Login

Hydrotheek

help
Verificatie en ijking van Waflo, onderdeel van modelmatige effectvoorspellingsmethodiek ten aanzien van de relatie grondwater - flora (Waflo) : beschrijving van het grondwaterregime in de proefgebieden [Boek]
Jonker, J. \ 1983
help
IJken met de representatiemethode \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ 2007
Bij het opstellen van een ruimtelijk grondwatermodel wordt elke geohydroloog vroeg of laat voor de opgave gesteld het model te ijken met waarnemingen. Bij gebruik van klassieke ijkmethodes wordt het aantal te schatten parameters meestal beperkt door ...
help
Bepaling modelonzekerheid voor het grondwatermodel van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valstar, J. \ Heijkers, W.J.M. \ Borren, W. \ 2010
In een eerder artikel in dit tijdschrift is aangegeven hoe grondwatermodellen gekalibreerd kunnen worden met de representermethode. Om toch tot een goed onderbouwde schatting van de onzekerheid van de modeluitkomsten te komen, dienen er een aantal as ...
help
Ingezonden brief n.a.v. artikel Johan Valstar \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Boukes, H. \ Valstar, J. \ 2007
Toen er halverwege de jaren negentig programma’s beschikbaar kwamen voor automatische kalibratie van hydrologische modellen, waren de verwachtingen hoog gespannen. Dan wordt een mens nieuwsgierig. Helaas was TNO niet scheutig met informatie. “Lees he ...
help
Modelcalibratie in de praktijk bij IWACO \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Zaadnoordijk, W.J. \ Wal, B. van der \ Emke, M. \ 2002
Een kritische beschouwing van grondwatermodellen: wat is de meerwaarde voor de uiteindelijk te leveren modelresultaten
help
Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Boek]
Boukes, H. \ 2002
help
Hoezo... vooruitgang? \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Boukes, H. \ 2002
November 1996 opende Harry Rolf een NHV lezingendag met "Hoezo... een goed model", waarin geconcludeerd werd, dat er geen bewijs geleverd kan worden, dat een model goed is. Dit artikel komt met een (nieuwe) inventarisatie op grond van bevindingen
help
Towards improved treatment of parameter uncertainty in hydrologic modeling [Proefschrift]
Vrugt, J.A. \ 2004
help
Genetisch algoritme bij optimalisatievraagstukken in de riolering \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Boomgaard, M. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2001
In dit artikel wordt ingegaan op de achtergronden van genetische algoritmen en het gebruik hiervan bij optimalisatievraagstukken in de rioleringstechniek. De voordelen van de inzet van dergelijke algoritmen zijn: een meer effectieve inzet van 'ingeni ...
help
Controle van kalibratiegegevens \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ 2013
Het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI 3.0) wordt onderdeel van het Deltamodel. Op donderdagmiddag 25 april organiseerde de Nederlandse Hydrologische Vereniging en STOWA een bijeenkomst over het NHI 3.0. Tijdens de bijeenkomst is getracht ge ...
help
Reactie op het artikel ‘Controle van kalibratiegegevens’ \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Knotters, M. \ Hoogland, T. \ 2013
Grondwaterstandsinformatie van goede kwaliteit vinden wij belangrijk. Iedere inspanning om deze kwaliteit vast te stellen en te verbeteren juichen wij toe, vooral als zo’n inspanning wetenschappelijk degelijk is onderbouwd. Wat betreft dat laatste wi ...
help
Terug naar handmatig kalibreren? : verdere integratie van meten en modelleren binnen de hydrologie \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Dekker, S.C. \ Weerts, A.H. \ 2002
Toepassing van de methode PIMLI in de hydrologie (parameter identificatie methode gebaseerd op het lokaliseren van informatie)
help
Statistische analyse van de parameters van een handmatig gecalibreerd analytisch elementenmodel \ Moderne modelkalibratie in de praktijk : het automatisch ijken van grondwatermodellen : bundel van lezingen die op 7 maart 2001 zijn gehouden tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Hydrologische Vereniging [Hoofdstuk uit boek]
Moorman, J.H.N. \ 2002
De stad Amsterdam betrekt een derde van haar drinkwater uit de Bethunepolder. Met behulp van MLAEM (multi layer analytic element model, Strack, 1989) is een model gemaakt om het regionale grondwatersysteem te simuleren. In deze bijdrage een analyse v ...
help
Het kalibreren van overstorten \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Veldkamp, R.G. \ Clemens, F.H.L.R. \ 2001
De reden om een apart artikel te wijden aan het kalibreren van overstorten ligt in de hoge kosten die een dergelijke kalibratie met zich meebrengt. In 1996 is door de STOWA (STOWA, 1996) het basisprincipe van de veldkalibratie van overstorten beschre ...
help
Modelmatige effectenvoorspellingsmethodiek ten aanzien van de relatie grondwater-flora (WAFLO) : onderdeel : verificatie en ijking van WAFLO [Boek]
Vrielink, J.G. \ Beekman, A.G. \ 1983
help
Calibration of three resuspension - sedimentation models \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Blom, G. \ Aalderink, R.H. \ 1998
help
Calibration of transfer function-noise models to sparsely or irregularly observed time series \ Water resources research [Artikel]
Bierkens, M.F.P. \ Knotters, M. \ Geer, F.C. van \ 1999
help
Estimating (combinations of) Activated Sludge Model No. 1 parameters and components by respirometry \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Vanrolleghem, P.A. \ Spanjers, H. \ Petersen, B. \ 1999
help
Model calibration and reliability evaluation for ground-water systems \ Advances in water resources [Artikel]
Leijnse, A. \ Hill, M.C. \ 1999
help
Analytic expressions for output reliability: verifying automated calibration and confidence calculations of a groundwater flow simulator \ Water resources research [Artikel]
Zaadnoordijk, W.J. \ 2003
Analytic relations between input parameters, output variables, and statistics for confidence are derived for semiconfined groundwater flow in a circular domain around a well. The statistics of the two calibrated parameters are derived analytically us ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.