Login

Hydrotheek

help
Life-time contributions of Joop Ringelberg to new approaches in aquatic ecology, father of modern aquatic ecology in the Netherlands \ Aquatic ecology [Artikel]
Flik, B.J.G. \ Daan, N. \ Meulemans, J.T. \ Gulati, R.D. \ 1997
help
Het voedsel en foerageerbiotoop van vissen in de stromende geul bij Opijnen [Boek]
Klink, A.G. \ 1997
help
Trendanalyse hydrobiologische gegevens Friesland : themarapportage [Boek]
Dam, H. van \ Wanink, J.H. \ 2007
Dit rapport geeft een beeld van de veranderingen in de biologische kwaliteit van de Friese oppervlaktewateren tussen 1981 en 2005. Er zijn gegevens gebruikt van 261 locaties uit 19 typen van natuurlijke en kunstmatige wateren. Naast enkele fysisch-ch ...
help
Proefsanering Spijkerboor en Nieuwe Merwede : onderzoek naar de samenstelling en biomassa van de macrofauna [Boek]
Klink, A. \ 1997
help
Veluwse vennen en leemkuilen onder de loep : ontwikkeling van een beleidsvisie voor toekomstig onderzoek en beheer [Boek]
Dam, H. van \ Otte, A.J. \ 1996
Dit rapport levert een visie op de toekomstige activiteiten van het Zuiveringsschap Velu we ten aanzien van de Veluwse vennen en leemkuilen. Daartoe is een analyse verricht van de reeds beschikbare gegevens. Het grootste ven op de Veluwe, de Gerritsf ...
help
Overzicht van isoetide waterplanten (1991 - 1995) en selectie van vennen voor metingen in het kader van de milieuverkenningen [Boek]
Otte, A.J. \ Dam, H. van \ 1996
help
Hydrobiologische inventarisatie Kempesfles 1997 [Boek]
Dam, H. van \ Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ 1998
help
Ecosysteembeschrijving Rammekenskreek : biotische en abiotische toestand, referentie- en streefbeeld en herstelmaatregelen [Boek]
Bruning, C. \ Soesbergen, M. \ Meulemans, J.T. \ 1994
help
Hydrobiologische waardering van de Meerwijkplas en omringende wateren in Haarlem [Boek]
Soesbergen, M. \ Mertens, A. \ Otte, A. \ 1999
help
Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dam, H. van \ Wanink, J. \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
In Friesland vindt al een kwart eeuw onderzoek plaats naar de biologische kwaliteit van oppervlaktewater. De resultaten zijn nu voor het eerst verwerkt tot een samenhangend beeld van veranderingen in de biologische kwaliteit van de oppervlaktewateren ...
help
Invloed van klimaatverandering op fytoplankton van de Friese meren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wanink, J. \ Dam, H. van \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
De resultaten van het monitoringsprogramma van Wetterskip Fryslân in de Friese boezemmeren laten zien dat totaalstikstof en totaalfosfaat in de afgelopen kwart eeuw sterk zijn afgenomen. Dit komt waarschijnlijk door beheermaatregelen om de eutrofiëri ...
help
Onderzoek in de Botshol, 1988 : onderzoek naar de gevolgen van de integrale eutrofierings bestrijding van de Botshol [Boek]
M & W Aquasense \ 1988
help
Ecologische normdoelstellingen voor oppervlaktewateren in de provincie Utrecht : startnotitie [Boek]
Tonkes, M. \ 1994
help
Ecologische effecten van cyanobacterietoxines [Boek]
Burger - Wiersma, T. \ Heinis, F. \ 1996
help
Radioaktieve stoffen in het aquatische milieu : accumulatie en effekten op waterorganismen en enkele toppredatoren [Boek]
Tonkes, M. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.