Login

Hydrotheek

help
Rijnlands diepe putten: drijflagen van cyanobacteriën, ondanks goede waterkwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Michielsen, B. \ Ibelings, B. \ 2002
Resultaten van een analyse van de eutrofiëring en waterkwaliteit in diepe watersystemen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergelijking met het overige oppervlaktewater. Gegevens m.b.t. chlorofylconcentratie, doorzicht, n ...
help
STOWA-systeem voor de ecologische beoordeling van brakke, binnendijkse wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Gotjé, W. \ Franken, R. \ Ietswaart, T. \ 2002
UItleg over een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor brakke binnenwateren, aansluitend bij de al bestaande STOWA-beoordelingssystemen voor andere watertypen. Op grond van het ecologisch functioneren en een geformuleerd ecologisch streefbeeld wor ...
help
OMEGA: stapsgewijs van normen naar effecten van verontreinigingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beek, M. \ Durand, A. \ Hendriks, J. \ 2002
Met het door RIZA ontwikkelde computerprogramma voor ecotoxicologische risicobeoordeling OMEGA (Optimal modelling for ecotoxicological assessment) kunnen de nadelige effecten van verontreiniging van water en sediment op planten, dieren en populaties ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.