Login

Hydrotheek

help
Verzuring door atmosferische depositie - Oppervlaktewater en hydrobiologie : effecten van verzuring op het oppervlaktewater en de daarin levende planten en dieren [Boek]
Higler, L.W.G. \ Ministerie van Landbouw en Visserij \ Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1984
Eerste inventarisatie zure regen, n.a.v. motie Tweede Kamer
help
Strategieen voor ecologische normstelling waterbeheer : het spel en de knikkers [Boek]
Murk, A.J. \ Schraaf, A.A.A. van der \ Kruijf, H.A.M. de \ 1990
help
Interactions of nutrients and toxicants in the foodchain of aquatic ecosystems : [workshop 16 - 17 September 1996, Zeist] [Congresverslag]
Kramer, P.R.G. \ Jonkers, D.A. \ Liere, L. van \ 1996
help
Ecologische normen en milieubeleid \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Kuijen, C.J. van \ 1990
help
Gebiedsgerichte integratie van ruimtelijke- en milieubeleid, ecologische normstelling voor gebieden \ Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Klundert, A.F. van de \ 1990
help
Ecologische normstelling [Boek]
Saris, F.J.A. \ Groot, W.T. de \ Cornet, J.P. \ 1987
help
Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Boek]
Schraaf, A.A.A. van der \ Kruijf, H.A.M. de \ Cuperus, R. \ 1990
help
Literatuurstudie naar de biologische effecten van temperatuurverhogingen in lozingsgebieden van centrales [Boek]
Vulto, T.J.A. \ 1979
Invloed van koelwater
help
Van voedingsstof tot vis en van vis tot voedingsstof \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Liere, L. van \ Gulati, R.D. \ Lammens, E.H.R.R. \ 1989
help
Ecologische normen waterbeheer [Boek]
Gezondheidsraad \ 1984-1989
help
Ecotoxicologische profielen van amoebe - soorten [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ Schobben, H.P.M. \ Jak, R.G. \ 1992
help
Introductie van methoden voor kwantitatieve ecologische risicoanalyse gericht op AMOEBE - soorten : rapportage in het kader van RAM [Boek]
Schobben, H.P.M. \ Schobben, J.H.M. \ Boven, R.M. van \ 1992
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.