Login

Hydrotheek

help
Vooruitblik op de vernieuwingen in de afvalwater-behandeling : 1st IWA World Congress Parijs 2000 \ Voordrachtenbundel nieuwe ontwikkelingen in de afvalwaterketen : 19e vakantiecursus in riolering en afvalwaterbehandeling [Hoofdstuk uit boek]
Vlies, A.W. van der \ 2000
IWA (International Water Association) is ontstaan uit een fusie van IAWQ (International Association on Water Quality) en IWSA (International Water Services Association)
help
Internationaal nieuws \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Kluit, R. van der \ Uijterlinde, R. \ 2004
Internationaal werk wordt voor de Unie en haar leden steeds belangrijker. Soms is het relatief dichtbij (want Brussel is niet zo ver als wij denken), soms wat verder weg. In deze bijdrage komen een paar internationale recente ontwikkelingen aan bod
help
Nota internationale zaken Geen brug te ver biedt structuur : "Inzet in het internationale veld wordt nu gecoördineerd" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2005
Eind oktober heeft het Uniebestuur de Nota Geen brug te ver vast-gesteld. Dit is de nota internationale zaken van de Unie voor de periode 2005 – 2010. Henk Tiesinga, portefeuille-houder internationale zaken van het Uniebestuur, ziet de nota als een m ...
help
Industrial Leaders Forum: samenwerking is de sleutel : thema nabeschouwing Aquatech / IWW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2011
De wereldbevolking groeit naar verwachting van zeven miljard mensen nu naar negen miljard in 2050. De komende 20 jaar groeit de vraag naar energie, water en voedsel al met 30 tot 50 procent. Die ontwikkeling legt een substantiële en toenemende druk o ...
help
Nederlandse waterschappen en het buitenland 2009 : inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2010
Steeds vaker werken de waterschappen in hun internationale activiteiten samen met andere waterschappen, (regionale) partners en NGO’s. Dit ligt geheel in lijn met de nieuwe visie op het internationaal beleid van de waterschappen die onlangs is vastge ...
help
Internationale vergadering tegen watervervuiling te Meersburg \ Water, bodem, lucht : orgaan van de Nederlandse Vereniging tegen Water-, Bodem- en Luchtverontreiniging [Artikel]
Jaag, O. \ 1956
Men stelde voor, dat de staten, die aan deze rivier liggen, onderhandelingen zouden aangaan, teneinde te trachten tot een f!erbetering te komen van de kwaliteit van het Rijnwater op grond van een overeenkomst. Na zulk een plan zou het mogelijk zijn v ...
help
Drops of inspiration for cooperation in regional water management in South Africa and The Netherlands : final report, formulation phase [Boek]
Wetterskip Fryslân \ Waterschap Groot Salland \ Unie van Waterschappen \ 2005
In 2004 the Department of Water Affairs and Forestry (DWAF) in South Africa and the Dutch Water Boards Fryslan and Groot Salland and the Unie van Waterschappen started a “Formulation phase” to investigate possibilities for establishing a cooperation ...
help
Wat is Harmonicop? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wijland, G. van \ 2005
Harmonicop is een samenwerkingsverband tussen 15 bij water of waterbeheer betrokken organisaties uit 9 Europese landen. Middels het project willen de partners “zo snel mogelijk een grondige dialoog starten over publieke participatie in het Europese w ...
help
'Partners voor Water' krijgt ruim 68 miljoen euro : geen Nederlandse financiële bijdrage aan vierde Wereld Water Forum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Het kabinet wil 68,5 miljoen euro steken in het programma 'Partners voor Water'. Dit programma is erop gericht de Nederlandse inbreng in de internationale watersector te vergroten en iets te doen aan de wereldwijde waterproblematiek. Het bedrag geldt ...
help
Waterschappen en internationale samenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lucassen, W. \ 2003
Kort verslag van de door de Unie van Waterschappen georganiseerde workshop op 28 november j.l. Eén van de conclusies is dat waterschappen op het vlak van IS op dit moment nog iets achter lopen bij de gemeenten en het gaat in de meeste gevallen om ind ...
