Login

Hydrotheek

help
Verslag GIN studiedag geo-informatie en waterbeheer \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Wit, J. de \ Vosselman, G. \ 2007
In de wereld van het waterbeheer speelt geo-informatie een belangrijke rol. Diverse organisaties verzamelen, bewerken en analyseren geo-informatie voor de uitvoering van hun taken. Op 14 februari 2007 vond een kennisuitwisseling plaats over: het gebr ...
help
Rational maintenance of water retaining systems \ Design-related research of hydraulic structures and sanitary engineering in the Onderzoekschool Waterbouw : summaries of lectures presented at the 4th convention day, 17 October 1997 [Hoofdstuk uit boek]
Looij, M.P.A.M. van de \ 1998
help
GIS: van registratie naar waardevolle informatie [thema automatisering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Steen, N. van der \ 2005
Nog niet zolang geleden vormde het geografische informatiesysteem (GIS) een buitenbeentje in de waterwereld: een systeem waarvan behalve een paar ingewijden nauwelijks iemand in de watersector iets begreep. Ook werd het GIS veelal gezien als een beho ...
help
Waterschapswereld gaat versnippering maatwerksoftware te lijf \ VI matrix [Artikel]
Graaf-Loopstra, E. de \ 2008
Mobiel GIS verbetert de efficiency van het werk van waterschappen, vooral omdat er bij hen nu eenmaal veel buitenwerk is. Er is van alles in omloop, maar het idee is, om er één lijn in te brengen en de bestaande applicaties aan te vullen met nieuwe. ...
help
Friese Waterdatabank wordt tastbaar bewijs van werkelijk integraal waterbeheer \ VI matrix [Artikel]
Sietsma, H. \ 2001
De database bevat gegevens over ligging en afmetingen van wateren, keringen en kunstwerken, meetgegevens en informatie over waterpeilen
help
"Geloven we wel wat anderen zien??": een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van Open-GIS voor de Stekkerdoos Water, Adventus en de CIW infrastructuur [Boek]
Latjes, F. \ Menschaar, J.B. \ 2001
help
Waterschappen realiseren zeer open metadatasysteem \ VI matrix [Artikel]
Damoiseaux, M. \ Visschers, B. \ 2006
Door de GIS - zes waterschappen is een metadatasysteem gebouwd, volledig gebaseerd op de nieuwste Open-GIS- en ISO metadatastandaarden. Het wordt nu bij Waterschap Peel en Maasvallei geïmplementeerd, daarna zullen in ieder geval de andere (GIS zes) w ...
help
Geo-informatie voor waterschapsbelastingen \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Damoiseaux, M.A. \ 2008
Dit artikel beschrijft nieuwe toepassingen van geo-informatie, oa. de TOP10NL, binnen een nieuw systeem voor belastingheffing van de waterschappen
help
Symposia : ModelCare99 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoorn, T.N. \ Rolf, H. \ 1999
help
6e MicroFEM-gebruikersdag \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 1999
help
Nieuwe generatie overheidsloketten realiseert efficiënt beheer : digitale waterschappen gaan de volgende fase in \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2004
Dit najaar is een projectteam (met projectleider: Marc van Esch) bezig met de voorbereiding van het Waterschapsloket. De bedoeling is dat het loket in het eerste kwartaal van 2005 gereed is. Daarna kan het loket worden opgenomen in alle websites van ...
help
De toekomst van de waterschappen en de rol van (geo-)informatie \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Verhage, R. \ 2006
Gebiedskennis, opgedaan door (waterschaps) mensen buiten in het veld, moet de bedenkers van gebiedsgerichte maatregelen bereiken, en andersom. Daartoe moeten de gegevens: goed opgeslagen en goed toegankelijk zijn. Aldus het betoog vanuit Waterschap V ...
help
Standaardisatie in het waterbeheer : een nieuwe versie van het informatiemodel water \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Lekkerkerk, H.J. \ Reuvers, M. \ 2006
In de sector water wordt al lang gestandaardiseerd. De recente ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie in de sector water worden beschreven. De IDsW (InformatieDesk standaarden Water) is een samenwerkingsverband tussen vijf organisaties: Uni ...
help
Filling in the blanks: constructing effective flood warning messages using the Flood Warning Communicator (FWC) \ Proceedings of the 8th Internal ISCRAM conference - Lisbon, Portugal, May 2011 [Hoofdstuk uit boek]
Terpstra, T. \ Vreugdenhil, H. \ 2011
This paper reports the progress that is being made in developing a software tool (the Flood Warning Communicator, FWC) that helps communication professionals constructing effective flood-warning messages. The program provides authorities with a warni ...
help
Rioleringsbeheer: mens versus machine : op weg naar humane prijzen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Welleweerd, D. \ 2012
In de Kennisatrategie Stedelijk Waterbeheer roept Stichting RIONED op tot een cultuuromslag: doelen realiseren met kennis van de lokalesituatie in plaats van op basis van dogma's. Dit geldt zeker als het gaat om rioolvervanging. Het opstellen en uitv ...
help
GIS en waterbeheersplannen [Studentenverslag]
Bruin, R. de \ 1994
help
Digitale uitwisselbare ruimtelijke plannen in 2007 verplicht: waterschappen nu aan zet met DURP \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2005
In 2007 moeten alle nieuwe bestemmingsplannen, streekplannen en PKB's aan digitale uitwisselbaarheid voldoen. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben dus nog twee jaar de tijd om uit te maken welke gegevens zich voor DURP lenen en om ruim ...
help
Kwaliteit van geo-informatie in theorie en praktijk : een onderzoek naar de aspecten van kwaliteit van geo-informatie en een analyse van de attribuut nauwkeurigheid van een dataset [Studentenverslag]
Popering, J.A. van \ 2004
De onderzoeksvraag waar in dit onderzoek antwoord op gegeven wordt is of de kwaliteit van geo-informatie op een dusdanige wijze gewaarborgd wordt zodat deze aansluit op de nominale grondslag of op de vereiste kwaliteit ten behoeve van hetbedrijfsproc ...
help
Naar een volwaardige plaats van kennis over overstromingsrisico's in ruimtelijke afwegingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Noordam, D. \ Spaink, E. \ 2008
Volgens deskundigen op het gebied van overstromingsrisico's wordt de bij hen beschikbare geo-informatie te weinig gebruikt in besluitvormingsprocessen over ruimtelijke ordening en inrichting. De vraag rijst of de geleverde informatie voldoende adequa ...
help
Regge en Dinkel evalueert open source software en geowebservices \ VI matrix [Artikel]
Reefman, J. \ Wijlens, K. \ Breider, C. \ 2008
Waterschap Regge en Dinkel deed de afgelopen maanden positieve ervaring op met een op geoservices gebaseerd geoportaal. In de pilot ‘Geoservices en Google Earth’ werd gebruik gemaakt van open source software. Standaarden, een vraaggerichte benadering ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.