Login

Hydrotheek

help
Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen [Boek]
Faber, W. \ 2011
De ervaringen met het toetsen en beoordelen van de KRW-monitoringresultaten in 2008 hebben laten zien dat de representativiteit van het KRW monitoringprogramma soms onvoldoende is. Het verschijnen van het “STOWA Handboek hydrobiologie”, het “Handboek ...
help
Lake restoration: successes, failures and long-term effects \ The journal of applied ecology / British Ecological Society [Artikel]
Søndergaard, M. \ Jeppesen, E. \ Lauridsen, T.L. \ Skov, C. \ Nes, E.H. van \ Roijackers, R. \ Lammens, E. \ Portielje, R. \ 2007
1. Eutrophication constitutes a serious threat to many European lakes and many approaches have been used during the past 20–30 years to improve lake water quality. Results from the various lake restoration initiatives are diverse and the long-term ef ...
help
Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ Backx, J. \ Buijse, A.D. \ 2006
In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eis ...
help
Hydrobiologisch onderzoek in de praktijk: een inventarisatie van gehanteerde methoden en intitiatieven tot standardisatie in binnen- en buitenland [Boek]
Bijkerk, R. \ Veldhuizen, S.M.J. van \ Fockens, K. \ 2006
In Nederland zijn 26 waterschappen en rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het verzamelen van hydrobiologische gegevens om de ecologische toestand van het oppervlaktewater te bepalen. De methoden die hierbij gebruikt worden zijn slechts in beperkte ...
help
Grazing for clarity : zebra mussels as a potential tool in biomanipulation of lakes [Proefschrift]
Pires, L.M.D. \ 2005
Vertroebeling van meren door blauwalgen is een jaarlijks terugkerend probleem in Nederland. De algen nemen het zonlicht weg voor de waterplanten en scheiden bovendien giftige stoffen uit. “Driehoeksmosselen kunnen helpen om troebele meren helder te m ...
help
Rehabilitating large regulated rivers : lowland river rehabilitation conference, September 29 - October 3, 2003, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Buijse, A.D. \ Wolfert, H.P. \ 2005
Regulating rivers has reduced the natural dynamic processes, altered the landscape and its biodiversity. Along large rivers that serve manifold functions, rehabilitation attempts have recovered stretches or certain features, but complete restoration ...
help
Ecologische kwaliteitsniveaus van regionale wateren in 2001 [Boek]
Dommering, A.E. \ Otte, A.J. \ Meenen, P. van \ 2003
Het doel van deze studie is het leveren van informatie voor de Water in Beeld rapportage. Voor WIB heeft CIW twee doelstellingen geformuleerd. Het gaat om het verkrijgen van een representatief beeld van: * De huidige ecologische toestand van regional ...
help
Ecologische niveaus regionale wateren 2002 ten behoeve van Water in Beeld 2004 [Boek]
Dommering, A. \ Otte, A. \ 2003
Jaarlijks geeft CIW in de Water in Beeld (WIB) rapportage de toestand van de Nederlandse oppervlaktewateren weer. Hierin is ook een paragraaf over de ecologische toestand van regionale wateren opgenomen. In dit rapport staat beschreven hoe de gegeven ...
help
Volkerak-Zoommeer van zee tot meer : de ecologische ontwikkeling van een afgesloten zeearm \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2001
De ecologische veranderingen in het watersysteem na het afsluiten van Volkerak-Zoommeer in het kader van het Deltaplan. Er blijkt een troebel watersysteem te zijn ontstaan en het ontbreken van peildynamiek is een belangrijk knelpunt. Daarvoor worden ...
help
The RALLY project: remote sensing of algal blooms in Lake IJssel : integration with in situ data and computational modelling [Boek]
Ibelings, B. \ 2001
help
Biomanipulation in the Netherlands : 15 years of experience [Proefschrift]
Meijer, M.L. \ 2000
help
Het Volkerak-Zoommeer : de ecologische ontwikkeling van een afgesloten zeearm [Boek]
Tosserams, M. \ Lammens, E.H.R.R. \ Platteeuw, M. \ 2000
help
Ecological rehabilitation of the rivers Rhine and Meuse : progress report 1996 - 1997 [Boek]
Wolfert, H.P. \ 1998
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : ecotopenkartering Rijntakken-oost 1997 [Boek]
Jansen, B.J.M. \ Backx, J.J.G.M. \ 1998
help
Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Roijackers, R. \ Aalderink, R.H. \ Blom, G. \ 1997
Afscheid Lijklema
help
Herstel van de watervegetatie in de Veluwerandmeren [themanummer randmeren] \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ Doef, R.W. \ Witte, B.J. de \ 1997
help
Kranswieren : helder water en macrofauna in de Veluwerandmeren [themanummer randmeren] \ De levende natuur [Artikel]
Berg, M.S. van den \ Doef, R.W. \ Zant, F.M. \ 1997
help
Toetsen van ecosysteemontwikkeling in watersystemen [Boek] - Bew. versie
During, R. \ 1997
help
Het voedsel en foerageerbiotoop van vissen in de stromende geul bij Opijnen [Boek]
Klink, A.G. \ 1997
help
Ecological rehabilitation of the rivers Rhine and Meuse : summary report 1994 - 1995 [Boek]
Hendriks, A.J. \ Cals, M.J.R. \ Cazemier, W.G. \ 1997
In 1988 the Netherlands research program "Ecological Rehabilitation of the River Rhine (EHR) was started. The main two chapters of this report focus on the development in the period 1994-1995. It is shown that concentrations of priority pollutants in ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.