Login

Hydrotheek

help
Hydrobiologisch onderzoek van Waterland [Boek]
Noord-Holland. Provinciale Waterstaat \ 1980
In het toekomstige landschapspark Waterland is een inventariserend onderzoek verricht naar het fytoplankton, het zoöplankton en de macrofauna van diverse watertypen. Dit onderzoek is van belang in verband met de eisen die aan het natuurwetenschappeli ...
help
De hydrobiologische waarden van oppervlaktewateren in het stroomgebied van het Merkske (N-Br.) [Boek]
Buskens, R. \ Bijlmakers, L. \ 1985
Uitsluitend is aandacht besteed aan de vegetatie en makrofauna (met het blote oog waarneembare dieren). Het stroomgebied van het Merkske is gesitueerd ten zuidwesten van Baarle-Nassau
help
The hydrology of bog ecosystems : guidelines for management [Boek] - 2nd pr. 1992
Streefkerk, J.G. \ Casparie, W.A. \ 1989
Hydrology of bog ecosystems: climate related aspects, ecological aspects, the end of raised bog formation on a large scale, possibilities and limiting conditions for raised bog formation, in particular for the Dutch situation.
help
De Eemnesser waaien \ De levende natuur [Artikel]
Moerzer Bruijns, M.F. \ 1952
help
Van stroomdal naar droomdal : integratie van hydrologisch en oecologisch onderzoek ten behoeve van het beheer in de Drentse A [Boek]
Schipper, P.C. \ Streefkerk, J.G. \ 1993
help
De hydrologie van hoogveensystemen : uitgangspunten voor het beheer [Boek]
Streefkerk, J.G. \ Casparie, W.A. \ [1987]
help
Indicatorsoorten - 3: Laagveenmoerassen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1996
Indicatorsoorten, afgeleid van de natuurgebieden Gagelpolder, Het Hol, Stobbenribben, Vuntus en Weerribben
help
Indicatorsoorten - 2: Beekdalen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1995
Indicatorsoorten
help
Indicatorsoorten - 5: Vennen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in vennen [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1998
Indicatorsoorten voor natuurgebieden
help
Riviernatuur in ontwikkeling : ervaringen van beheerders [Boek]
Bos, H. van den \ Dijkhuis, C. \ Hermanussen, T. \ 1997
help
Biologisch onderzoek van de watergangen in het Woold, gemeente Winterswijk [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ Dirkse, G.M. \ 1978
De resultaten van zowel het macrofauna-onderzoek als van het ondersteunend onderzoek zijn, overeenkomstig de opdracht, in het onderhavige rapport vastgelegd. De hoofdstukken 2 t/m 10 betreffen het macrofaunaonderzoek en het onderzoek naar de chemisch ...
help
Indicatorsoorten - 4: Hoogvenen : indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1998
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.