Login

Hydrotheek

help
KD2008 - P02 - Peter Blommaart - Handreiking geeft kleur aan inspecties [Video]
Blommaart, P. \ STOWAvideo \ 2012
Openingswoord door Roeland Hillen, directeur Netwerk Water van Rijkswaterstaat Waterdienst, op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008
help
KD11P01 - Rombout Jongejans - Opening KD2011 [Video]
Jongejans, R. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie van de opening van de 8e Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2011 te Arnhem door de dagvoorzitter.
help
Inspectie waterkeringen krijgt langzaam vorm : derde kennisdag van STOWA en Rijkswaterstaat over toestand van de dijken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2006
Na dijkafschuivingen in onder meer Stein en Wilnis kwam de vraag of de huidige inspectietechnieken van keringen wel voldeed. Vooral in het geval van Stein, waar de kering 's morgens was gecontroleerd en ’s middags afschoof, leek de inspectie te falen ...
help
5e kennisdag Inspectie waterkeringen : samenwerken geeft vorm [Boek]
Moser, G.M. \ Flos, S.J. \ Zomer, W. \ 2008
Op 7 maart 2008 is de 5e Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. Een initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst om beheerders van waterkeringen een platform te bieden voor kennisuitwisseling en kennisdeling over inspectie van waterkering ...
help
Arnhemse onderwereld: plaatselijk instabiel : moerriool moet aangepakt worden \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
In het februari-nummer (2012) van vakblad Riolering stond een artikel over het moerriool uit Arnhem. Het stelsel dateert uit de 19e eeuw. De gemeente wilde weten wat de staat van het riool was en op aanraden van senior rioolbeheerder Erik Laurentzen ...
help
KD2008 - P03 - Bas Molenkamp - Werken aan inspecties in de praktijk [Video]
Molenkamp, B. \ STOWAvideo \ 2012
Presentatie van Bas Molenkamp werkzaam bij Waternet onder de titel 'Werken aan inspecties in de praktijk' over het inspectieproces, op de 5de Kennisdag Inspectie Waterkeringen 2008
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Operationeel deel [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
Eind 2004 startten STOWA en RWS gezamenlijk een onderzoek naar verbetering van inspecties van waterkeringen. Aanleiding hiervoor waren de kadeverschuiving in Wilnis en Terbregge in 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein in 2004. In 2005 is ...
help
130321 KD2013 P01 Herman Dijk - Welkom [Video]
STOWAvideo \ 2013
Welkom en opening door de dagvoorzitter Herman Dijk (Waterschap Groot Salland) van de 10e Kennisdag Waterkeringen 2013 op 21 maart 2013 in Burgers Zoo Arnhem.
help
KD12P05a - Roeland Allewijn - Afsluiting [Video]
Allewijn, R. \ STOWAvideo \ 2012
Afsluiting plenaire deel door de dagvoorzitter op de 9e Kennisdag Waterkeringen 2012.
help
Wassink, J. \ 2015
In Nederland ligt een kapitaal van 60 miljard euro aan rioolleidingen begraven. Die moeten geleidelijk vervangen worden maar waar te beginnen? Nieuwe inspectietechnieken moeten uitkomst bieden.
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Strategisch, tactisch deel [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
Eind 2004 startten STOWA en RWS gezamenlijk een onderzoek naar verbetering van inspecties van waterkeringen. Aanleiding hiervoor waren de kadeverschuiving in Wilnis en Terbregge in 2003 en de verzakking van de kanaaldijk bij Stein in 2004. In 2005 is ...
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie dijken [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over waterkeringen respectievelijk over inspecties. Dit deel geeft basisinformatie over dijken ...
help
Handreiking inspectie waterkeringen - Basisinformatie inspecties [Boek]
Moser, G.M. \ Kok, J.W. \ Thijs, F.J.J. \ 2008
De handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen, het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken respectievelijk over inspecties. Dit deel gaat over inspecties. Het biedt de medew ...
help
Nieuwe inspectiemethodes: kwestie van tijd en geld \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Leenes, J. \ 2004
Visuele controles van waterkeringen blijven belangrijk. Tegelijk neemt de interesse voor aanvullende inspecties toe. Moderne technieken genoeg. Maar zijn die 'slim' genoeg? Een snelle ontwikkeling is geboden. Een verslag van een redelijk succesvolle ...
help
Fouten bij de aanleg van een nieuwe leidingwaterinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Aa, M. van der \ 2011
Leidingwaterinstallaties worden vaak niet volgens de eisen aangelegd. Al enige jaren blijkt dat bij nieuwbouw circa eenderde van de leidingwaterinstallaties gebreken vertoont, wat een sterk verhoogd risico voor de gebruiker oplevert. Door intensiever ...
help
Heeft veiligheid een prijs? : kennisdag inspectie waterkeringen 2011 \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
De achtste Kennisdag Inspectie Waterkeringen stond in het teken van doelmatigheid in het waterkeringenbeheer. Kortom: hoe waarborg je de kwaliteit van inspectie, beheer en onderhoud, als de budgetten flink onder druk staan? De kennisdag leverde geen ...
help
Inspectiewaterkeringen [Website]
STOWA \ RWS waterdienst \ cop. 2009
Het programma Professionaliseren Inspectie Waterkeringen (PIW) is een vervolg op het programma Verbetering Inspectie Waterkeringen (VIW) en richt zich op het professionaliseren van de inspecties van de waterkeringbeheerders. Dit wordt gedaan door gez ...
help
Rapportage inspecties waterkeringen [Boek]
Kok, J.W. \ 2009
Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het rapport ...
help
Inwendig onderzoek gietijzeren leiding goed alternatief voor uitwendige inspectie : conditie drinkwaterleidingen ook te bepalen zonder opgraving \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Trietsch, E. \ Vangeel, K. \ Nagelhout, S. \ 2006
Conditie-onderzoek van leidingen kan worden gedaan met uitwendige inspectietechnieken. De conditie wordt daarbij 'niet-destructief' bepaald over een lange lengte en de gehele omtrek van een leiding, in tegenstelling tot zogeheten destructief onderzoe ...
help
Het mysterie van infiltratie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Steentjes, A. \ Snaterse, K. \ Stolker, H. \ 2012
Het is belangrijk dat infiltratie tijdens rioolinspecties wordt vastgelegd. Beheerders kunnen maatregelen nemen als de infiltratie een bepaalde drempel overstijgt. Het probleem is alleen dat lastig is om infiltratie, en vooral de mate waarin dat optr ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.