Login

Hydrotheek

help
Kennisontwikkeling : gluren bij de buren \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Terbruggen, S. \ 2011
Bestuurders van waterschappen moeten weten waar zij over praten. Adri Bom, Hoogheemraad en locodijkgraaf bij Hoogheemraadschap van Delfland, was bij haar aanstelling in 2009 een leek op technisch gebied. Dat veranderde zij door zich bij te laten spij ...
help
Deltares van kennis naar kassa [bedrijfsportret] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hooimeijer, M. \ 2013
Ze hebben allemaal een passie voor water. Toch verschillen bedrijven in de waterketen aanzienlijk qua visie, activiteiten en cultuur. H2O portretteert verschillende bedrijven met verschillende gezichten. In de achtste aflevering aandacht voor Deltare ...
help
Eindrapport KenSys : kennismanagement in de praktijk: resultaten van de implementatie van een Kennis Systeem bij de Directie Zuid-Holland 1998-2003 [Boek]
Verweij, R.L. \ Bosman, R. \ 2004
Dit rapport beoogt een overzicht te geven van de werkzaamheden uitgevoerd in dit KenSys project. Het kan gebruikt worden als een richtlijn om kennismanagement op te zetten in RWS diensten. Vanaf september 1998 tot juli 2004 is door RIKZ voor de RWS d ...
help
Doelmatigheid en onderzoeksbehoefte riolering: het kennisprogramma Urban Drainage van start \ WT-afvalwater [Artikel]
Langeveld, J. \ 2011
Dit artikel illustreert aan de hand van het voorbeeld wateroverlast de tekortkomingen van de tot nu toe gevolgde aanpak in het rioolbeheer en geeft daarbij aan op welke punten verbeteringen noodzakelijk en ook mogelijk zijn. Daarbij wordt aangegeven ...
help
Jacques Leenen: 'Doelmatigheid begint met kennis, maar bewijst zich in de praktijk' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Op verzoek van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzochten STOWA en RWS Waterdienst wat zij kunnen bijdragen aan doelmatig werken op het terrein van kennis en informatie. Dat gebeurde in het kader van de ‘storm’ van doelmatigheid, die d ...
help
Relevante vragen voor kennis- en innovatieagenda van het waterschap \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, P. van den \ Haan, J. de \ 2012
Welke kennisvragen zijn voor een waterschap relevant om op te pakken? De onderstaande wegingsmethode maakt het volgens ondergetekenden mogelijk om voor de gehele organisatie een uniforme werkwijze te hanteren om de meest relevante kennisvragen te sel ...
help
De onschatbare waarde van ervaringskennis \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Acampo, R. \ Jansen, J. \ 2012
Wie kent ze niet, collega's die op basis van hun enorme ervaring 'wandelende encyclopedieën' zijn? En die door collega's gebruikt worden om het verhaal achter het verhaal te achterhalen. Maar wat als deze mensen er straks of binnenkort niet meer zijn ...
help
Kennisprogramma Deltaproof komt op stoom \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2010
'Waterschappen zijn belangrijke spelers bij de uitwerking en uitvoering van het Deltaprogramma. Het is logisch dat de Unie van Waterschappen STOWA gevraagd heeft de regionale kennisvragen en kennisbehoeften op dit gebied in beeld te brengen en met de ...
help
De kracht van de complementariteit : uitwisselen expertise : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Berg, A. van den \ 2014
De waterschappen staan voor grote uitdagingen. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende vergrijzing in de eigen organisaties. Welke expertise heeft Dienst Landelijk Gebied te bieden in het zicht van de naderende opdeling van deze Rijksdienst?
help
VLARIO-dag 2014 : inzet asset management \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2014
Een nieuw jaar, een nieuwe VLARIO-dag en dit jaar ook een nieuwe voorzitter: professor Jean Berlamont van de KU Leuven. De wisseling van de wacht verandert niet veel aan de doelstellingen, want het platform blijft zich inzetten voor de rioleringssect ...
help
De buitenwacht over 'waardevol verbinden' \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2014
Hoe kijkt de omgeving van STOWA aan tegen de nieuwe strategienota en de daarin aangegeven koers? We vroegen het aan drie kopstukken uit de wereld van het water: professor Mark van Loosdrecht van de TU Delft (Environmental Biotechnology), hoogleraar S ...
help
Uitwisselen van kennis en capaciteit : Platform Dijkwerkers : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vliet, J. van \ 2014
Per 1 januari 2015 gaat het Platform Dijkwerkers van start. Doel is het werven en borgen van kennis en kunde die nodig is bij het uitvoeren van projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uniek is dat over waterschapsgrenzen heen w ...
help
Controversies in water management : frames and mental models [Proefschrift]
Kolkman, M.J. \ cop. 2005
From a technical perspective, the way scientific knowledge is used in a decision making process sometimes presents incomprehensible difficulties. Decision makers appear to disregard technical argumentation in favour of administrative or political arg ...
help
Op pad met... Hans Huis in 't Veld (boegbeeld topsector water) : 'gefascineerd door water' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Boorsma, P. \ 2013
Hans Huis in 't Veld (65) studeerde civiele techniek in Delft en was o.a. voorzitter van de raad van bestuur van de DHV Groep en van TNO. Sinds 2011 werkt hij als 'boegbeeld' van de Topsector Water aan de versterking van de samenwerking binnen de sec ...
help
Hoe overbrug je de kloof tussen onderzoeker en bestuurder? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2011
Hoe zorg je dat waterschappen warm lopen voor je werk en aan de slag willen met de resultaten ervan? Door oog te hebben voor verschillen in beleving tussen onderzoekers en bestuurders, zeggen 'de deskundigen'. Maar wat zijn die verschillen precies en ...
help
Geld als water verdienen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heemskerk, F. \ Nijwening, S. \ 2011
Water is onlangs terecht door het kabinet als één van de negen topsectoren gedefinieerd. Met het oog op de opwarming van de aarde staat Nederland immers aan de vooravond van flinke investeringen om het land duurzaam te beschermen tegen overstromingen ...
help
De wereld verleiden met water : Dutch Delta Design : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rosenbrand, B. \ 2011
Dutch Delta Design 2012 is een ambitieus programma om Nederland Waterland op de kaart te zetten. Kennis en expertise wordt gebundeld en zichtbaar gemaakt voor het Nederlandse en internationale publiek. De weg ernaartoe is minstens zo belangrijk als h ...
help
Deltares en de watersector \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Rozemeijer, J. \ 2010
De Unie van Waterschappen wil af van de harde grens tussen regionaal en landelijk wateronderzoek. Het onderzoeksprogramma van Deltares zou door Rijkswaterstaat en de waterschappen samen moeten worden ingevuld. De relatie tussen Deltares en de watersc ...
help
Leren is meer dan kennis delen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Koerselman, W. \ Jansen, J. \ 2012
Communities of Practice en intervisie vullen elkaar perfect aan en kunnen de ontwikkeling van de (water)professional in belangrijke mate faciliteren. Aldus Willem Koerselman en Jack Jansen.
help
Kennis van kennis : een onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van kennismanagement bij Waterschap Roer en Overmaas [Studentenverslag]
Geurts, P. \ 2013
Kennis en kennismanagement is het onderwerp van dit onderzoek dat zich afspeelt binnen de praktijk van Waterschap Roer en Overmaas (WRO). Aanleiding voor dit onderzoek is de onbekendheid met het onderwerp kennis en het vermoeden dat goed kennismanage ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.