Login

Hydrotheek

help
Hydrobiologisch onderzoek in de wateren van het landgoed Neerijnen [Boek]
Klink, A. \ 2007
Landgoed Neerrijnen, gelegen langs de Waal, heeft een bodem waarin vooral zavel overheerst. De inundatiefrequentie van de uiterwaarden bedraagt 5-7 dagen per jaar en treedt gemiddeld eens per twee jaar op. Het binnendijkse gebied, gelegen op oude riv ...
help
Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant : routinematig meetnet 2006 [Boek]
Klink, A. \ 2007
Het Waterschap Brabantse Delta verricht jaarlijks ecologisch onderzoek in een groot aantal oppervlaktewateren, verspreid over dit gedeelte van de provincie. In 2005 is een aantal werkzaamheden uitbesteed aan Hydrobiologisch Adviesburo Klink. Hierbij ...
help
Overijsselse Vecht Uilenkamp : monitoring macrofauna, hogere planten en diatomeeën 2006 [Boek]
Klink, A. \ 2007
In de Overijsselse Vecht bij Diffelen is in het najaar van 2004 een oude Vechtmeander opengegraven die sinds de normalisatie van de Vecht ca. 100 jaar geleden van de rivier is afgetakt. In 2005 is de monitoring gestart van de meander. In dit rapport ...
help
Onderzoek van microfyten in de waterlichamen van de Amstel- Gooi en Vechtstreek : meetnet 2006 [Boek]
Klink, A. \ Suijkerbuijk, R. \ 2007
Om de huidige toestand van de wateren te beoordelen wordt onderzoek uitgevoerd naar biotische en abiotische kwaliteitselementen. De toetsing van de kwaliteit van deze waterlichamen vindt plaats door maatlatten die zijn ontwikkeld voor 42 verschillend ...
help
Macrozoobenthos in the Lower Seine: a survey from the perspective of the European Water Framework Directive [Boek]
Vaate, B. de \ Klink, A. \ Paalvast, P. \ 2007
Aim of the project was to develop a monitoring and assessment strategy for macroinvertebrates in the Seine aval, that meets the conditions prescribed in the WFD. This strategy should be based on practical experiences in that river section
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.