Login

Hydrotheek

help
De natuurlijke ontwatering van afvalslib afkomstig uit de industriezandwinning [Studentenverslag]
Casteren, J.T.A.M. van \ 1995
help
An example of water conservation and wastewater minimization by membrane filtration \ Desalination : the international journal on the science and technology of desalting and water purification [Artikel]
Faber, J. \ Oort, P.P.J.M. van \ Reigersman, A. \ 1998
help
Assessment of complex industrial effluents in The Netherlands using a whole effluent toxicity (or wet) approach \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Tonkes, M. \ Graaf, P.J.F. de \ Graansma, J. \ 1999
help
AVR Chemie gaat afvalwater verbranden : opgewekte warmte wordt weer benut voor waterproductie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bolier, D. \ 1999
AVR Chemie is gestart met de bouw van een installatie voor behandeling van industrieel agressief afvalwater. Door koppeling aan een destillatiewaterfabriek wordt er energie en water bespaard
help
Tegengaan van fluctuaties in te verwerken bedrijfsafvalwater \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dijkema - Bolkestein, J.A. \ Smits, A.G.E. \ 1987
help
Electrodialytic recovery of acids and bases : multicomponent mass transfer description [Proefschrift]
Visser, C.R. \ 2001
help
1001 manieren om water weer schoon te krijgen : overzicht van reinigingstechnieken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pols, H.B. \ Joziasse, J. \ 1992
help
Industrie en milieubeleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dijkstra, F. \ 1982
Mogelijkheden voor de industrie tot beperking van de milieuverontreiniging. Voordracht uit de 17e vakantiecursus in behandeling van afvalwater 'Wat de industrie doet', gehouden op 13 en 14 mei 1982 aan de TH Delft.
help
Verontreinigde beken: Twente in de jaren 1860-1920 (1) \ De wijerd [Artikel]
Slijkhuis, H. \ 2012
In Twente komen veel beken voor. Die zijn in het verleden sterk verontreinigd geweest. Tot 1970 was er de noodzaak om de beken te mijden in verband met de stank die ze verspreidden. De opmaat ervan was de Twentse textielindustrie
help
Modelling of water quality-based emission limits for industrial discharges in rivers \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Ragas, A.M.J. \ Leuven, R.S.E.W. \ 1999
help
"Zuiver preventie" : eindrapport [Boek]
BECO Milieumanagement & Advies \ DHV Water \ 1998
help
Ervaringen met het identificeren van oorzaken van toxiciteit : in communaal en industrieel afvalwater, en diffuus verontreinigd water [Boek]
Berbee, R.P.M. \ 1999
help
Marco Diekstra (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken) en Walter Hulshof (Industriewater Eerbeek) : "Grens in besparing op water bereikt" [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Papierfabrieken zijn bedrijven die veel water gebruiken. Water vervult vele functies bij het maken van papier. Papier zelf is een droog product, dus het water moet weer afgescheiden worden. Vroeger verdwenen grote stromen sterk vervuild afvalwater in ...
help
"Afvalwater wordt belangrijke energie- en grondstoffenbron" [: thema Proceswater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
Afvalwaterzuiveringen zullen volgens prof. dr. ir. Jules van Lier (TU Delft) op termijn veranderen in opwerkinstallaties die waterstromen produceren voor hergebruik. Het resultaat is het sluiten van proceswaterkringlopen in de industrie, het terugwin ...
help
Een nieuwe opwerking van bodemmonsters voor de IR-bepaling van olieachtige koolwaterstoffen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bruijnes, C. \ Gaast, N. van der \ Maas, J.H. v.d. \ 1986
help
Thermische balans van slibverbranding in wervelbedovens en toepassingsmogelijkheden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Fastenau, F.A. \ 1985
help
Communaal afvalwater verkend (overeenkomstig de RIZA verkenningsnota 'Van huis uit') \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Warmer, H. \ 1996
help
Water in de stad : strategisch onderzoek, gericht op lange termijn ontwikkelingen in het communale afvalwatersysteem [Boek]
Dirkzwager, A. \ 1996
help
Toxiciteit en mutageniteit van acht industriele effluenten voor zoetwater organismen : vergelijking van de gevoeligheid van zoet- en zoutwaterorganismen [Boek]
Maas, J.L. \ Naber, A. \ Botterweg, J. \ 1996
help
Koper : bronaanpak of eindzuivering? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Warmer, H. \ Ewijk, A.P.A. van \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.