Login

Hydrotheek

help
Modeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influences by chronic levels of a fungicide and a herbicide [Boek]
Traas, T.P. \ Brink, P.J. van den \ Janse, J.H. \ 1998
help
Summary of results and conclusions from the first phase (1988 - 1989) of the Netherlands research programme "Ecological rehabilitation Rhine" [Boek]
Wit, J.A.W. de \ Admiraal, W. \ Cazemier, W.G. \ 1989
In 1988 a research program for the ecological rehabilitation of the river Rhine was started. In this research program three Dutch governmental institutes are working together: the Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (D.B.W ...
help
Referentiewaarden voor waterplanten in regionale oppervlaktewatersystemen : voorstudie Natuurverkenning 2 [Boek]
Zuidhoff, A.C. \ Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ Jansen, A.J.M. \ 2002
Onderhavige studie is een eerste praktische uitwerking voor vijf regionale watersystemen van de zogenaamde natuurwaarde-index. De natuurwaarde is in deze index gedefinieerd als een functie van de natuurkwaliteit en het areaal van een (water)systeem. ...
help
Overzicht van isoetide waterplanten (1991 - 1995) en selectie van vennen voor metingen in het kader van de milieuverkenningen [Boek]
Otte, A.J. \ Dam, H. van \ 1996
help
Interactions of nutrients and toxicants in the foodchain of aquatic ecosystems : [workshop 16 - 17 September 1996, Zeist] [Congresverslag]
Kramer, P.R.G. \ Jonkers, D.A. \ Liere, L. van \ 1996
help
Spaarbekken IJsselmeer - Ecologische aspecten van de aanleg van een spaarbekken in het IJsselmeergebied [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1977
help
Veldonderzoek naar planktongradienten in een kribvak en strang van de rivier de Waal [Boek]
Abbink Spaink, A.P. \ Ietswaart, T. \ 1996
The survey of the River Waal was carried out during part of the summer of 1995 to gain more insight into the plankton dynamics of aquatic systems adjacent to the mainstream of a river. A high sampling frequency (twice a week and occasionally three ti ...
help
Doelstelling voor eutrofieringsbestrijding in Nederland : een discussienota met betrekking tot gewenst onderzoek [Boek]
Zoeteman, B.C.J. \ Kappers, F.I. \ Vlugt, J.C. van der \ 1978
help
Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Boek]
Schraaf, A.A.A. van der \ Kruijf, H.A.M. de \ Cuperus, R. \ 1990
help
Impact of biological activity on detritus transported in the lower river Rhine : an exercise in ecosystem analysis \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Admiraal, W. \ Zanten, B. van \ 1988
help
Compartiment water \ Integrale rapportage stikstof [Hoofdstuk uit boek]
Aben, J. \ Dijk, G. van \ Heinhuis, A. \ 1994
help
Ecologische gevolgen van de Veluwe - infiltratie [Boek]
Dam, H. van \ Zwijnenburg - de Rijke, M. \ 1975
help
Ecological rehabilitation of the river Rhine : a proposal for a Netherlands research programme [Boek]
Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid \ Rijksinstituut voor Visserijonderzoek \ 1988
help
Ecological rehabilitation of the rivers Rhine and Meuse : Netherlands research programme 1992 - 1995 [Boek]
Admiraal, W. \ Dijk, G.M. van \ Harms, W.B. \ 1992
help
Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Boek]
Baretta, J. \ Ruardij, P. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.