Login

Hydrotheek

help
Macrozoobenthos in the Lower Seine: a survey from the perspective of the European Water Framework Directive [Boek]
Vaate, B. de \ Klink, A. \ Paalvast, P. \ 2007
Aim of the project was to develop a monitoring and assessment strategy for macroinvertebrates in the Seine aval, that meets the conditions prescribed in the WFD. This strategy should be based on practical experiences in that river section
help
Pre-advies Rivierengebied : onderdeel aquatische macrofauna [Boek]
Klink, A. \ 2008
Historische beschrijving van de Waal, gebaseerd op oude rivierkaarten: tussen eilanden slingerden de hoofd- en nevengeulen. De hogere delen van de middelzanden waren nog bedekt met ooibos of waren al omgezet in hooilanden. De rivieren werden volop be ...
help
Maas 1986 - 1990 : evaluatie van 5 jaar hydrobiologisch onderzoek van makro-evertebraten [Boek]
Klink, A. \ 1991
help
Ecologisch onderzoek van wateren in West-Brabant : routinematig meetnet 2006 [Boek]
Klink, A. \ 2007
Het Waterschap Brabantse Delta verricht jaarlijks ecologisch onderzoek in een groot aantal oppervlaktewateren, verspreid over dit gedeelte van de provincie. In 2005 is een aantal werkzaamheden uitbesteed aan Hydrobiologisch Adviesburo Klink. Hierbij ...
help
Onderzoek van microfyten in de waterlichamen van de Amstel- Gooi en Vechtstreek : meetnet 2006 [Boek]
Klink, A. \ Suijkerbuijk, R. \ 2007
Om de huidige toestand van de wateren te beoordelen wordt onderzoek uitgevoerd naar biotische en abiotische kwaliteitselementen. De toetsing van de kwaliteit van deze waterlichamen vindt plaats door maatlatten die zijn ontwikkeld voor 42 verschillend ...
help
Overijsselse Vecht Uilenkamp : monitoring macrofauna, hogere planten en diatomeeën 2006 [Boek]
Klink, A. \ 2007
In de Overijsselse Vecht bij Diffelen is in het najaar van 2004 een oude Vechtmeander opengegraven die sinds de normalisatie van de Vecht ca. 100 jaar geleden van de rivier is afgetakt. In 2005 is de monitoring gestart van de meander. In dit rapport ...
help
Overijsselse Vecht Uilenkamp : monitoring macrofauna, libellen en diatomeeën 2005 [Boek]
Klink, A. \ 2005
In de Overijsselse Vecht bij Diffelen is in het najaar van 2004 een oude Vechtmeander opengegraven die sinds de normalisatie van de Vecht ca. 100 jaar geleden van de rivier is afgetakt. In 2005 is de monitoring gestart van de meander. In dit rapport ...
help
Betekenis van plasbermen in de Overijsselse Vecht voor aquatische makro-evertebraten [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ 1992
help
Inventarisatie van de ecologische waarden in oppervlaktewateren van de provincie Flevoland [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ 1992
help
Ecologisch relevante faktoren bij het inrichten van een Nevengeulenkomplex in de Rijn : een literatuurstudie met makro-evertebraten als uitgangspunt [Boek]
Klink, A. \ 1991
help
Hydrobiologisch onderzoek in de wateren van het landgoed Neerijnen [Boek]
Klink, A. \ 2007
Landgoed Neerrijnen, gelegen langs de Waal, heeft een bodem waarin vooral zavel overheerst. De inundatiefrequentie van de uiterwaarden bedraagt 5-7 dagen per jaar en treedt gemiddeld eens per twee jaar op. Het binnendijkse gebied, gelegen op oude riv ...
help
De Leeuwense Waard in 1994 : opname van de aquatische makro - evertebraten voor de aanleg van een permanent meestromende nevengeul [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ Wilhelm, M. \ 1994
Naar de inzichten van natuurontwikkeling langs de grote Nederlandse rivieren, is in de uiterwaard van Leeuwen een nevengeul gepland volgens het plan Levende Rivieren. Door de aanleg van nevengeulen ontstaan er goede mogelijkheden om de natuurlijke el ...
help
Lijst van de Nederlandse Chironomidae : bijgewerkt tot 1 januari 1996 [Boek]
Klink, A. \ Moller Pillot, H. \ 1996
help
Monitoring aquatische macrofauna in de Kaliwaal en Leeuwense Waard (2007) [Boek]
Klink, A. \ 2008
De Kaliwaal bij Beneden Leeuwen voorziet in de berging van baggerspecie. De vulfase is in december 2003 van start gegaan. Na de consolidatie van het slib zal, afhankelijk van het specieaanbod rond 2015 een afdekfase volgen, waarna de Kaliwaal wordt o ...
help
De makro - evertebraten in de uiterwaard van Opijnen : opname van de uitgangssituatie [Boek]
Klink, A. \ Jansen, M. \ Wilhelm, M. \ 1994
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.