Login

Hydrotheek

help
Schijngrondwaterspiegel in Oosterbeek (1) \ De wijerd [Artikel]
Zuurdeeg, N. \ 2009
De gang van het hemelwater in de bodem van de stuwwal is onvoorstelbaar en houdt mensen die er oog voor hebben altijd bezig. Dit artikel behandelt de ingewikkelde opbouw van de ondergrond van de stuwwal. Behalve het dorp Oosterbeek hebben ook de dorp ...
help
De hydrologische gesteldheid van Nederlands bodem \ Natuurwetenschappelijk tijdschrift : tolk van het Vlaamsch Natuurkundig Congres van den Wetenschappelijken Kring van Antwerpen [Artikel]
Krul, W.F.J.M. \ 1924
Achtereenvolgens aandact voor: duingebied, polderland, Veluwe en de Utrechtse en Gooische hoogten, Noordbrabant en Noord- en Midden-Limburg, Zeeland, Zuid-Limburg, het oosten des lands, het noorden des lands
help
Bronnen en bronmilieus : een onderzoek naar abiotische factoren van bronnen en bronmilieus in Zuid-Limburg [Studentenverslag]
Eijsten, P. \ Hendriks, R. \ 1985
help
De zettingsgevoeligheid van de ondergrond van de provincie Gelderland bij een standaard ingreep van 1 meter grondwaterstandsverlaging, BP 10698 [Boek]
Weijers, J.P. \ 1990
De Provincie Gelderland heeft in 1986 een grondwaterplan uitgebracht, waarin het toekomstig grondwaterbeleid staat weergegeven. Ten behoeve van het uitvoeren van dit beleid is onderzoek nodig. Eén van de voorgestelde onderzoeken behelst het zettingsg ...
help
Aquifer dynamics \ Understanding water in a dry environment : hydrological processes in arid and semi-arid zones [Hoofdstuk uit boek]
Gehrels, J.C. \ Gieske, A.S.M. \ 2003
help
Onderwijs: hydro(geo)logie in Utrecht \ Geo.brief : nieuwsbrief van KNGMG, ALW en KTFG [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ 2013
Traditioneel werden hydrologen in Nederland opgeleid in Wageningen, Delft en aan de VU te Amsterdam, waarbij de eerste twee opleidingen waterhuishoudkundige ingenieurs afleverden, en de opleiding aan de VU meer aardwetenschappelijk georiënteerde hydr ...
help
De ondergrond van het Boven - Dommelgebied [Boek]
Ridder, N.A. de \ Zonneveld, J.I.S. \ [ca. 1956]
help
Groundwater \ Geology of the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Vries, J.J. de \ 2007
The subsurface of the Netherlands is, from a hydrogeological viewpoint, dominated by a regional aquifer, consisting of medium-grained Plio-Pleistocene fluvial sand with a thickness ranging from 25 to 250 m. The aquifer is at the surface in the easter ...
help
Enkele resultaten van een geologisch onderzoek in de Gelderse Achterhoek ten behoeve van de grondwater exploitatie [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1964
Door de bijzondere geologische gesteldheid van de Achterhoek is de mogelijkheid tot grondwaterwinning slechts beperkt. Een plan voor uitbreiding voor waterwinning dient gebaseerd te zijn op juiste geohydrologische informatie. Vandaar dit onderzoek.
help
A groundwater primer [Boek]
Heij, G.J. \ Meinardi, C.R. \ 1983
help
Enkele resultaten van een hydrogeologisch onderzoek in het stroomgebied van de Luntersche Beek [Boek]
Rees Vellinga, E. van \ 1975
help
Hatsi-kD : vuistregels in de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Maas, C. \ 1997
help
Kation-uitwisselingspatronen bij zoet / zout grondwaterverplaatsingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Griffioen, J. \ 2003
help
A groundwater primer [Boek]
Meinardi, C.R. \ Heij, G.J. \ 1991
help
De geohydrologie van de polder Markerwaard : de aanleg van de Markerwaard in het licht van de geohydrologische geschiedenis van het aangrenzende gebied in Noord-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hebbink, A.J. \ Schultz, E. \ 1984
In dit artikel is ingegaan op de geohydrologische veranderingen die zich in het Noord-Hollandse kustgebied, grenzend aan de Markerwaard, hebben voorgedaan, alsmede op de veranderingen die ten gevolge van de aanleg van de Markerwaard worden verwacht. ...
help
Enkele opmerkingen over de richting van de beken in de Gelderse Achterhoek in verband met de ondergrond [Boek]
Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1967
help
Grondwaterbespiegelingen [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1981
help
Hydrogeologisch onderzoek stroomgebied van de Gulp (Z.-Limburg) : voorbereidingsrapport [Studentenverslag]
Lanen, H. van \ 1974
help
De geohydrologische gesteldheid van het Kromme Rijngebied [Boek]
Ridder, N.A. de \ 1965
help
Hydrogeologic investigations in the Noordplaspolder, the Netherlands [Boek]
Verma, B.P. \ [ca. 1974]
the Netherlands, the use of the ground water for domestic, municipal, industrial and agricultural purposes is rapidly increasing and with the increasing requirements, it has become necessary to have a better insight in the subsurface geology and hydr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.