Login

Hydrotheek

help
Ecosysteembeschrijving IJsselmeer en Waddenzee : beschrijving van de ecologische uitgangssituatie ten behoeve van de planstudie [ES]2-Afsluitdijk [Boek]
Tosserams, M. \ 2000
help
Herstel van de watervegetatie in de Veluwerandmeren [themanummer randmeren] \ De levende natuur [Artikel]
Coops, H. \ Doef, R.W. \ Witte, B.J. de \ 1997
help
Kranswieren : helder water en macrofauna in de Veluwerandmeren [themanummer randmeren] \ De levende natuur [Artikel]
Berg, M.S. van den \ Doef, R.W. \ Zant, F.M. \ 1997
help
10 jaar BOVAR : eutrofieringsbestrijding in de Veluwerandmeren met een blik op de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
Op weg naar helderheid : een herorientatie van BOVAR gericht op 2000 [Boek]
Reeders, H.H. \ Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
De waterkwaliteit in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in de jaren 1991 - 1995 [Boek]
Oosterberg, W. \ 1996
help
Ecologische effecten van cyanobacterietoxines [Boek]
Burger - Wiersma, T. \ Heinis, F. \ 1996
help
Bioassays beschikbaar particulair fosfaat uit effluent en beekwater [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Flevoland \ [1995]
help
Ecologisch waterbeheer IJmeer : aanzet tot kwantificering natuurstreefbeeld en indicatie van ruimtelijke spreiding van natte natuurwaarden \ Compilatie onderzoeken water & natuur, t.b.v expert - meeting op 22 november 1994, Projectgroep IJburg [Hoofdstuk uit boek]
Butijn, G.D. \ 1994
hfdst.10
help
Modelling photosynthesis and oxygen in a shallow, hypertrophic lake \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
Duin, E.H.S. van \ Lijklema, L. \ 1989
help
De bodemfauna van de Fries - Groningse Waddenkust [Boek]
Zwarts, L. \ 1988
Beschrijving van de aanwezigheid van bodemdieren in relatie tot de hoogteligging van het wad en de aard van het sediment. De onderzoeksresultaten worden gebruikt om het effect van de huidige landaanwinningsactiviteiten, betreffende het onbegroeide wa ...
help
De kans op blauwalgenbloeien in de randmeren van de Markerwaard [Boek]
Berger, C. \ Bouman, J.E.G. \ Ente, P.J. \ 1986
Dit rapport beoogt aan te geven in welke mate de randmeren van de Markerwaard gevoeliger zijn voor de bloei van blauwalgen dan het huidige Markermeer en IJmeer. Aan het eind worden mogelijke inrichtings- en/of beheersmaatregelen t.a.v. de ruimtelijke ...
help
Biologische gevolgen van lozingen uit regenwaterriolen op het oppervlaktewater van de stadsgrachten van Lelystad [Boek]
Roos, C. \ 1986
help
Spaarbekken IJsselmeer - Ecologische aspecten van de aanleg van een spaarbekken in het IJsselmeergebied [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1977
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.