Login

Hydrotheek

help
Internet - Intranet technologie voor operationeel beheer \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
Wijk, H. van \ 1999
help
Regge en Dinkel evalueert open source software en geowebservices \ VI matrix [Artikel]
Reefman, J. \ Wijlens, K. \ Breider, C. \ 2008
Waterschap Regge en Dinkel deed de afgelopen maanden positieve ervaring op met een op geoservices gebaseerd geoportaal. In de pilot ‘Geoservices en Google Earth’ werd gebruik gemaakt van open source software. Standaarden, een vraaggerichte benadering ...
help
Onbewust dichtbij : landelijke website waterschap.nl vernieuwd : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Sleven, T. \ 2014
Waterschappen.nl is een website over de waterschappen, gericht op de inwoners van Nederland. In 2013 werd waterschappen.nl volledig vernieuwd. De nieuwe website laat zien hoezeer het werk van de waterschappen verbonden is met wonen, werken en leven i ...
help
RO digitaal : ruimte voor de rivier op het web \ ROM : maandblad voor ruimtelijke ontwikkeling [Artikel]algemene info - projecten via internet - info over overloopgebieden
Bluemer, M. \ Mekelenkamp, E. \ Dubbeling, M. \ 2004
Een vijftiental internetadressen zijn besproken. Op basis van de criteria toegankelijkheid, informatievoorziening en bruikbaarheid is een rangorde aangebracht
help
Alle emissies op internet \ Handhaving : tweemaandelijks blad voor handhavers van milieuwetten [Artikel]Website www.emissieregistratie.nl
Oosterhof, H. \ 2002
Officiële landelijke emissiegegevens van verontreinigende stoffen van Nederland. De gegevens zijn gebaseerd op de jaarlijkse emissieregistratie. Die wordt gebruikt als nationaal instrument om emissies ten behoeve van de voortgang van het milieubeleid ...
help
Een wereld van waterzuiveringstechnieken : niet-commerciële website telt 100.000 hits in afgelopen jaar : Thema water \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Stege, C. ter \ 2003
Op de website van Interduct, het interfacultaire Delft University Clean Technology institute, staat een database waarin relevante technieken rondom zuiveringstechnieken zijn opgeslagen. Invalshoek is de gebruiker die een probleem heeft met afvalwater
help
Papier maakt langzaam plaats voor internet : waterschappen goed op weg als e-dienstverleners \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ekkelboom, J. \ 2011
Burgers en bedrijven willen een klantgerichte overheid die snel en efficiënt werkt. Om dit proces te optimaliseren hebben verschillende overheden, waaronder de waterschappen, afgesproken zich sterk te maken voor de ontwikkeling van elektronische dien ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei vernieuwt kaartcommunicatie \ VI matrix [Artikel]
Bode, J. \ 2009
Overheden hebben de afgelopen jaren hun best gedaan om digitale kaarten via internet te ontsluiten. Helaas hebben ze daarbij veelal slechts ‘digitale kaartenbakken’ ontwikkeld, waar een doorsnee burger niet veel mee kan of wil. Het Venlose waterschap ...
help
Kennis beter ontsluiten en benutten met Deltafacts \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ Hattem, T. van \ Vliet, L. van \ 2012
Binnen universiteiten, kennisinstituten en bij waterbeheerders wordt veel kennis ontwikkeld en vergaard. Om te kunnen blijven innoveren, is het belangrijk deze kennis met elkaar te delen, zodat we stappen kunnen maken richting verdere ontwikkeling va ...
help
Helpdesk Water : waterbegrippen [Website]
[ca. 2012]
De Helpdesk Water is een centraal informatieloket voor vragen op het gebied van zoet en zout waterbeheer en waterbeleid in Nederland. Achter dit loket zijn ook de betekenissen van waterbegrippen te vinden.
help
Van App tot Vloed : digitale handvatten voor een waakzame burger : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
2014
Een groot deel van de communicatie vindt anno 2014 via de digitale kanalen plaats. Digitale communicatie kent vaak een interactief karakter. Zo zie je dat in de communicatie van waterschappen vaak de burger wordt opgezocht en betrokken. In de wereld ...
help
Alle waterwetgeving in één online handboek : meastr'eau : mr. Andy Krijgsman behandelt een actuele juridische waterkwestie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Krijgsman, A. \ 2012
Wie actief is in de wereld van het (afval)waterbeheer heeft veel met wet- en regelgeving te maken. Daarbij komt dat er sprake is van snelle vernieuwingen op het gebied van wetgeving. Reden genoeg tot het opzetten van een online handboek
help
Inrichtingsleidraden ontsloten met webapplicatie \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Engelsman, W. \ 2012
Veel gemeenten beschikken over een handboek of leidraad voor het inrichten van de buitenruimte en het aanleggen van riolering (LIOR). Deze leidraden zijn in de meeste gevallen ontstaan op initiatief van beherende afdelingen, die vanuit het oogpunt va ...
help
A new paradigm for education in water and environmental management \ The learning society and the water-environment = La société cognitive et les problèmes de l'eau : Paris, 2-4 June 1999 : proceedings of the international symposium [Hoofdstuk uit boek]
Abbott, M.B. \ Price, R.K. \ 2000
help
Meetkundige Dienst brengt twee internetsites in de lucht : WaQuaRiuS en Dutch Coastal Net \ Remote sensing & geo-informatie [Artikel]Bijbehorende website
Bresters, P. \ Jansen, D. \ 2001
In het kader van NEONET zijn sites opgezet. Daarvan brengt waquarius remote sensing en waterkwaliteit bij elkaar op www.waquarius.nl
help
NEONET-WaQuaRiuS a WEB-based information provider dedicated to remote sensing and water quality : final report [Boek]
Landa, H.C. \ 2001
help
Persoonlijke ervaring creëren : ikonderzoekwater.nl : thema Opleiden & het nieuwe werken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Stapel, W. \ 2011
De instroom van wateropleidingen kan worden gestimuleerd door jongeren te interesseren voor water. Het initiatief ikonderzoekwater.nl is daarvoor een instrument. Het richt zich op het direct betrekken van scholieren bij de watersector.
help
SimDelta - inquiry into an internet-based interactive model for water infrastructure development in The Netherlands \ Water [Wetenschappelijk artikel]
Rijcken, T. \ Stijnen, J. \ Slootjes, N. \ 2012
The Dutch Delta Program is currently developing new government policies for flood protection and fresh water supply. Decision support instruments have to address the program’s technical and political complexity. The water system functions are highly ...
help
Watertoets voor gemeenten komt op internet beschikbaar \ VI matrix [Artikel]
Reefman, J. \ Smit, D. \ 2008
Acht waterschappen ontwikkelen gezamenlijk een watertoets op internet. Met deze webservice verhogen de waterschappen de dienstverlening aan de inliggende gemeenten-met-bouwplannen, versnellen ze het planbeoordelingsproces en besparen intern veel tijd ...
help
Klik, klik, klik voor nieuwste regelgeving \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2005
De wet er op naslaan? De nieuwste regelgeving opzoeken? Binnenkort is dat met een paar keer klikken op de muis gedaan. Voor het zover is moeten alle overheden wel de gegevens beschikbaar stellen via internet. De Stichtse Rijnlanden deed als eerste wa ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.