Login

Hydrotheek

help
Creating water management strategies for the northern part of Holland using a collaborative planning process \ Integrated water resources management : a slection of papers presented at the international symposium on integrated water resources management held in April 2000 at the University of California, Davis, California, USA [Hoofdstuk uit boek]
Breukers, C.P.M. \ 2001
help
Herinneringscultuur van overstromingsrampen : gedenkboeken van de overstromingen van 1775, 1776 en 1825 in het Zuiderzeegebied \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
Pieters, H. \ 2012
De Zuiderzee vormde tot de afsluiting in 1932 een voortdurende bedreiging voor de gebieden die aan deze binnenzee lagen. Grote en vooral ook catastrofale overstromingen kwamen ongeveer eens per eeuw voor, maar kleinere overstromingen veel regelmatige ...
help
Peilbesluit Rijkswateren IJsselmeergebied [Boek]
1992
help
The influence of groundwater currents on diffusion processes in a lake bottom : an old report reviewed \ Journal of hydrology [Artikel]
Volker, A. \ Molen, W.H. van der \ 1991
help
Veldwerkzaamheden nader onderzoek waterbodem Pampushaven [Boek]
Menke, U. \ Scheer, A. van der \ 1994
help
Dijksma hoopt op gezamenlijke aanpak IJsselmeervisserij \ Visserijnieuws [Artikel]
2014
Staatssecretaris Dijksma nodigt alle partijen nogmaals uit voor een bestuurlijk overleg om alsnog tot overeenstemming te komen over de IJsselmeervisserij dit seizoen. De situatie van de visstand in het IJsselmeer is zo slecht, dat er minder vis te ve ...
help
A warning system for the transition zone between river IJssel and Lake IJssel \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Kruitwagen, P.G. \ 1991
help
A warning service for the area of Lake IJssel \ Storm surges, river flow and combined effects : international workshop : a contribution to the UNESCO - IHP project H-2-2, 8 - 12 april, 1991, Hamburg, Federal Republic of Germany [Hoofdstuk uit boek]
Reitsma, T. \ 1991
help
'Markermeer-IJmeer kan Nederlands natuuricoon worden' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
Het Markermeer-IJmeer kan uitgroeien tot één van de natuuriconen van Nederland. Het gebied heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot één van Europa's belangrijkste wetlands. Dat stelt de Werkmaatschappij Markermeer-Ijmeer (WMIJ) in een rapport ove ...
help
Achtergronden hydraulische belastingen dijken IJsselmeergebied - Een ontwerpmethodiek [Boek]
Westphal, R. \ Hartman, J. \ 1999
help
Voorbereiden op klimaatveranderingen : Deltaprogamma IJsselmeergebied : werken aan de delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2011
De gevolgen van klimaatverandering zullen ook in het IJsselmeergebied merkbaar worden. Hoe zorgen we ervoor dat het overtollige water uit de grote rivieren en het IJsselmeer in de toekomst naar de Waddenzee kan worden afgevoerd? En hoe houden we de g ...
help
IJsselmeergebied : waterhart van Noord-Holland of met het Markermeer kan meer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kop, J.H. \ 1992
help
Waarschuwing Kamperzeedijk tegen hoogwater vanuit het IJsselmeer tijdens storm [Boek]
Lisman, R. \ Westphal, R. \ 1991
help
Plan om vissen te laten zigzaggen tussen Waddenzee en IJsselmeer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2012
De Waddenvereniging, Sportvisserij Nederland, Stichting Verantwoord beheer IJsselmeer en de Vereniging van Vaste Vistuigen Noord hebben een gezamenlijk plan gepresenteerd om de Afsluitdijk beter passeerbaar te maken voor trekvissen.
help
Natuurontwikkeling rond het IJsselmeer : samenhang in natuurprojecten wordt node gemist \ IJsselmeerberichten / Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer [Artikel]
Dirkx, G.H.P. \ 1994
help
Watervogels in het IJmeer en zuidelijk Markermeer : beschrijving van de situatie in de seizoenen 1990 - 91 - 1993 - 94 [Boek]
Platteeuw, M. \ 1996
help
Voor een open toekomst : advies over het ontwikkelingsperspectief voor het IJsselmeergebied [Boek]
Nederland. Raad voor het Landelijk Gebied \ 1999
help
Zoet - zoutovergangen : advies over kansen voor herstel van zoet-zoutovergangen in het Waddengebied [Boek]
Raad voor de Wadden \ 2008
Alle functies die zoet-zoutovergangen kunnen vervullen moeten opnieuw en in voldoende mate een kans krijgen in het Waddengebied. De Raad voor de Wadden adviseert dit aan de minister Verburg van LNV. De Raad vindt het voornemen om één extra zoet-zouto ...
help
Voorstellen sterke verlaging IJsselmeervisserij : adviesrapport IMARES in opdracht van ministerie van EZ \ Visserijnieuws [Artikel]
2013
De visserijdruk op het IJsselmeer/Markermeer moet aanzienlijk worden teurggebracht om visbestanden niet verder achteruit te laten gaan. Dat schrijft EZ-staatssecretaris Sharon Dijksma aan de Tweede Kamer op grond van het IMARES-rapport 'Vangstadvieze ...
help
Vangstadviezen voor snoekbaars, baars, blankvoorn en brasem in het IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Tien, N.S.H. \ Miller, D.C.M. \ 2013
Vangstadviezen vanuit gegeven benadering hebben als doelstelling het voorkomen van (verdere) achteruitgang van een bestand. Een aantal scenario’s is onderzocht en per bestand worden acht mogelijke vangstadviezen gepresenteerd. De analyses wijzen op e ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.