Login

Hydrotheek

help
De zuurstofbalans en plankton van brak slootwater [Boek]
Velde, L. van de \ 1979
Gedurende twee maanden werden enkele details belicht van de zuurstofbalans: deze onderzoekingen werden uitgevoerd in brakke sloten door de werkgroep Structuur en Dynamiek van Instabiele Aquatische Oecosystemen van het Delta Instituut. De belangrijkst ...
help
De waterkwaliteit in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in de jaren 1991 - 1995 [Boek]
Oosterberg, W. \ 1996
help
Een waterhuishoudkundige verkenning van de Leijen [Studentenverslag]
Meijer, K.H.G.B. \ 1993
help
Het water van 8 miljard \ De levende natuur [Artikel]
Iedema, C.W. \ Turkstra, E. \ 1992
De invloed van de stormvloedkering op aquatische ecosystemen, plantensuccessie en natuurbehoud (platen, slikken, schorren)
help
The water system explorations : a new Dutch project (the aquatic outlook) for combining monitoring, research and policy analysis for integrated water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Luiten, J.P.A. \ 1995
help
The water mites (Acari Hydrachnidia) of streams in the Netherlands : distribution and ecological aspects on a regional scale \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Hammen, H. van der \ Smit, H. \ 1996
help
Het voedsel en foerageerbiotoop van vissen in de stromende geul bij Opijnen [Boek]
Klink, A.G. \ 1997
help
De visgemeenschap van een laaglandbeek in relatie tot de beekmorfologie en verstuwing \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Dorenbosch, M. \ Crombaghs, B.H.J.M. \ Velde, G. van der \ 2000
Onderzoek in de Oostrumse beek die van oudsher een sterk meanderend karakter had. Nu heeft deze beek een genormaliseerd en een natuurlijk deel waardoor er verschillende beekmilieus te onderscheiden zijn. Het voorkomen van vissoorten vertoont een corr ...
help
Een verkennende studie naar de eutrofiering van het Zwarte Meer [Boek]
Molen, D.T. van der \ 1988
help
Een vergelijkend hydrobiologisch onderzoek in drie Hatertse vennen [Boek]
Boer, S.B. de \ Graaf - Menheere, C.G.A.M. de \ Janssen, M.A. \ 1972
In het kader van het hydrobiologisch onderzoek van de Hatertse Vennen van de afdeling Dieroecologie, is door ons een inventarisatie van drie Hatertse Vennen gemaakt: het Oriolusven(een monsterpunt), het Bavoven (eveneens een monsterpunt) en het Eende ...
help
Een vergelijkend hydrobiologisch onderzoek aan de ringdobben in Friesland [Boek]
Janssen Duijghuijsen, G. \ Scheperboer, G. \ 1977
Het doel van het vergelijkend hydrobiologisch onderzoek aan de ringdobben in Friesland was om een overzicht te verkrijgen in het zuidwesten van de buitendijkse polders van de gemeente Ferwerderadeel bij de Westerdobbe en eindigend in het noordoosten ...
help
The vegetation of fens in relation to their hydrology and nutrient dynamics : a case study \ Vegetation of inland waters [Hoofdstuk uit boek]
Verhoeven, J.T.A. \ Koerselman, W. \ Beltman, B. \ 1988
help
The trophic state of shallow lakes in the Netherlands \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Roijackers, R.M.M. \ Joosten, A.M.T. \ 1996
help
In the wake of Darwin : using ab-initio continuum mechanisms to describe the influence of macro-organisms on sediments \ Computational methods in water resources : proceedings of the XIVth international conference on computational methods in water resources (CMWR XIV), June 23-28, 2002, Delft, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Meysman, F.J.R. \ Middelburg, J.J. \ Herman, P.M.J. \ 2002
The heterogeneous presence of macro-organisms was modelled in a stochastic fashion, through the application of non-local techniques
help
Het stroomgebied van de Roode Beek en de Boschbeek : verslag van het bezoek op 27 en 28 mei 1976 [Boek]
Werkgroep Beken \ [ca. 1976]
Het gebied van Roode Beek en Boschbeek herbergt verschillende levensgemeenschappen en diverse soorten, die elders in Nederland niet (of niet in deze vorm) voorkomen. Mede gezien de grote bedragen die momenteel in het behoud van onze beken geïnvesteer ...
help
De sloten van Waternet ontsloten : voorstudie voor trendanalyse [Boek]
Dam, H. van \ 2009
Als voorstudie voor een mogelijke trendanalyse van de hydrobiologische toestand van sloten in het Waternetgebied is door archiefonderzoek en gesprekken met bronhouders nagegaan welke historische gegevens beschikbaar zijn van opnamen en monsters van m ...
help
De sloot : waterbeheersingsmiddel en ecosysteem [Boek]
Proost, J. \ 1986
help
The significance of desmids as indicators of the trophic status of freshwaters \ Schweizerische Zeitschrift fuer Hydrologie, Hydrobiologie, Limnologie, Fischereiwissenschaft und Abwasserreinigung = Revue suisse d' Hydrologie, Hydrobiologie, limnologie, peche et pisciculture et epuration des eaux polluees [Artikel]
Coesèl, P.F.M. \ 1983
help
De regio Moerdijk-Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de M.E.R. en het G.E.M. : een evaluatie van milieu-effecten [Boek]
Saris, F.J.A. \ Vrijhof, H. \ Velden, W.A.H.M. van der \ 1981
help
De regio Moerdijk - Biesbosch als toetsings- en toepassingsgebied voor de MER en het GEM \ Mededelingen van de Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek [Artikel]
Apeldoorn, R.C. van \ Saris, F.J.A. \ Schroevers, P.J. \ 1982
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.