Login

Hydrotheek

help
Rehabilitating large regulated rivers : lowland river rehabilitation conference, September 29 - October 3, 2003, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Buijse, A.D. \ Wolfert, H.P. \ 2005
Regulating rivers has reduced the natural dynamic processes, altered the landscape and its biodiversity. Along large rivers that serve manifold functions, rehabilitation attempts have recovered stretches or certain features, but complete restoration ...
help
Water- en oeverplanten in het IJsselmeergebied (1987-1989) [Boek]
Doef, R.W. \ Smits, A.J.M. \ Kerkum, F.C.M. \ 1991
help
Ecological models and the pitfalls of causality \ Hydrobiologia [Artikel]
Scheffer, M. \ Beets, J. \ 1994
help
The population explosion of the amphipod Corophium curvispinum in the Dutch lower Rhine \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1994
help
Ecologische niveaus regionale wateren 2002 ten behoeve van Water in Beeld 2004 [Boek]
Dommering, A. \ Otte, A. \ 2003
Jaarlijks geeft CIW in de Water in Beeld (WIB) rapportage de toestand van de Nederlandse oppervlaktewateren weer. Hierin is ook een paragraaf over de ecologische toestand van regionale wateren opgenomen. In dit rapport staat beschreven hoe de gegeven ...
help
Ecologische kwaliteitsniveaus van regionale wateren in 2001 [Boek]
Dommering, A.E. \ Otte, A.J. \ Meenen, P. van \ 2003
Het doel van deze studie is het leveren van informatie voor de Water in Beeld rapportage. Voor WIB heeft CIW twee doelstellingen geformuleerd. Het gaat om het verkrijgen van een representatief beeld van: * De huidige ecologische toestand van regional ...
help
Ecologische normstelling voor het waterbeheer : theorie en praktijk van de AMOEBE - benadering \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Brink, B.J.E. ten \ Hosper, S.H. \ Colijn, F. \ 1990
help
Het voedsel en foerageerbiotoop van vissen in de stromende geul bij Opijnen [Boek]
Klink, A.G. \ 1997
help
Biomanipulation in the Netherlands : 15 years of experience [Proefschrift]
Meijer, M.L. \ 2000
help
Summary of results and conclusions from the first phase (1988 - 1989) of the Netherlands research programme "Ecological rehabilitation Rhine" [Boek]
Wit, J.A.W. de \ Admiraal, W. \ Cazemier, W.G. \ 1989
In 1988 a research program for the ecological rehabilitation of the river Rhine was started. In this research program three Dutch governmental institutes are working together: the Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (D.B.W ...
help
Verspreiding en dynamiek van ondergedoken waterplanten in de randmeren [Boek]
Redelijkheid, M.R. de \ Scheffer, M. \ 1990
help
Environmental stress in five aquatic ecosystems in the floodplain of the river Rhine \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Admiraal, W. \ Ruyter van Steveninck, E.D. de \ Kruijf, H.A.M. de \ 1989
help
Richtlijn KRW monitoring oppervlaktewater en protocol toetsen & beoordelen [Boek]
Faber, W. \ 2011
De ervaringen met het toetsen en beoordelen van de KRW-monitoringresultaten in 2008 hebben laten zien dat de representativiteit van het KRW monitoringprogramma soms onvoldoende is. Het verschijnen van het “STOWA Handboek hydrobiologie”, het “Handboek ...
help
Hydrobiologisch onderzoek in de praktijk: een inventarisatie van gehanteerde methoden en intitiatieven tot standardisatie in binnen- en buitenland [Boek]
Bijkerk, R. \ Veldhuizen, S.M.J. van \ Fockens, K. \ 2006
In Nederland zijn 26 waterschappen en rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het verzamelen van hydrobiologische gegevens om de ecologische toestand van het oppervlaktewater te bepalen. De methoden die hierbij gebruikt worden zijn slechts in beperkte ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Volkerak - Zoommeer 1987 - 1994 [Boek]
Breukers, C.P.M. \ Storm, A.A. \ Dam, E.M. van \ 1996
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : ecotopenkartering Rijntakken-oost 1997 [Boek]
Jansen, B.J.M. \ Backx, J.J.G.M. \ 1998
help
The RALLY project: remote sensing of algal blooms in Lake IJssel : integration with in situ data and computational modelling [Boek]
Ibelings, B. \ 2001
help
Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ Backx, J. \ Buijse, A.D. \ 2006
In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eis ...
help
Colonization and succession of macroinvertebrates in recently freshened Lake Volkerak - Zoom (The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
Frantzen, N.M.L.H.F. \ Visser, J. de \ Nes, E.H. van \ 1994
help
Decline of zebra mussel populations in the Rhine : competition between two mass invaders \ Die Naturwissenschaften [Artikel]
Velde, G. van der \ Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.