Login

Hydrotheek

help
Ecologische waarden van de wateren in het winterbed van de grote rivieren [Boek]
Janse, J.H. \ Rijkswaterstaat \ Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1986
help
Het plankton van de zandwinplas "De Kuilen" in het Kuinderbos van 1981-1983 : beoordeling van de waterkwaliteit aan de hand van de planktongemeenschap en enige chemische parameters en vergelijking van twee monstermethoden [Boek]
Sinkeldam, J.A. \ 1986
In dit rapport worden de resultaten vermeld van een studie naar de ontwikkeling van het fytoplankton in een zandwinplas in de Noordoostpolder.
help
Makrofaunagemeenschappen in beekbovenlopen : een aanzet tot het ontwikkelen van een biologisch waterbeoordelingssysteem op grond van makrogemeenschappen gerelateerd aan een aantal fysische en chemische parameters in Twente [Studentenverslag]
Cate, L. ten \ Schmidt, G. \ 1986
RIN onderzoek macrofauna.
help
Makrofaunagemeenschappen in droogvallende watergangen [Studentenverslag]
Ketelaars, H.A.M. \ 1986
Het in 1981 gestarte projekt 'Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel' heeft als doel het ontwikkelen van een globaal ekologisch referentiekader dat als basis moet dienen voor het opstellen van een ekologische waterbeoordelin ...
help
Water related impacts on nature protection sites [Boek]
Wirdum, G. van \ 1986
Models for the prediction of impacts of water-related projects on nature protection areas are often based on the assumption that the involved sites are homogeneous with respect to the operational environment of spontaneously settled plant species. Th ...
help
Overzicht van hydrobiologische literatuur in Noord-Brabant [Boek]
Mol, A.W.M. \ 1986
help
Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteldheid [Boek]
Lyon, M.J.H. de \ Roelofs, J.G.M. \ 1986
help
Ontwikkeling van een algengroeipotentietoets voor oppervlaktewater en afvalwater [Boek]
Technische Universiteit Delft \ 1986
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.