Login

Hydrotheek

help
Rehabilitating large regulated rivers : lowland river rehabilitation conference, September 29 - October 3, 2003, Wageningen, The Netherlands [Congresverslag]
Buijse, A.D. \ Wolfert, H.P. \ 2005
Regulating rivers has reduced the natural dynamic processes, altered the landscape and its biodiversity. Along large rivers that serve manifold functions, rehabilitation attempts have recovered stretches or certain features, but complete restoration ...
help
Ecologische niveaus regionale wateren 2002 ten behoeve van Water in Beeld 2004 [Boek]
Dommering, A. \ Otte, A. \ 2003
Jaarlijks geeft CIW in de Water in Beeld (WIB) rapportage de toestand van de Nederlandse oppervlaktewateren weer. Hierin is ook een paragraaf over de ecologische toestand van regionale wateren opgenomen. In dit rapport staat beschreven hoe de gegeven ...
help
Ecologische kwaliteitsniveaus van regionale wateren in 2001 [Boek]
Dommering, A.E. \ Otte, A.J. \ Meenen, P. van \ 2003
Het doel van deze studie is het leveren van informatie voor de Water in Beeld rapportage. Voor WIB heeft CIW twee doelstellingen geformuleerd. Het gaat om het verkrijgen van een representatief beeld van: * De huidige ecologische toestand van regional ...
help
Hydrobiologisch onderzoek in de praktijk: een inventarisatie van gehanteerde methoden en intitiatieven tot standardisatie in binnen- en buitenland [Boek]
Bijkerk, R. \ Veldhuizen, S.M.J. van \ Fockens, K. \ 2006
In Nederland zijn 26 waterschappen en rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het verzamelen van hydrobiologische gegevens om de ecologische toestand van het oppervlaktewater te bepalen. De methoden die hierbij gebruikt worden zijn slechts in beperkte ...
help
Het opstellen van water- en nutrientenbalansen voor Nederlandse plassen en meren [Boek]
Rijsdijk, R.E. \ 1994
help
De Maas : verleden, heden en toekomst [Boek] - Herz. dr.
Breukel, R.M.A. \ Silva, W. \ Vuuren, W.E. van \ 1992
help
Een verkennende studie naar de eutrofiering van het Zwarte Meer [Boek]
Molen, D.T. van der \ 1988
help
Grazing for clarity : zebra mussels as a potential tool in biomanipulation of lakes [Proefschrift]
Pires, L.M.D. \ 2005
Vertroebeling van meren door blauwalgen is een jaarlijks terugkerend probleem in Nederland. De algen nemen het zonlicht weg voor de waterplanten en scheiden bovendien giftige stoffen uit. “Driehoeksmosselen kunnen helpen om troebele meren helder te m ...
help
Hoge watertemperaturen 1994 : gevolgen voor organismen, koelwaterlozingen en stroomvoorziening [Boek]
Bitter, O. \ Saft, R.J. \ 1995
help
Empirische relaties en deterministische modellen : toepassing in Nederlandse eutrofe plassen en meren [Boek]
Rijsdijk, R.E. \ 1995
help
Compartiment water \ Integrale rapportage stikstof [Hoofdstuk uit boek]
Aben, J. \ Dijk, G. van \ Heinhuis, A. \ 1994
help
Onderzoeksplan Volkerakmeer - Zoommeer voor de periode 1987 - 1996 [Boek]
Rijkswaterstaat \ 1987
Het doel van deze nota is om te komen tot een integraal onderzoeksplan voor zowel het water als de landgebieden. Dit tegen de achtergrond van de afsluiting van de Philipsdam, dat een nieuw zoetwatersysteem teweeg brengt
help
Warmte-emissies in Wvo-vergunningen : een handreiking voor vergunningverleners [Boek]
Saft, R.J. \ 1996
help
Stratificatie in IJsselmeer en randmeren : een kwantitieve studie naar het optreden van thermische gelaagdheid met het model STRAFI [Boek]
Dirksen, P.W. \ Claessen, F.A.M. \ 1988
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.