Login

Hydrotheek

help
(Her-)introductie van kreeftachtigen in het zoete water \ De levende natuur [Artikel]
Higler, L.W.G. \ 1991
help
10 jaar BOVAR : eutrofieringsbestrijding in de Veluwerandmeren met een blik op de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Helmerhorst, T.H. \ 1996
help
AMOEBE's in WVS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baptist, H.J.M. \ Laane, W.E.M. \ 1996
De AMOEBE (Algemene Methode voor OEcosysteembeschrijving en Beoordeling) is geintroduceerd in de derde nota waterhuishouding, ter beoordeling van aquatische ecosystemen. Beschreven wordt, hoe de methode is toegepast in het project watersysteemverkenn ...
help
Aanvulling register archief Hydrobiologische Vereniging (NecoV) [Boek]
Dam, H. van \ 2016
Dit rapport is een aanvulling op de inventaris van het archief van de Hydrobiologische Vereniging van 1990. Het omvat 53 mappen met veel (deels ongepubliceerde) gegevens van W. Beijerinck P. Leentvaar, M.E. van der Meché-Jacobi, B.Z. Salomé, A. van d ...
help
Aanzet tot een ecologische indeling van oppervlaktewateren in Nederland [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Runhaar, J. \ Hoek, W.F. van der \ 1992
help
Acidification of a Dutch moorland pool : a palaeolimnological study \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Dickman, M.D. \ Dam, H. van \ Geel, B. van \ 1987
The Dutch moorland pool Achterste Goorven is undergoing rapid acidification. In the period 1925-1985 sediment core diatom inferred pH has fallen from 5.8 to 4.8. During the same period observed pH fell from 6 to 4.2 and plankton two diatom inferred p ...
help
Alert op invasieve waterplanten \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moons, K. \ 2009
Invasieve waterplanten rukken op in de Nederlandse wateren. Waterschappen maken jaarlijks enorme kosten om de snelgroeiende uitheemse vijverplanten te verwijderen. Goede kennis van de soorten en tijdig ingrijpen kunnen de schade beperken. We raken ze ...
help
Algemene gegevens en chemische analyses betreffende het hydrobiologische onderzoek ten behoeve van het Kromme Rijn Project [Boek]
Bolier, G. \ Maes, B. \ Notenboom - Ram, E. \ 1970
Hydrobiologie RIN
help
Als water je lief is [Boek] - 1e dr
Lingen, C. van \ Rienks, F. \ cop. 2010
De zorg voor schoon en veilig water in plassen en meren is niet nieuw. Al meer dan 50 jaar vindt op de buitenplaats Vijverhof aan de Vecht in Nieuwersluis onderzoek plaats naar de biologie van het zoete water. Journaliste Carla van Lingen heeft gepro ...
help
Amoebe benedenrivierengebied : karakterschets van vier watersystemen [Boek]
Burgers, E. \ 1997
help
Amstelland - West : van modellen naar balansen : waterkwaliteit en water- en stofbalansen van de boezemwateren in Amstelland - West in 1989 [Boek]
Leloup, M.A.E. \ 1994
help
Analyse maag - darminhoud van vissen in het Volkerak - Zoommeer, 1991 [Boek]
Beek, G.C.W. van \ 1992
help
Analyse van de macrofauna van de Hierdense Beek [Boek]
Higler, L.W.G. \ Repko, F.F. \ 1988
help
Analyse van de nutrientenbelasting van het Veerse Meer vanuit de omliggende polders : toepassing van de modellen DEMGEN - NITSOL - PHOSOL en DIWAMO [Boek]
Ruijgh, E.F.W. \ Gerrits, H.J. \ Leeuw, A.M. de \ 1993
help
Application of derivative spectroscopy in bioassays estimating algal available phosphate in lake sediments \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Bruning, C. \ Klapwijk, S.P. \ 1984
help
Aquatic ecology : between science and technology, and its role in development cooperation [Boek]
Vierssen, W. van \ 1990
help
Aquatische gemeenschappen \ Oecologie [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ Wilde, P.A.W.J. de \ 1995
help
Aquatische macrofauna van binnendijkse wateren in het Deltagebied [Boek]
Krebs, B.P.M. \ 1981-1990
help
BEST: benthic eutrophication studies : basic report IBN : meiofauna and macrofauna dynamics [Boek]
Philippart, C.J.M. \ Dankers, N. \ 1994
help
Bacterial production, protozoan grazing, and mineralization in stratified Lake Vechten [Proefschrift]
Bloem, J. \ 1989
Dit proefschrift beschrijft de resultaten van onderzoek naar de rol van heterotrofe nanoflagellaten bij de begrazing van bacterien en bij de mineralisatie van organisch materiaal in de gestratificeerde Vechtense Plassen
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.