Login

Hydrotheek

help
Biomanipulation in the Netherlands : 15 years of experience [Proefschrift]
Meijer, M.L. \ 2000
help
Drentse beekvissen beter bekeken \ Vakblad natuurbeheer : informatie voor beheerders van natuur, bos en landschap [Artikel]
Scheper, A.J. \ 2000
help
Ontwikkeling van een blauwalgenbloeimodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Flipsen, E. \ Los, F. \ Mur, L. \ Stroom, J. \ 2000
Resultaten van een workshop georganiseerd door Arcadis in opdracht van STOWA over de ecologie van cyanobacterien (blauwalgen), recent uitgevoerd en lopend onderzoek naar eigenschappen en gedrag van blauwalgen, en in Nederland operationele modellen vo ...
help
Veluwerandmeren worden steeds helderder : nutrientenbelasting neemt gestaag af \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Oorzaken van de toegenomen helderheid van de Veluwerandmeren (Veluwemeer, Drontermeer, Wolderwijd, Nuldernauw) en benodigde maatregelen om bij toenemende fosfaatbelasting in de toekomst de situatie niet weer te laten verslechteren. Uit de studie 'Sta ...
help
Poelen vol libellen \ De levende natuur [Artikel]
Jong, T.H. de \ 2000
help
De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
help
Sieralgen en natuurwaarden van wateren op de Utrechtse Heuvelrug \ De levende natuur [Artikel]
Coesel, P.F.M. \ 2000
Op grond van het voorkomen van sieralg-soorten (Desmidiaceae) werd voor negen wateren een oecologische evaluatie uitgevoerd (zuurgraad; voedselrijkdom) en de natuurwaarde bepaald op grond van de criteria diversiteit, zeldzaamheid en signaalwaarde
help
Bezetting en kolonisatie van poelen door Kamsalamander en Bruine kikker in Twente \ De levende natuur [Artikel]
Sluis, T. van der \ Bugter, R. \ 2000
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.