Login

Hydrotheek

help
Rijnlands diepe putten: drijflagen van cyanobacteriën, ondanks goede waterkwaliteit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Michielsen, B. \ Ibelings, B. \ 2002
Resultaten van een analyse van de eutrofiëring en waterkwaliteit in diepe watersystemen in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland, in vergelijking met het overige oppervlaktewater. Gegevens m.b.t. chlorofylconcentratie, doorzicht, n ...
help
Tropische blauwwier in Nederland aangetroffen : Cylindrospermopsis raciborskii kan zeer toxisch zijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hove, L. van den \ 2001
Beschrijving, leefwijze, verspreiding, herkomst, vindplaatsen en toxiteit van Cylindrospermopsis raciborskii, behorend tot de draadvormende blauwwieren. De tropische soort is in de zomer van 1999 massaal aangetroffen in het plassengebied van de Amste ...
help
Ontwikkeling van een blauwalgenbloeimodel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Flipsen, E. \ Los, F. \ Mur, L. \ Stroom, J. \ 2000
Resultaten van een workshop georganiseerd door Arcadis in opdracht van STOWA over de ecologie van cyanobacterien (blauwalgen), recent uitgevoerd en lopend onderzoek naar eigenschappen en gedrag van blauwalgen, en in Nederland operationele modellen vo ...
help
De ontwikkeling van water- en oevervegetaties in enkele Reeuwijkse Plassen in relatie tot eutrofiering, fosfaat - fixatie en visstandbeheer : eindrapportage periode 1989 - 1992 [Boek]
Gemeren, C.A. van \ 1993
help
Hydrobiologisch onderzoek van kleinere wateren in Zuid-Holland [Boek]
Smit, H. \ 1990
help
Ecologische normstelling voor het zoete water \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Klapwijk, S.P. \ 1987
Er is een kloof tussen theorie en praktijk van de normen voor het oppervlakte water. Er is aandacht voor de ecologische onderbouwing. Auteur geeft de stand van zaken en noemt een aantal voorwaarden waaraan normstelling zou moeten voldoen
help
Effects of phosphorus removal on the maximal algal growth in bioassay experiments with water from four Dutch lakes \ Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie [Artikel]
Does, J. van der \ Klapwijk, S.P. \ 1987
help
Bioassays using Stigeoclonium tenue Kuetz. and Scenedesmus quadricauda Tuerp. Breb. as testorganisms : a comparative study \ Hydrobiologia [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ Klapwijk, S.P. \ 1987
help
Kroosonderzoek : literatuuronderzoek en inventarisatie van kroos binnen Rijnland [Studentenverslag]
Klink, F.J. \ 1984
help
Application of derivative spectroscopy in bioassays estimating algal available phosphate in lake sediments \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Bruning, C. \ Klapwijk, S.P. \ 1984
help
De eutrofiering van ondiepe meren in Rijnland, Holland [Proefschrift]
Schmidt - van Dorp, A.D. \ 1978
help
Resultaten planktononderzoek ... in het Hoogheemraadschap van Schieland / Hoogheemraadschap van Rijnland, Technische Dienst, Hoofdafdeling Waterbeheer [Serie]
Hoogheemraadschap van Rijnland \ [?]-
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.