Login

Hydrotheek

help
Ervaringen met geautomatiseerd literatuurzoeken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Siebers, H.H. \ Jong - Hofman, M.W. de \ 1982
Aan de hand van twee aan de realiteit ontleende voorbeelden, wordt een overzicht gegeven van de diverse mogelijkheden, haken en ogen bij het literatuurzoeken
help
Land drainage : bibliography and information retrieval \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Naber, G. \ 1994
help
Op de website van de NVA: afvalwaterzuivering in Nederland van 1900-1954 [: drinkwaterspecial] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]Complete rapport Afvalwaterzuivering in Nederland: van beerput tot oxidatiesloot
Lohuizen, K. van \ 2009
Het is allemaal verleden tijd en praktisch alles wat u kunt lezen is al eens opgeschreven. Het was echter verspreid in allerlei 20e-eeuws boeken, tijdschriften en rapporten en bovendien verstopt in over het land verspreide archieven en bibliotheken. ...
help
Dijkgraaf Alfred van Hall : "Mijn canon stroomt" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Holsteijn, A. \ 2008
Water is hot en canons zijn sexy. In navolging van de canon van onze vaderlandse geschiedenis komt er nu ook een canon van de historie van Nederland als waterland. Alfred van Hall van het waterschap Hunze en Aa’s is voorzitter van de commissie die de ...
help
Beheergegevens riolering vaak ondoorzichtig : kloof tussen theorie en praktijk : dossier Beheer riolering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hartemink, J.W. \ 2010
De Nederlandse rioolbeheerder heeft een scala aan technische en informatiseringshulpmiddelen, die hem of haar ondersteunen bij het voeren van het beheer over het rioolstelsel. Maar vooral op de kwaliteit van de vastgelegde informatie over rioolstelse ...
help
IDsW objectencatalogus : onderzoek naar de toepasbaarheid van een semantisch datamodel als overkoepelende Aquo standaard [Boek]
Verhelst, E. \ Bulens, J.D. \ Ligtenberg, A. \ Hoek, S.B. \ 2010
Op internet worden semantische technieken gebruikt om data op een betekenisvolle manier te ontsluiten. Deze technieken zijn in dit onderzoek gebruikt om vast te stellen of zij een bijdrage kunnen leveren aan de standaardisering van gegevens die worde ...
help
Toepassingen neerslaginformatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Paas, M. \ Steijn, T. van \ 2012
Op een onlangs door DHV georganiseerde themamiddag werd het onderwerp ' Neerslaginformatie in het waterbeheer' belicht. Centraal stond de vraag wat waterbeheerders (waterschappen, gemeenten en drinkwaterbedrijven) kunnen met neerslaginformatie op een ...
help
Nederland leeft met vismigratie : maar een aanpak van de vismigratieproblematiek \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Website Vismigratie.nl het actuele overzicht van vismigratie in Nederland
Brevé, N. \ 2008
Sinds januari 2008 beschikt Nederland met www.vismigratie.nl over een uniek overzicht van de belangrijkste vismigratieknelpunten en vispassages. Deze site geeft niet alleen een overzicht van de knelpunten, maar is ook waardevol bij landelijke priorit ...
help
HydroValley: meer neerslaginformatie voor minder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
Het project HydroValley maakt neerslaggedrag inzichtelijk en heeft duurzame samenwerking, vergroting van de doelmatigheid, betrokkenheid van de burger en verbetering van de waterkwaliteit opgeleverd, aldus Han Lensink van de gemeente Amersfoort op 27 ...
help
Web-GIS en ontsluiting geodata Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant : themanummer web-kartografie \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
Stroeven, C. \ Venemans, A. \ 2002
Het beheer van het basispakket geoinformatie
help
Ontsluiten van natte basisinformatie Rijkswaterstaat [Boek]
Oosterwijk, H.J.M. \ 2005
Dit rapport beschrijft de huidige situatie van het beschikbaar stellen van natte basisinformatie, de ontwikkelingen, die invloed hebben op dit proces en de gewenste situatie in de vorm van een minimaal te ontwikkelen scenario voor het centraal beschi ...
help
Veel kansen en mogelijkheden: het Waterschapshuis in aanbouw \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2006
Het Waterschapshuis heeft als doel inhoud te geven aan de samenwerking tussen de waterschappen op het gebied van ict. Onder begeleiding van Het Waterschapshuis spannen de waterschappen zich gezamenlijk in om de kwaliteit van de digitale dienstverleni ...
help
Waterschapshuis als ICT-regisseur \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Haje, A. \ 2010
Het Waterschapshuis, de gezamenlijke ICT-dienst van de waterschappen, werd in 2005 opgericht. Doel is het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van informatievoorziening van de waterschappen en de andere overheden, die actief zijn ...
help
Reconstructie van de historische hydrologie : pilotstudie voor een stroom in hoog Nederland [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2007
In deze studie is op basis van historische informatie de hydrologie van het stroomgebied van de Baaksche Beek met behulp van hydrologische modellen doorgerekend. Ook in het verleden hebben zich namelijk veranderingen voorgedaan, welke invloed hebben ...
help
Van verborgen data naar gedeelde informatie \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Valster, N. \ Boomgaard, M. \ 2012
Bij de waterschappen in Nederland wordt via meetnetten en telemetriesystemen een enorme hoeveelheid meetdata gegenereerd en voor kortere of langere periode opgeslagen. Deze metingen kunnen betrekking hebben op neerslag, oppervlaktewater (kwantiteit/k ...
help
Paulien van Vredendaal zet Hydrotheek op de kaart \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2009
Al 7 jaar heeft Paulien van Vredendaal van de Bibliotheek Wageningen UR de Hydrotheek van STOWA onder haar hoede. In die periode is de vraagbaak op het gebied van hydrologie, aquatische ecologie, waterbeheer en afvalwaterzuivering sterk gegroeid en s ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.