help
Nederlandse waterschappen en het buitenland 2011 : inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen [Boek]
Tekstbureau Karakter \ 2012
Waterschappen zijn ook actief in andere landen. Veelal gevraagd vanwege de specifieke kennis en kunde die waterschappen hebben op het gebied van (water) governance, waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit), sanitatie, inrichting van een deltagebied en n ...
help
Hunze en Aa's wisselt Europese kennis uit : waterschappen in Europa \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Herk, J. van \ Hidding, J. \ Wanningen, H. \ 2005
Waterbeheer en Nederland zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een groot deel van Nederland is het kind van actief waterbeheer en ook in de toekomst zal de uiterlijke verschijningsvorm van Nederland sterk afhangen van het te voeren waterbeheer. In ...
help
Bijna drie miljoen euro voor drinkwater in Mozambique \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2005
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, FIPAG (de eigenaar van de drinkwater-infrastructuur in Mozambique) en waterbedrijf Vitens hebben op 10 augsustus een overeenkomst gesloten voor een publiek-private samenwerking. Hierdoor komt circa 2 ...
help
Crossing Borders: handreiking voor succesvolle grensoverschrijdende samenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Hof, S. van 't \ 2011
Water houdt zich niet aan landsgrenzen. Daarom is het belangrijk dat waterbeheerders aan beide zijden van die grenzen goed met elkaar samenwerken. Hoe organiseer je dat? Jan van der Molen, adviseur beleid & strategie bij Waterschap Velt en Vecht bean ...
help
De wereld verleiden met water : Dutch Delta Design : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rosenbrand, B. \ 2011
Dutch Delta Design 2012 is een ambitieus programma om Nederland Waterland op de kaart te zetten. Kennis en expertise wordt gebundeld en zichtbaar gemaakt voor het Nederlandse en internationale publiek. De weg ernaartoe is minstens zo belangrijk als h ...
help
Henk van Schaik over COP15 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2009
In Kopenhagen vindt tot en met 18 december 2009 de VN-conferentie over klimaatverandering plaats, de COP-15. Nederland is daar met circa 200 personen breed vertegenwoordigd. De onderzoeksprogramma's Kennis voor Klimaat en Klimaat voor Ruimte verzorge ...
help
Nederlandse stichting helpt dorp in Mali aan drinkwater [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Burgler, R. \ 2007
n 1990 maakte de Malinees Abdoulaye (Ablo) Diarra met een groep marionettenspelers een tournee door Nederland. Zij werden begeleid door de Nederlandse Monica van Steen, producer bij het Holland Festival. Op uitnodiging van Ablo bezocht Van Steen zijn ...
help
Belang uniforme gegevensuitwisseling groeiende [special water] \ Milieu : opinieblad van de Vereniging van Milieuprofessionals [Artikel]
Backer Mohrmann, J.W. \ 2012
Uitgangspunt van het bestuursakkoord Water is doelmatig beheer. Uniforme afspraken kunnen dit buitengewoon goed faciliteren. Niet alleen nationaal, maar gezien het grensoverschrijdende karakter van waterproblemen ook internationaal. Op beide sporen i ...
help
'We staan aan het begin van de Nederlandse watersector 3.0' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2010
Met het ingaan van de derde fase van 'Partners voor Water', een programma dat Nederlandse projecten in het buitenland stimuleert, komen de Nederlandse bedrijven grotere (water) problemen tegen die meer dan nieuwe technieken vereisen. Was de eerste fa ...
help
Eén voordeur voor verre landen : internationaal samenwerken : thema internationaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2013
De inspanningen van waterschappen 'in verre buitenlanden' zitten al enige jaren in een proces van professionalisering en krachtenbundeling. Het is langzaamaan tijd voor een nieuwe netwerkorganisatie. De werktitel: UvW Internationaal.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.