Login

Hydrotheek

help
De aquatisch levende rupsen van Nederland : proeftabel en autecologie [Boek]
Vallenduuk, H.J. \ Cuppen, H.P.J.J. \ Velde, G. van der \ 1997
help
The population explosion of the amphipod Corophium curvispinum in the Dutch lower Rhine \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ Velde, G. van der \ 1994
help
Cornelis den Hartog : an outstanding aquatic ecologist \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Velde, G. van der \ Brock, T.C.M. \ Kempers, A.J. \ 1996
help
Kwantitatief en kwalitatief planktononderzoek van het Haarsteegse Wiel in 1978 [Boek]
Geelen, J.F.M. \ Visser, H.A.F.P. de \ [1979]
help
Voedingsstoffen in het water, van teveel naar minder : hoe reageren de levensgemeenschappen? \ Uitdagingen in de oecologie : theorie en toepassing : jubileum - symposium van de Nederlandse Ecologen Vereniging i.s.m. de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, de Nederlandse Dierkundige Vereniging, de Nederlandse Vereniging voor Aquatische Ecologie en Werkgemeenschap Landschapsoecologisch Onderzoek [Hoofdstuk uit boek]
Nienhuis, P.H. \ 1993
help
Kwantitatief plantononderzoek van het Wylerbergmeer, het omleidingskanaal en de beek in het Filosofendal [Boek]
Uijlen, J. \ 1975
help
Vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in de Kroonbeek en De Teelebeek, een schone en een verontreinigde laagland beek [Boek]
Hemelaar, A. \ 1975
help
Decline of zebra mussel populations in the Rhine : competition between two mass invaders \ Die Naturwissenschaften [Artikel]
Velde, G. van der \ Paffen, B.G.P. \ Brink, F.W.B. van den \ 1994
help
Diptera in het aquatische milieu : funkties en adaptaties [Studentenverslag]
Peeters, P. \ 1980
help
Monitoring van effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in oppervlaktewateren en heide - schraallanden : interim rapport 1990 [Boek]
Cals, M.J.R. \ Roelofs, J.G.M. \ Bellemakers, M.J.S. \ 1990
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen
help
Grazing for clarity : zebra mussels as a potential tool in biomanipulation of lakes [Proefschrift]
Pires, L.M.D. \ 2005
Vertroebeling van meren door blauwalgen is een jaarlijks terugkerend probleem in Nederland. De algen nemen het zonlicht weg voor de waterplanten en scheiden bovendien giftige stoffen uit. “Driehoeksmosselen kunnen helpen om troebele meren helder te m ...
help
Hydrobiologie van het Eendenven [Boek]
Huynen, E. \ Posman, B. \ 1971
help
Prae-advies effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering in matig mineraalrijke heide- en schraallanden [Boek]
Cals, M.J.R. \ Roelofs, J.G.M. \ 1990
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen. Bevat gegevens over de referentieprojecten: Landgoed Staverden, Punthuizen, Lemselermaten, Brecklenkampse Veld, Kroondomein et Loo, Broekse Wielen, Schoapedobbe, Het Borkelderveld
help
Impact of hydrology on the chemistry and phytoplankton development in floodplain lakes along the Lower Rhine and Meuse \ Biogeochemistry : an international journal [Artikel]
Brink, F.W.B. van den \ Leeuw, J.P.H.M. de \ Velde, G. van der \ 1993
help
De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
help
Hydrobiologisch onderzoek in de uiterwaardplassen bij Neerrijnen : een beoordeling van de huidige en toekomstige natuurwaarden ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject "De Plaat-Rijswaard" in de Waaluiterwaarden [Boek]
Brink, F.W.B. van den \ Klink, A.G. \ 1991
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering van oppervlaktewateren : eindrapport monitoringsprogramma eerste fase [Boek]
Bellemakers, M.J.S. \ Maessen, M. \ Cals, M.J.R. \ 1993
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen
help
Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en bodemgesteldheid [Boek]
Lyon, M.J.H. de \ Roelofs, J.G.M. \ 1986
help
Restauratie van verzuurde en geeutrofieerde zwak gebufferde ondiepe oppervlaktewateren : mogelijkheden tot herstel [Boek]
Bellemakers, M.J.S. \ Maessen, M. \ Verheggen, G.M. \ 1990
Resultaten van EGM onderzoek (voorloper obn) vanuit Nijmegen
help
Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering van matig mineraalrijke heide en schraallanden : eindrapport monitoringsprogramma eerste fase [Boek]
Graaf, M.C.C. de \ Verbeek, P.J.M. \ Cals, M.J.R. \ 1994
EMG onderzoek Nijmegen, voorloper van obn
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.