Login

Hydrotheek

help
Ecohydrology ; contribution to science and practice \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
Wassen, M.J. \ 2007
The author defines ecohydrology, a landscape ecological specialisation, and reviews its history and state of the art, both from a Dutch and international via water in regional landscapes and the impact of changes in recycling of water and nutrients o ...
help
Indicatorsoorten - 4: Hoogvenen : indicatorsoorten voor verdroging en eutrofiëring van plantengemeenschappen in hoogvenen [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1998
Indicatorenserie Staatsbosbeheer
help
Indicatorsoorten - 5: Vennen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in vennen [Boek] - 1e dr
Aggenbach, C.J.S. \ Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1998
Indicatorsoorten voor natuurgebieden
help
Indicatorsoorten - 3: Laagveenmoerassen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring in laagveenmoerassen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Nooren, M.J. \ 1996
Indicatorsoorten, afgeleid van de natuurgebieden Gagelpolder, Het Hol, Stobbenribben, Vuntus en Weerribben
help
Warmte-emissies in Wvo-vergunningen : een handreiking voor vergunningverleners [Boek]
Saft, R.J. \ 1996
help
Indicatorsoorten - 2: Beekdalen : indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen [Boek] - 1e dr
Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ Nooren, M.J. \ 1995
Indicatorsoorten
help
Restoration of the Vecht lakes ecosystem surrounding the Horstermeer polder : a feasibility study \ Agricultural water management : an international journal [Artikel]
Schouten, P.H. \ Verstraelen, P.J.T. \ Buntsma, J.J. \ 1988
help
Bronnen in Vaals : hydrobiologische inventarisatie met betrekking tot de macrofauna, en een typologie van de bronnen van de Hermansbeek, Claasvelderbeek, Zieversbeek en zijbeken [Boek]
Ploeg, M.P.M. van der \ Upperman, C.W. \ 1982
help
Makrofauna-gemeenschappen in bronnen [Boek]
Oude Egbrink, B. \ Notenboom, J. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.