Login

Hydrotheek

help
Meting van overstorthoogte en verschildruk met behulp van drukopnemers [Boek]
Homma, F. \ 1980
Voor een optimale gewasproduktie is een goede vochthuishouding van de grond een van de vereisten. Deze vochthuishouding moet aan twee criteria voldoen. In het voor- en najaar moet de grond droog genoeg zijn voor een goede bewerkbaarheid, zelfs voor z ...
help
Symposium ontwikkelingen in beheer en onderhoud \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
1986
help
Ontwikkelingen in het onderhoud van watergangen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Steenbakkers, J.C. \ 1985
help
Techniek en economie van het onderhoud van waterlopen [Boek]
Bijkerk, C. \ Waard, J. de \ 1968
help
Vergelijkend onderzoek naar de onderhoudskosten van waterlopen - 5A: Kostenrelaties [Boek]
Wilde, J.G.S. de \ Humbert, H. \ 1975
help
Modelonderzoek klepstuwen - 1: Stuw in sluis 1 bij Heino [Boek]
1973
Met behulp van een rekenprogramma kan het debiet worden bepaald uit waterstanden en klephoek
help
Modelonderzoek klepstuwen - 2: Stuw in de zandwetering bij Diepenveen [Boek]
1973
help
Kwelonderzoek Twenthekanalen : gevolgen baggerwerk meergelegenheid Eefde [Boek]
Wesseling, B. \ 1988
help
Verruiming van de Zuid-Willemsvaart \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Schuurman, J.B. \ 1983
help
Beschouwingen omtrent bouw en eigenschappen van enkele belangrijke typen van landbouwstuwen [Boek]
Werkgroep Kunstwerken voor de Waterbeheersing \ [ca. 1960]
help
Onderhoud van watergangen in 1985 (1) \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Loorij, T.P.J. \ 1989
help
Gedifferentieerd onderhoud van watergangen : handleiding voor het opstellen van een strategisch plan [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1998
help
Bepaling van het onttrekkingsdebiet van beregenings- en bevloeiingsinstallaties [Boek]
Humbert, H. \ Boheemen, P.J.M. van \ 1980
help
Methoden en kosten van baggeren voor enkele landinrichtingsalternatieven in de Eilandspolder [Boek]
Kleef, H.A. van \ Linthorst, T.J. \ 1971
help
Trapezoidal profile weir "Saniiri" [Boek]
Ieperen, H.J. van \ 1985
help
Twee weten meer dan een \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Gelok, A.J. \ 1992
Enige opmerkingen en aanvullingen op het artikel "Mogelijkheden voor een lagere slootschoningsfrequentie in veeweidegebieden" in Landinrichting van november 1991
help
Description and evaluation of program : DUFLOW \ Journal of irrigation and drainage engineering [Artikel]
Clemmens, A.J. \ Holly, F.M. \ Schuurmans, W. \ 1993
help
Voor elke watergang bestaat een oplossing \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Bolier, D. \ 1992
help
Omlegging Zuid-Willemsvaart bij Helmond : Rijkswaterstaat legt lateraalkanaal in den droge aan \ Land en water nu : maandelijks magazine voor weg- en waterbouw en milieutechniek : orgaan voor de waterstaat [Artikel]
1988
help
Drie jaar praktijkervaring met de graskarper \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Riemens, R.G. \ 1980
Ter bestrijding van overtollige hoeveelheden waterplanten wordt sinds 1977 op uitgebreide praktijkschaal geexperimenteerd met de plantenetende graskarper. Zulks als alternatief voor de voorheen in deze wateren veelal toegepaste chemische en/of mechan ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.