Login

Hydrotheek

help
In the wake of Darwin : using ab-initio continuum mechanisms to describe the influence of macro-organisms on sediments \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Meysman, F.J.R. \ Middelburg, J.J. \ Herman, P.M.J. \ 2002
The heterogeneous presence of macro-organisms was modelled in a stochastic fashion, through the application of non-local techniques
help
Hoe erg is PAK? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Blok, J. \ Okkerman, P.C. \ 1996
help
Bodemfauna onderzoek in het Noordzeekanaal - komplex, 1988 [Boek]
Peeters, E.T.H.M. \ 1988
help
PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Boek]
Aart, P.J.M. van der \ Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ 1990
help
Application of derivative spectroscopy in bioassays estimating algal available phosphate in lake sediments \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Bruning, C. \ Klapwijk, S.P. \ 1984
help
Proefsanering Spijkerboor en Nieuwe Merwede : onderzoek naar de samenstelling en biomassa van de macrofauna [Boek]
Klink, A. \ 1997
help
Integratie van ecologie en waterbouwkunde in de Zeeschelde : aanleiding tot en situering van het Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan (OMES) \ Water : tijdschrift over waterproblematiek v.z.w. W.E.L. (water, energie en leefmilieu) [Artikel]
Meire, P. \ Starink, M. \ Hoffmann, M. \ 1997
help
Strategieen voor ecologische normstelling waterbeheer : het spel en de knikkers [Boek]
Murk, A.J. \ Schraaf, A.A.A. van der \ Kruijf, H.A.M. de \ 1990
help
Rapportage gebaggerde kreken binnen het beheersgebied van waterschap Zeeuws-Vlaanderen [Boek]
[2006]
In de jaren negentig zijn er in het beheersgebied van waterschap Zeeuws-Vlaanderen een aantal kreken gebaggerd. Het baggeren van de kreken werd uitgevoerd om de waterkwaliteit van de kreken te verbeteren. In onderstaande rapportage zijn per kreek, de ...
help
Nutrient dynamics in shallow lakes : effects of changes in loading and role of sediment-water interactions \ Hydrobiologia [Artikel]
Lijklema, L. \ 1994
help
Makro-evertebraten in relatie tot bodemvormingprocessen in de Nieuwe Merwede, Hollandsch Diep en Dordtsche Biesbosch [Boek]
Klink, A. \ 1994
help
Mass balances and cycling of nitrogen and phosphorus in flooded soils \ PAO - cursus "Moerassen voor de zuivering van water", 1, 2 en 3 mei 1990, Internationaal Agrarisch Centrum, Wageningen = Post Academic Course "Wetlands for the purification of water" [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1990
help
Massabalansen voor N en P in onderwaterbodems \ PAO course "wetlands for the purification of wastewater" = PAO-cursus "moerassen voor de zuivering van afvalwater" [Hoofdstuk uit boek]
Lijklema, L. \ 1985
help
Biologische beschikbaarheid van contaminanten in verouderd sediment : resultaten bioaccumulatie - bioassays met Oligochaeten in sediment uit Dordtsche Biesbosch en Geulhaven [Boek]
Besten, P.J. den \ 1996
help
Macrozoobenthic assemblages in littoral sediments in the enclosed Rhine - Meuse delta \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Smit, H. \ Velden, J.A. van der \ Klink, A.G. \ 1994
help
Effects of emergent macrophytes on the dissimilatory nitrate reduction in sediments [Proefschrift]
Nijburg, J.W. \ 1998
help
Nutrient biogeochemistry in the water column (N, P, SI) and porewater (N) of sandy sediment of the Scheldt estuary (SW-Netherlands) \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Boderie, P.M.A. \ Zwolsman, J.J.G. \ Eck, G.T.M. van \ 1993
help
Sorption of phosphate by sediments as a result of enhanced external loading \ Hydrobiologia [Artikel]
Portielje, R. \ Lijklema, L. \ 1993
help
Is eutrofiering te bestrijden door middel van een stikstof - aanpak? : een literatuurstudie [Boek]
Visser, C.M. \ 1989
help
Muggen dansen om de biezen : de invloed van vervuiling op het voorkomen van plant- en diersoorten in het Noordelijk Deltabekken [Boek]
Beek, M.A. \ Berghem, J.W. van \ Ohm, M. \ Struijk, A.J. \ 1992
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.