Login

Hydrotheek

help
Beken Atlas Veluwe [Kaart]
2016
Bekenatlas van de Veluwe.
help
Hydrologische veldkenmerken en interpretatie van kaarten toegepast op het waterschap Salland [Boek]
Bon, J. \ 1970
help
Tekst bij de bodemkundige overzichtskaart 1:10.000 van een gedeelte van de Bommelerwaard (volgens opname Sept.-Dec. 1943, Juni-Sept. 1944) [Boek]
Hoeksema, K.J. \ 1944
Verslag van een van de eerste bodemkarteringen (tijdens de tweede wereldoorlog) van Nederland, die resulteerden in de oprichting van de Stichting van Bodemkartering. Het betreft gegevens over overslaggronden ontstaan door dijkdoorbraken en de stroomg ...
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met behulp van de Landelijke Steekproef Kaarteenheden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Verschillende kaarten geven de diepte tot het freatische grondwater aan. Voorbeelden zijn de kaart van de grondwaterdynamiek, en kaarten die zijn gemaakt met modelinstrumentaria zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium en de hydrologische com ...
help
Het oppervlaktewater getypeerd: de eerste Nederlandse watertypenkaart \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
Puijenbroek, P. van \ Clement, J. \ 2008
Bij het Planbureau voor de Leefomgeving (voorheen Milieu- en NatuurPlanbureau) en Alterra wordt gewerkt aan het beschikbaar stellen van digitale basiskaarten op het gebied van natuur en milieu. Het doel hiervan is om een samenhangende set van kaarten ...
help
Atlas 2001 : Atlas der Überschwemmungsgefährdung und möglichen Schäden bei Extremhochwasser am Rhein = Atlas de lì aléa dínondation et des dommages potentiels en cas de crues extrêmes sur le Rhin = Atlas van het overstromingsgevaar en mogelijke schade bij extreem hoogwater van de Rijn [Kaart]
Schnatz, I. \ Busskamp, R. \ Internationale Kommission zum Schutz des Rheins \ 2001
help
Verdwenen kaarten : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2011
Net als veel andere waterschappen kan het hoogheemraadschap van Delfland zich bogen op een grote kaartenrijkdom. Het schap heeft vele overzichtskaarten. De oudste is die van Mathijs de Been van Wena uit 1606. De kaart, of eigenlijk schilderij, is uni ...
help
Waterschap Peel en Maasvallei vernieuwt kaartcommunicatie \ VI matrix [Artikel]
Bode, J. \ 2009
Overheden hebben de afgelopen jaren hun best gedaan om digitale kaarten via internet te ontsluiten. Helaas hebben ze daarbij veelal slechts ‘digitale kaartenbakken’ ontwikkeld, waar een doorsnee burger niet veel mee kan of wil. Het Venlose waterschap ...
help
Een proef voor revisie van grondwatertrappen op kaartblad 27 oost (Heerde) [Boek]
Hamming, C. \ 1983
help
Methoden van Gt-actualisatie schaal 1 : 50000 : een kwantitatieve vergelijking van kwaliteit en kosten [Boek]
Finke, P.A. \ Holst, A.F. van \ Groot Obbink, D.J. \ 1995
help
Validatie van grondwaterstandskaarten met de Landelijke Steekproef Kaarteenheden [Boek]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ Brus, D.J. \ 2013
Kaarten met gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstanden (GxG’s) kunnen worden berekend met modellen zoals het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI) en de hydrologische component van het modelinstrumentarium Stone V2.3 voor nutriëntenuitspoe ...
help
Historisch kaartlezen : schatten van de schappen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Ayar, B. \ 2014
Waterschapskaarten zijn er in alle soorten en maten. Exemplaren van deze kaarten vinden we ook in de privé-collectie van oud-hoogheemraadlid en kaartenverzamelaar John Steegh. De collectie van maar liefst 10.000 kaarten en 1.350 atlassen omvat divers ...
help
Roodzand : een landschappelijke inpassing [Studentenverslag]
Schunselaar, S. \ 1995
In het gebied van de Veluwe wordt, net als in andere Pleistocene zandgebieden in Nederland en Noord-Duitsland, roodzand gevonden. Onder roodzand wordt in dit onderzoek verstaan een bodemprofiel met een opvallend rood gek.leurde laag met hue waarden v ...
help
Le bassin du Rhin : monographie hydrologique = Das Rheingebiet : hydrologische Monographie [Boek]
Guenin, G. \ Zettl, H. \ Becker, R. \ 1978
help
Bodem en grondwater opnieuw in kaart : revisie van de bodemkaart van Nederland 1:50.000, blad 12 oost en 17 oost [Boek]
Makken, H. \ Vries, F. de \ 1989
help
Actualisatie grondwatertrappenkaart Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
Hoogland, T. \ Finke, P.A. \ Vries, F. de \ 2003
In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel zijn bestanden en kaarten gemaakt van de gemiddelde hoogste, voorjaars- en laagste grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) en van de grondwatertrap (Gt). Hierbij zijn als basisinformatie gebruikt tijdreeksen en ...
help
De Bosatlas van het klimaat [Kaart]
Sluijter, R. \ cop. 2011
Iedere Nederlander praat er over. We hebben ander weer dan vroeger. Maar wat verandert er precies? Hoe meet je dat? En wat betekent dat voor de Nederlandse samenleving? Wij introduceren, in samenwerking met het KNMI, De Bosatlas van het klimaat, een ...
help
Het ontsluiten van databanken met GIS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beets, W. \ Oostwoud, D.J. \ 2011
We zijn er inmiddels aan gewend dat eindeloos veel gegevens over de wereld beschikbaar komen via het internet. Niet iedereen beseft echter wat allemaal mogelijk is met deze gegevens. In dit artikel wordt ingegaan op het combineren van en rekenen met ...
help
De grenzen van waterschappen in beeld : naar een uniform landelijk bestand van waterschapsgrenzen \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
Damoiseaux, M. \ 2005
De Unie van Waterschappen heeft in 2004 een uniform GIS bestand met waterschapsgrenzen samengesteld op basis van TOP10vector. Dit artikel geeft technische achtergronden bij de totstandkoming van één bestand: een integratie van de werkgebieden van de ...
help
Using soil maps to predict nitrate leaching with a regional transport model \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Kragt, J.F. \ Breeuwsma, A. \ 1987
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.