Login

Hydrotheek

help
De Schelde een rivier met vele gezichten [themanummer] \ De levende natuur [Artikel]
2001
Themanummer over de ecologie van het Schelde-estuarium en de menselijke invloed op het ecologisch functioneren. De Schelde staat onder zware druk van milieuproblemen (verontreiniging; eutrofiëring) en economische belangen (vaargeulverruiming; havenaa ...
help
Drentse beekvissen beter bekeken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wanningen, H. \ 2001
Op grond van een visstandonderzoek door de OVB is een soortenbeschermingsplan gemaakt voor kenmerkende vissoorten in de bovenlopen van de Drentse Aa. Voor de visstand en de habitats van de doelvissoorten (winde, kopvoorn, serpeling, bermpje, kleine m ...
help
Tien jaar hydrobiologie in de Amsterdamse Waterleidingduinen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bokx, E. de \ Rosielle, M. \ 2001
Hydrobiologische kenmerken en ecologische waarde van de verschillende typen wateren in de Amsterdamse Waterleidingduinen: toevoersloten, infiltratiegebied met geulen, winkanalen, voorraadkanalen, grondwaterkanalen, kwelplassen en sloten in de binnend ...
help
Lepelaars profiteren van effluent rwzi Texel : bron voor voedselkringloop op waddeneiland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
Beschrijving van het 'kwekelbaarsjessysteem' van de rwzi op Texel: rwzi-effluent wordt gedeeltelijk gezuiverd door watervlooien en naar het helofytenfilter geleid, waar de watervlooien als voedsel dienen voor stekelbaarsjes, die op hun beurt weer geg ...
help
Visscan geeft zicht op vismigratie in polder- en boezemwateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Schreuders, R. \ Kwaadsteniet, P. de \ Vries, W. de \ 2001
Vissen dienen meer betrokken te worden bij het integraal waterbeheer. Ze moeten daarom vrijer kunnen migreren in polder- en boezemwateren. Met de 'visscan' kunnen knelpunten wat betreft vismigratie worden opgespoord en oplossingen worden aangegeven. ...
help
Volkerak-Zoommeer van zee tot meer : de ecologische ontwikkeling van een afgesloten zeearm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De ecologische veranderingen in het watersysteem na het afsluiten van Volkerak-Zoommeer in het kader van het Deltaplan. Er blijkt een troebel watersysteem te zijn ontstaan en het ontbreken van peildynamiek is een belangrijk knelpunt. Daarvoor worden ...
help
Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
Ysebaert, T. \ Meininger, P.L. \ Hostens, K. \ Maes, J. \ Meire, P. \ 2001
Biodiversiteit in het Schelde-estuarium: soortensamenstelling en trends in de aantalsontwikkeling van bodemdieren (macro- en hyperbenthos), vissen en schaaldieren, watervogels en broedvogels voorkomend in het mariene deel, het brakwaterdeel en het zo ...
help
Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water [themanummer Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
Muylaert, K. \ Tackx, M. \ Soetaert, K. \ 2001
Beschrijving en verspreiding van soorten fytoplankton en zoöplankton in het open water van het Schelde-estuarium, en hun rol in het gehele ecosysteem van de Schelde wat betreft afbraak en productie van organisch materiaal
help
Tropische blauwwier in Nederland aangetroffen : Cylindrospermopsis raciborskii kan zeer toxisch zijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hove, L. van den \ 2001
Beschrijving, leefwijze, verspreiding, herkomst, vindplaatsen en toxiteit van Cylindrospermopsis raciborskii, behorend tot de draadvormende blauwwieren. De tropische soort is in de zomer van 1999 massaal aangetroffen in het plassengebied van de Amste ...
help
Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium \ De levende natuur [Artikel]
Moens, T.W.G. \ Herman, P.M.J. \ Ysebaert, T. \ 2001
Beschrijving van het voedselsysteem in het Schelde-estuarium: koolstofbronnen (organisch materiaal) en de daarop gebaseerde pelagische en benthische voedselwebben
help
Spectaculaire sieralgen in petgaten bij Ankeveen \ De levende natuur [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 2001
Inventarisatie van de sieralgengemeenschap op vier locaties in een tien jaar geleden gegraven petgatencomplex bij Ankeveen, bepaling van de habitatcondities (mesotroof; zwak zuur) en de sieralg-gerelateerde natuurwaarde (op grond van de criteria dive ...
help
Landbouwbestrijdingsmiddelen: waarom wijken toelatingsnormen af van MTR's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Appelman, J. \ Brock, T.C.M. \ 2001
Uitleg over de totstandkoming van de door het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) gehanteerde normen voor het bepalen van de risico's van bestrijdingsmiddelen voor het aquatisch ecosysteem, en hoe deze toelatingsnormen zich verho ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.