Login

Hydrotheek

help
Variation in sensitivity of aquatic species to toxicants : practical consequences for effect assessment of chemical substances \ Environmental management [Artikel]
Vaal, M.A. \ Leeuwen, C.J. van \ Hoekstra, J.A. \ 2000
help
Modeling and risk assessment of tributyltin accumulation in the food web of a shallow freshwater lake \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
Traas, T.P. \ Staeb, J.A. \ Kramer, P.R.G. \ 1996
help
Modeling of ecosystem function in aquatic microcosms as influences by chronic levels of a fungicide and a herbicide [Boek]
Traas, T.P. \ Brink, P.J. van den \ Janse, J.H. \ 1998
help
Summary of results and conclusions from the first phase (1988 - 1989) of the Netherlands research programme "Ecological rehabilitation Rhine" [Boek]
Wit, J.A.W. de \ Admiraal, W. \ Cazemier, W.G. \ 1989
In 1988 a research program for the ecological rehabilitation of the river Rhine was started. In this research program three Dutch governmental institutes are working together: the Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment (D.B.W ...
help
Environmental stress in five aquatic ecosystems in the floodplain of the river Rhine \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Admiraal, W. \ Ruyter van Steveninck, E.D. de \ Kruijf, H.A.M. de \ 1989
help
Referentiewaarden voor waterplanten in regionale oppervlaktewatersystemen : voorstudie Natuurverkenning 2 [Boek]
Zuidhoff, A.C. \ Smits, N.A.C. \ Schaminée, J.H.J. \ Jansen, A.J.M. \ 2002
Onderhavige studie is een eerste praktische uitwerking voor vijf regionale watersystemen van de zogenaamde natuurwaarde-index. De natuurwaarde is in deze index gedefinieerd als een functie van de natuurkwaliteit en het areaal van een (water)systeem. ...
help
Overzicht van isoetide waterplanten (1991 - 1995) en selectie van vennen voor metingen in het kader van de milieuverkenningen [Boek]
Otte, A.J. \ Dam, H. van \ 1996
help
Interactions of nutrients and toxicants in the foodchain of aquatic ecosystems : [workshop 16 - 17 September 1996, Zeist] [Congresverslag]
Kramer, P.R.G. \ Jonkers, D.A. \ Liere, L. van \ 1996
help
Spaarbekken IJsselmeer - Ecologische aspecten van de aanleg van een spaarbekken in het IJsselmeergebied [Boek]
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders \ 1977
help
Eutrofieringsmodellen : overmaat schaadt? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Molen, D.T. van der \ Janse, J.H. \ Vries, I. de \ 1996
help
Veldonderzoek naar planktongradienten in een kribvak en strang van de rivier de Waal [Boek]
Abbink Spaink, A.P. \ Ietswaart, T. \ 1996
The survey of the River Waal was carried out during part of the summer of 1995 to gain more insight into the plankton dynamics of aquatic systems adjacent to the mainstream of a river. A high sampling frequency (twice a week and occasionally three ti ...
help
Modelling nutrient cycles in relation to food web structure in a biomanipulated shallow lake \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Janse, J.H. \ Donk, E. van \ Gulati, R.D. \ 1995
help
Doelstelling voor eutrofieringsbestrijding in Nederland : een discussienota met betrekking tot gewenst onderzoek [Boek]
Zoeteman, B.C.J. \ Kappers, F.I. \ Vlugt, J.C. van der \ 1978
help
Strategieen voor ecologische normstelling : het spel en de knikkers [Boek]
Schraaf, A.A.A. van der \ Kruijf, H.A.M. de \ Cuperus, R. \ 1990
help
Van emissie to ecologisch effect : naar een risico-analyse van emissies in rivierstroomgebieden voor aquatische ecosystemen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Dijk, G.M. van \ Leewis, R.J. \ Knoop, J. \ 1993
help
Results and analysis of the pelagic submodel \ Tidal flat estuaries : simulation and analysis of the Ems estuary [Hoofdstuk uit boek]
Baretta, J.W. \ Admiraal, W. \ 1988
help
Streven naar (streef)waarden van het zoete oppervlaktewater in Nederland \ Eutrofiering en beleid in Nederland : hoe verder? [Hoofdstuk uit boek]
Liere, L. van \ Laane, W. \ 1993
help
Van voedingsstof tot vis en van vis tot voedingsstof \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
Liere, L. van \ Gulati, R.D. \ Lammens, E.H.R.R. \ 1989
help
Impact of biological activity on detritus transported in the lower river Rhine : an exercise in ecosystem analysis \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Admiraal, W. \ Zanten, B. van \ 1988
help
Compartiment water \ Integrale rapportage stikstof [Hoofdstuk uit boek]
Aben, J. \ Dijk, G. van \ Heinhuis, A. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.