Login

Hydrotheek

help
Perspectieven voor de aquatische ecologie en de aquatische ecologen \ Een historische schets van de aquatische ecologie in Nederland en Vlaanderen : uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie [Hoofdstuk uit boek]
Smaal, A.C. \ 1996
help
Biology \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Colijn, F. \ Arkel, M.A. van \ Stam, A. \ 1988
help
Ecologische normstelling voor het waterbeheer : theorie en praktijk van de AMOEBE - benadering \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Brink, B.J.E. ten \ Hosper, S.H. \ Colijn, F. \ 1990
help
Ecologische normstelling voor getijdewateren \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Smaal, A.C. \ 1987
Voor getijdewateren bestaan er nog geen normen. De auteur van dit artikel stelt de vraag of normen nodig en wenselijk zijn. Hij pleit voor weloverwogen gekozen beheersdoelstellingen in plaats van uniforme normen
help
The eastern Scheldt (The Netherlands), from an estuary to a tidal bay : a review of responses at the ecosystem level \ Netherlands journal of sea research [Artikel]
Smaal, A.C. \ Nienhuis, P.H. \ 1992
help
Recente ontwikkelingen met betrekking tot de eutrofieringsproblematiek in de westelijke Waddenzee : veranderende vrachten maar hoog blijvende productiviteit [Boek]
Jonge, V.N. de \ Bakker, J.F. \ Stralen, M. van \ 1995
help
Effects of different N- and P-loading on primary and secondary production in an experimental marine ecosystem \ Aquatic ecology [Artikel]
Prins, T.C. \ Escaravage, V. \ Wetsteyn, L.P.M.J. \ 1999
help
The ecophysiological response of mussels (Mytilus edulis) in mesocosms to a range of inorganic nutrient loads : simulations with the model EMMY \ Aquatic ecology [Artikel]
Scholten, H. \ Smaal, A.C. \ 1999
help
The RALLY project: remote sensing of algal blooms in Lake IJssel : integration with in situ data and computational modelling [Boek]
Ibelings, B. \ 2001
help
De berekening van de fytoplankton produktie van een watersysteem en de schatting van de verliesprocessen van het fytoplankton [Boek]
Duin, R.N.M. \ Kamer, J.P.G. van de \ 1988
help
De Noordzee en eutrofiering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Buuren, J.T. van \ 1988
help
Eutrofieringsmodellen : overmaat schaadt? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Janse, J.H. \ Vries, I. de \ 1996
help
De Schelde een rivier met vele gezichten [themanummer] \ De levende natuur [Artikel]
2001
Themanummer over de ecologie van het Schelde-estuarium en de menselijke invloed op het ecologisch functioneren. De Schelde staat onder zware druk van milieuproblemen (verontreiniging; eutrofiëring) en economische belangen (vaargeulverruiming; havenaa ...
help
Nutrient biogeochemistry in the water column (N, P, SI) and porewater (N) of sandy sediment of the Scheldt estuary (SW-Netherlands) \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Boderie, P.M.A. \ Zwolsman, J.J.G. \ Eck, G.T.M. van \ 1993
help
AMOEBE's in WVS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baptist, H.J.M. \ Laane, W.E.M. \ 1996
De AMOEBE (Algemene Methode voor OEcosysteembeschrijving en Beoordeling) is geintroduceerd in de derde nota waterhuishouding, ter beoordeling van aquatische ecosystemen. Beschreven wordt, hoe de methode is toegepast in het project watersysteemverkenn ...
help
Turbidity, nutrients and phytoplankton primary production in the Oosterschelde (the Netherlands) before, during and after a large- scale coastal engineering project (1980-1990) \ Hydrobiologia [Artikel]
Wetsteyn, L.P.M.J. \ Kromkamp, J.C. \ 1994
After the construction of a storm-surge barrier and two compartment dams, flow velocities and suspended matter concentrations decreased severely, causing an increased transparency of the watercolumn. Reduction of the freshwater load and decreasing nu ...
help
Kwelders en waterkwaliteit : een verkenning in het Waddengebied \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Leendertse, P.C. \ Rozema, J. \ Janssen, G.M. \ 1993
help
Habitat karakterisering van de Nederlandse kustwateren [Boek]
Eertman, R.H.M. \ 1996
help
Giftige algen en de reductie van de nutrientenbelasting (BEON-GARdeN) : competitite tussen algen [Boek]
Riegman, R. \ Peeters, K. \ Los, H. \ 1997
help
Natuur zoute wateren : samenvatting aanpak en resultaten [Boek]
Brink, B.J.E. ten \ Colijn, F. \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.