Login

Hydrotheek

help
Aanvullingen op de naamlijst van de Nederlandse kieuwpoortkreeften (Crustacea: Branchiopoda) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
Soesbergen, M. \ Sande, J. van de \ 2009
Zeven jaar na het verschijnen van de naamlijst van de Nederlandse kieuwpootkreeften is het tijd voor een aanvulling. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van de taxonomie van Bosmina en enkele soorten kunnen aan de lijst worden toegevoegd. De vorige ...
help
Richtlinien fuer die Charakterisierung von Abwasser in den Niederlanden \ KA : Korrespondenz Abwasser : Informationsblatt fuer das Abwasserwesen [Artikel]
Roeleveld, P.J. \ Kruit, J. \ 1998
help
Karakterisering hydrogeologische opbouw van de Provincie Gelderland - Deel 2: Het rivierengebied [Boek]
Rijks Geologische Dienst \ 1993
Dit rapport behandelt de tweede fase van de karakterisering van de hydrologische opbouw van de provincie Gelderland; de karakterisering van het Gelderse Rivierengebied. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: 1) Regionalisering: het indelen v ...
help
Karakterisering hydrogeologische opbouw van de Provincie Gelderland - Deel 3: Geldersche Vallei en Veluwe [Boek]
Rijks Geologische Dienst \ 1995
Dit rapport behandelt de derde fase van de karakterisering van de hydrologische opbouw van de provincie Gelderland. Deze fase omvat de karakterisering van de Gelderse Vallei en de Veluwe. De doelstelling van het onderzoek is tweeledig: 1) Regionalise ...
help
Geochemische schematisering van de ondergrond in het STONE model : organisch stofgehalte in de ondergrond [Boek]
Boekel, E.M.P.M. van \ cop. 2009
De geochemische parametrisering en schematisering van de ondergrond in het STONE-model speelt een belangrijke rol bij het inzichtelijk maken van haalbare nutriëntenconcentraties in het oppervlaktewater op de lange termijn. Op basis van geochemische a ...
help
40 jaar H2O, tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 1968-2007 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ Zaane, M. van \ Bielars, P. \ 2007
H2O bestaat 40 jaar. Op 11 januari 1968 kwam het eerste nummer uit van hèt tijdschrift voor drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling. Daarom in dit laatste nummer van 2007 een interview met professor Koot, één van de eerste auteurs in H2O, onde ...
help
Waterpissebedden : een determineertabel voor de zoet-, brak- en zoutwaterpissebedden van Nederland en België [Boek]
Huwae, P. \ Rappé, G. \ Buizer, B. \ 2003
help
Experience with guidelines for wastewater characterisation in The Netherlands \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Roeleveld, P.J. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2002
In this paper experiences and results are presented with guidelines for wastewater characterisation that are standardised in the Netherlands for modelling purposes with activated sludge modelling (ASM)
help
Optimization of Rainfall Interpolation [Boek]
Soenario, I. \ Plieger, M. \ Sluiter, R. \ 2010
In opdracht van de Waterdienst is een onderzoek op het KNMI uitgevoerd naar methoden voor optimale vergridding (interpolatie) van relevante parameters voor het stroomgebied van de Rijn in Nederland. In dit rapport zijn de resultaten voor de parameter ...
help
De Delft Filtratie Karakterisering methode \ WT-afvalwater [Artikel]
Geilvoet, S. \ Graaf, J. van der \ 2010
Membraanvervuiling (fouling) wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste beperkende factor in het membraanbioreactor (MBR) proces. Fouling is een complex fenomeen dat bestaat uit verschillende componenten en wordt beïnvloed door diverse factoren. G ...
help
Nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dommering, A. \ Otte, A. \ Peeters, E. \ Dam, H. van \ 2001
Met een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren, ontwikkeld in opdracht van STOWA, zijn zowel de ecologische toestand als de belevingswaarde van stadswateren op simpele wijze te bepalen. Het systeem bestaat uit drie deeltoetsen: (1) ee ...
help
GC/MS-screening van RWZI-effluenten : fractionering met vloeistofchromatografie naar log Kow en identificatie van verbindingen in de fracties met behulp van GC/MS en AMDIS [Boek]
Rinia, G. \ Berbee, R.P.M. \ 2006
In het verantwoord kunnen gebruiken van rivierwater als bron voor de drinkwaterbereiding ligt voor RIWA en RIZA een gezamenlijk belang. In eerdere projecten ziet RIWA polaire persistente verbindingen die moeilijk verwijderbaar zijn bij de drinkwaterb ...
help
STOWA-systeem voor de ecologische beoordeling van brakke, binnendijkse wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dam, H. van \ Gotjé, W. \ Franken, R. \ Ietswaart, T. \ 2002
UItleg over een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor brakke binnenwateren, aansluitend bij de al bestaande STOWA-beoordelingssystemen voor andere watertypen. Op grond van het ecologisch functioneren en een geformuleerd ecologisch streefbeeld wor ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.