Login

Hydrotheek

help
Dick Vat, hoofdredacteur van het vakblad riolering: "Waterketenbeleid achterhaald" [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Interview met Dick Vat, de hoofddirecteur van het vakblad Riolering en eindredacteur van het recent verschenen 'Bestuurlijk Handboek Riolering en Stedelijk Watermanagement'. Hij vertelt over het blad Riolering en over riolering als onderdeel van de ( ...
help
Bijzonder hoogleraar Stefan Kuks : meer waardering voor complexe processen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2009
De tijdgeest lijkt te vragen om snelle en simpele oplossingen voor de uitdagingen waar de samenleving voor staat. "Kan niet", zegt de kersverse bijzonder hoogleraar Waterbeleid Stefan Kuks aan de Universiteit van Twente. "De maatschappij is te comple ...
help
Interview Jan Kramer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier : van croupier tot CDA'er \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Jan Kramer zit sinds 2009 voor het CDA in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Een man met soms een 'scherp randje'. "Het monistische stelsel mag op de helling. Het smoort de vrijheid van fracties."
help
Mischa Bonn, buitengewoon hoogleraar experimentele fysica aan de Universiteit van Amsterdam: "Water wil graag water zijn" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2010
Water heeft een grote reeks eigenschappen, die je niet zou verwachten bij een een stof met een zo eenvoudige molecuulstructuur. De verklaring daarvoor vinden is een zoektocht met vele deelnemers over de hele wereld, zowel afkomstig uit de reguliere w ...
help
'Delen van kennis en kunde' : Gerard Nieuwenhuis waterschap Rivierenland : interview \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Gerard Nieuwenhuis ziet de waterschapstaak breed. Niet alleen waterbeheer, maar ook innovatie, duurzaamheid en natuurontwikkeling. Dat de algemeen bestuurder van waterschap Rivierenland lid is van de PvdA speelt daarbij een grote rol.
help
De veilige technodijk van Bos & Wiering [uitvinders] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Geavanceerde sensortechnologie om de conditie van dijken te bewaken en zonodig te verbeteren, die vinding deden Henk Wiering en Harry Bos. Ze wonnen met hun DMC-systeem de Waterinnovatieprijs 2012 van de Unie van Waterschappen. "Dankzij DMC kun je in ...
help
"Wij hebben de deskundigheid" : in gesprek met... dijkgraaf Johan de Bondt van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Roes, S. \ 2014
Dijkgraaf Johan de Bondt (66) van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht stopt op 31 oktober 2014 na bijna 12 jaar met zijn werk, omdat hij met pensioen gaat. Hij kijkt met veel plezier terug op een periode waarin hij zich inspande om waterschappen mee ...
help
Ina Adema, portefeuillehouder water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: "Niet de structuur, maar de inhoud centraal stellen" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Het kabinet heeft eind april 2011 een nationaal bestuursakkoord gesloten met de koepels van andere overheden: het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen. Een akkoord over de verdelin ...
help
Interview Femmy le Clercq-Westhuis, Waterschap Groot Salland : "wat ik doe, moet van nut zijn voor een ander" \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2013
Femmy le Clercq-Westhuis zit voor de Algemene Waterschaps Partij (AWP) in het bestuur van Groot Salland. Als eenvrouwsfractie staat zij haar mannetje. "Bij de algemene beschouwingen kwam ik op een vouwfiets en in een groene jurk de vergaderzaal binne ...
help
Peter Leegwater, burgemeester Wieringermeer: "Toekomst IJsselmeer leeft hier sterk" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
Wat blijft ons bij van alles wat wij leerden? Wat leeft voort in de geschiedenis? Soms zijn het getallen, zoals 1600 Slag bij Nieuwpoort, soms namen, zoals die van Jac. P. Thijse als grondlegger van de natuurbescherming, of Armstrong, die als eerste ...
