laag-Nederland, de oorspronkelijke watercondities en visstand, de polder nu, zoals die geworden is door de landbouwkundige ontwikkelingen (intensivering, vermesting, omgekeerd peilbeheer), ...
help
Visrechthebbenden en waterbeheerders bundelen krachten voor betere 'poldervisstand' in Hoeksche Waard \ OVB-Bericht : voorlichtingsblad van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij [Artikel]
Kroes, M. \ 1999
Waterbeheerders en visrechthebbenden hebben samengewerkt bij de totstandkoming van het integrale visstandbeheerplan Hoeksche Waard. De waterhuishouding van het gebied, visstand en viswater, visserij, knelpunten, en voorgenomen maatregelen ter verbete ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.