Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Trendanalyse hydrobiologische gegevens Friesland : themarapportage [Boek]
Dam, H. van \ Wanink, J.H. \ 2007
Dit rapport geeft een beeld van de veranderingen in de biologische kwaliteit van de Friese oppervlaktewateren tussen 1981 en 2005. Er zijn gegevens gebruikt van 261 locaties uit 19 typen van natuurlijke en kunstmatige wateren. Naast enkele fysisch-ch ...
help
Ecohydrology ; contribution to science and practice \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Wassen, M.J. \ 2007
The author defines ecohydrology, a landscape ecological specialisation, and reviews its history and state of the art, both from a Dutch and international via water in regional landscapes and the impact of changes in recycling of water and nutrients o ...
help
Resultaten waterkwaliteitsonderzoek in moeraszone De Scheg : rapportage over 2005-2006 [Boek]
Dijkstra, A. \ 2007
In 2004 is de moeraszone De Scheg aangelegd als onderdeel van de natte ecologische ontwikkeling in De Balij. Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft met een financiële bijdrage van € 250.000 als onderdeel van de Bijdrageregeling Waterkwaliteit, een ...
help
Lake restoration: successes, failures and long-term effects \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Søndergaard, M. \ Jeppesen, E. \ Lauridsen, T.L. \ Skov, C. \ Nes, E.H. van \ Roijackers, R. \ Lammens, E. \ Portielje, R. \ 2007
1. Eutrophication constitutes a serious threat to many European lakes and many approaches have been used during the past 20–30 years to improve lake water quality. Results from the various lake restoration initiatives are diverse and the long-term ef ...
help
Hydrobiologisch onderzoek in de wateren van het landgoed Neerijnen [Boek]
Klink, A. \ 2007
Landgoed Neerrijnen, gelegen langs de Waal, heeft een bodem waarin vooral zavel overheerst. De inundatiefrequentie van de uiterwaarden bedraagt 5-7 dagen per jaar en treedt gemiddeld eens per twee jaar op. Het binnendijkse gebied, gelegen op oude riv ...
help
Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant : routinematig meetnet 2006 [Boek]
Klink, A. \ 2007
Het Waterschap Brabantse Delta verricht jaarlijks ecologisch onderzoek in een groot aantal oppervlaktewateren, verspreid over dit gedeelte van de provincie. In 2005 is een aantal werkzaamheden uitbesteed aan Hydrobiologisch Adviesburo Klink. Hierbij ...
help
Overijsselse Vecht Uilenkamp : monitoring macrofauna, hogere planten en diatomeeën 2006 [Boek]
Klink, A. \ 2007
In de Overijsselse Vecht bij Diffelen is in het najaar van 2004 een oude Vechtmeander opengegraven die sinds de normalisatie van de Vecht ca. 100 jaar geleden van de rivier is afgetakt. In 2005 is de monitoring gestart van de meander. In dit rapport ...
help
Onderzoek van microfyten in de waterlichamen van de Amstel- Gooi en Vechtstreek : meetnet 2006 [Boek]
Klink, A. \ Suijkerbuijk, R. \ 2007
Om de huidige toestand van de wateren te beoordelen wordt onderzoek uitgevoerd naar biotische en abiotische kwaliteitselementen. De toetsing van de kwaliteit van deze waterlichamen vindt plaats door maatlatten die zijn ontwikkeld voor 42 verschillend ...
help
Macrozoobenthos in the Lower Seine: a survey from the perspective of the European Water Framework Directive [Boek]
Vaate, B. de \ Klink, A. \ Paalvast, P. \ 2007
Aim of the project was to develop a monitoring and assessment strategy for macroinvertebrates in the Seine aval, that meets the conditions prescribed in the WFD. This strategy should be based on practical experiences in that river section
help
Verslag themadag Werkgroep Exoten, 13 december 2007 : probleemveroorzakende exoten in diverse sectoren [Boek]links uit dit verslag
Nederlands-Vlaamse Ecologische, NecoV \ Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, VEW \ 2007
Verslag themadag Werkgroep Exoten, 13 december 2007. Presentaties: 1. Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten; 2. Risico analyse voor de introductie van exoten met de import van mosselen vanuit Noorwegen naar de Waddenzee; 3. Schadelijke exoten in de la ...
help
Shallow Lakes in a Changing World : Proceedings of the 5th International Symposium on Shallow Lakes, held at Dalfsen, The Netherlands, 5–9 June 2005 [Congresverslag]
Gulati, Ramesh D \ Donk, Ellen \ Lammens, Eddy \ Pauw, Niels \ 2007
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.