help
‘Waterschappen trekken meer macht naar zich toe. Groot gelijk.’ : twee Delftse hoogleraren in de schemerwereld van het advies \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wel, A. van der \ 2005
Begin maart woedde er een bescheiden mediastorm: de Delftse hoogleraar Stive had berekend dat onze duinen veel minder veilig zijn dan we denken. Het Rijk had daarna min of meer het laatste woord en dat luidde vrij vertaald: ‘Het valt reuze mee, we zi ...
help
Interview Ellen Slachter, Waterschap Hollandse Delta: 'ik hoor nog te vaak dat duurzaam te duur is' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Ellen Slachter is namens Water Natuurlijk algemeen bestuurder van Waterschap Hollandse Delta in Ridderkerk. Daarnaast is ze in haar woonplaats Bernisse gemeenteraadslid van D66. Op haar initiatief is het waterschap begonnen met een bestuurskrachtmeti ...
help
Staatssecretaris Atsma: 'waterschappen hebben weinig vrienden in Den Haag' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ 2012
De waterschappen hoeven dit jaar geen verkiezingen te organiseren, hebben veel minder vrienden in Den Haag dan ze beseffen en moeten hun knopen tellen. En het bestuursakkoord Water is de beste borging voor het bestaansrecht van de waterschappen op de ...
help
'Te droog of te nat, 't is altijd wat' : hoe tien Nederlanders hun leven aanpasten aan het water [Boek]
Postma, R. \ [ca. 2011]
Het klimaat verandert, het weer wordt grilliger. Als we Nederland daartegen bestand willen maken, moet water weer een zaak van iedereen worden. Nieuwe technieken voor landbouw, stadsinrichting en waterhuishouding kunnen uitkomst bieden. Maar een deel ...
help
Pionieren in Flevoland: interview Cees Okkerse, Waterschap Zuiderzeeland \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2011
Waterbeheer in het nieuwe land heeft voor- en nadelen. Er heerst een pioniersgeest: samenwerking is het parool. maar tijd voor het opbouwen van eigen vermogen is er nooit geweest. Cees Okkerse, bestuurder van Waterschap Zuiderzeeland: "Niemand is hie ...
help
"NMA dient watertarieven te toetsen" : Henk Brons, Directeur Water van VEMW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2011
De wijze, waarop de waterbedrijven hun zakelijke afnemers benaderen, is de laatste jaren duidelijk veranderd. De activiteiten van Brabant Water, beschreven in het interview met Lars Kuipéri (zie H2O nr. 5 van 2011), zijn daar een duidelijk voorbeeld ...
help
"Nederlandse waterbouwkunde droogt snel op" : interview \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2007
Nederland heeft hard een nieuw Deltaplan nodig. De waterbouwkundige kennis is aan erosie onderhevig en dreigt te verdwijnen. Dit is de visie van Sybe Schaap (Unie van Waterschappen), die hij ventileerde bij het 10 jarig bestaan van de Maeslantkering
help
Rik van Terwisga, voorzitter Raad van Bestuur Vitens: "Probleem van de drinkwatersector: uitdaging creëren" : Rik van Terwisga, voorzitter Raad van Bestuur Vitens \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2009
Vitens is op dit moment het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland. Het voorziet 5,4 miljoen mensen in Friesland, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht en enkele gemeenten in Drenthe en Noord-Holland van drinkwater oftewel ruim 1/3 van de bevo ...
help
Interview Harrie Alberts, Waterschap Regge en Dinkel: 'waterschappen denken in generaties' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Harrie Alberts werkte jaren als ambtenaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Nu is hij namens het Bosschap algemeen bestuurder bij het Overijsselse Waterschap Regge en Dinkel. Hij plukt er de vruchten van zijn vroegere arbe ...
help
Interview Gradus van Eek, Waterschap Veluwe : 'voor sommigen blijf je altijd dat boertje' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2012
Gradus van Eek is naast algemeen bestuurder van Waterschap Veluwe een begenadigd verteller. Met glunderende ogen debiteert hij de ene anekdote na de andere. "Kijk, ik ben best Bourgondisch, maar het moet wel functioneel blijven."
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.