Login

Hydrotheek

help
Waterschappen doen verslag : grote opgave, beperkte lastenstijging \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2014
Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen, presenteerde onlangs Waterschapspeil 2014 in de Tweede Kamer aan Kamerlid Tjeerd van Dekken, voorzitter van de commissie Infrastructuur & Milieu. Elke twee jaar doen de waterschappen gezamenlijk v ...
help
Individuele behandeling afvalwater : ontzorging gemeenten voor beheer en onderhoud IBA’s : jaaroverzicht 2007 [Boek]
Waterschap De Dommel \ [2008]
Waterschap De Dommel zorgt voor schoon en voldoende water in de Dommel en alle oppervlaktewateren in het midden van de provincie Noord-Brabant. We doen dit samen met inwoners, bedrijven en andere overheden. Het waterschap blijft zichzelf ontwikkelen ...
help
Jaar in beeld 2006 / Hoogheemraadschap van Delfland \ Jaar in beeld ... / Hoogheemraadschap van Delfland [Jaarverslag]
2007
Nederland ligt voor een deel onder de zeespiegel. De 27 waterschappen die Nederland telt, zorgen voor sterke dijken, droge voeten en schoon water. Het gebied waarbinnen Delfland aan water werkt, wordt begrensd door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en ...
help
Jaarverslag... / Waterschap De Dommel [Jaarverslag, serie]
Waterschap De Dommel \ 1991-
help
Verslag grondwaterzorg 2007 gemeente Amsterdam / Waternet \ Verslag Grondwaterzorg... / Gemeente Amsterdam [Jaarverslag]
2008
Na de inleiding volgt hoofdstuk 2 waarin de ontwikkelingen rond (stedelijk) grondwater zijn beschreven. Landelijke ontwikkelingen in 2007 betreffen de wet- en regelgeving (Wet gemeentelijke watertaken en Waterwet). Ontwikkelingen in Amsterdam zijn de ...
help
Milieujaarverslagen beoordelen : moeilijk of makkelijk? [Boek]
Klaveren, J. van \ 2004
Doel van het onderzoek is inzicht krijgen of Rijkswaterstaat over voldoende adequate hulpmiddelen beschikt om het valideren van milieujaarverslagen door de regionale diensten op een uniforme wijze te laten uitvoeren
help
Zicht op waterwerken : jaarverslag 2007 / Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard \ Jaarverslag... / Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard [Jaarverslag]
2008
help
Prestaties zuiveringstechnische werken 2008 / waterschap Hollandse Delta \ Prestaties zuiveringstechnische werken ... [Jaarverslag]
2009
Een overzicht van geleverde prestaties in 2008 van alle rioolwaterzuiveringsinrichtingen en rioolgemalen in beheer bij waterschap Hollandse Delta. Daarnaast zijn in dit verslag meerjarentrends en diverse andere ontwikkelingen meegenomen
help
Jaarbericht Rijkswaterstaat 2012 \ Jaarbericht... / Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat [Jaarverslag]
2013
Het jaarbericht geeft bondig weer wat Rijkswaterstaat in het verslagjaar 2012 heeft gedaan om zijn missie uit te voeren: de zorg voor droge voeten, voldoende en schoon water, vlot en veilig verkeer en betrouwbare en bruikbare informatie. In 2012 inve ...
help
Watersysteembeheer Jaarrapportage 2007-2008 / Waterschap Zuiderzeeland \ Jaarrapportage watersysteembeheer ... / Waterschap Zuiderzeeland [Jaarverslag]
2009
De jaarrapportage Watersysteembeheer is de afgelopen jaren door Waterschap Zuiderzeeland uitgegeven om te informeren over de toestand van de in haar beheergebied liggende watersystemen. Vanaf het ontstaan van het waterschap in 2000 is dit de zesde ja ...
help
Gebruikswaarde van het milieujaarverslag : interview met de gebruikers ervan [Boek]
Dijk, K.A. van \ Rasenberg, S.G.J. \ 2002
help
Jaaroverzicht zuiveringstechnische werken ... [Jaarverslag, serie]
Waterschap Rivierenland \ [19XX-2005]
help
Prestaties zuiveringstechnische werken 2008 / Waterschap Rivierenland \ Prestaties zuiveringstechnische werken ... / Waterschap Rivierenland, Directie Zuivering, Afdeling Beleid en Advies [Jaarverslag]
2009
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de werking van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in beheer bij waterschap Rivierenland in 2008. De zuiveringstechnische resultaten zijn ontleend aan de bemonstering en analyse van afvalwater e ...
help
Jaarverslag 2005 / Waterleidingbedrijf Amsterdam \ Jaarverslag ... / Waterleidingbedrijf Gemeente Amsterdam [Jaarverslag]
2006
help
Jaarverslag AGV / DWR 2005 \ Jaarverslag ... / Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [Jaarverslag]
2006
help
Jaarverslag oppervlaktewater ... / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Jaarverslag, serie]
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ 2006-
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is binnen haar beheergebied verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Om inzicht te krijgen in de toestand van het oppervlaktewater worden metingen verricht. In het beheerg ...
help
Jaarrapport exoten [Boek]
Odé, B. \ Beringen, R. \ 2010
Dit rapport geeft een beeld van de in 2009 verzamelde gegevens over de aanwezigheid van exotische planten en dieren in Nederland. Deze gegevens zijn van belang om te kunnen beoordelen óf en wanneer maatregelen nodig zijn om schadelijke exoten te best ...
help
Jaarverslag oppervlaktewater 2008 : waterkwaliteit, chemie en ecologie en waterkwantiteit / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Jaarverslag oppervlaktewater ... / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Jaarverslag]
2009
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is binnen haar beheergebied verantwoordelijk voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten. Om inzicht te krijgen in de toestand van het oppervlaktewater worden metingen verricht. In het beheerg ...
help
Jaarverslag waterkwaliteit ... / Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Jaarverslag, serie]
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ 2003-2005
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in haar beheersgebied. Om inzicht te krijgen in de waterkwaliteit en in de effecten van het gevoerde beleid worden waterkwaliteitsmetingen ...
help
Rijksjaarverslag ... J Deltafonds\Tweede Kamer der Staten-Generaal [Tijdschrift]
2015-
Jaarverslag van het Deltafonds, Hoofdstuk J van de Rijksbegroting.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.