Login

Hydrotheek

help
State of the art on the legal and policy literature on adaptation to climate change: towards a research agenda [Boek]
Gier, T. de \ Gupta, J. \ Rijswick, M. van \ 2009
Dit rapport beschrijft de juridische vragen die voortvloeien uit het internationale klimaatregime, de belangrijkste juridische concepten zoals het „no-harm-principle‟, het „ability-to-pay-principle‟ en de ontwikkeling die men waarneemt richting een m ...
help
Aannames Al Gore over zeespiegelstijging onjuist \ Duurzaamgebouwd.nl [Artikel]
Koster, P. \ 2010
Ligt de kust van Nederland straks bij Amersfoort? Ja, zegt Al Gore. Nee, zegt onderzoeker Paul Koster. De Noordzee komt volgens de laatste zelfs droog te vallen. Een bewering die grote gevolgen kan hebben voor het klimaatbeleid van de grote steden. C ...
help
Klimaatverandering - probleem of kans? : ruimtelijke oplossingen en mechanismen voor de Nederlandse delta : een eerste verkenning [Boek]
Braakhekke, W. \ 2005
Het klimaat verandert.Welke consequenties dat precies heeft is onderwerp van internationaal onderzoek, maar sommige staan al vast. De zeespiegel stijgt en de rivieren in Noordwest-Europa krijgen hogere piekafvoeren. Extremen in neerslag zullen bij ee ...
help
Klimaatverandering: uitdaging en bedreiging voor waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Valk, M. van der \ 2004
Deels simultaan met de Aquatech vond van 27 tot en met 29 september de internationale conferentie 'climate change: a challenge or a threat for water management?' plaats. Een verslag
help
Een ongemakkelijke waarheid : het gevaar van het broeikaseffect en wat we eraan kunnen doen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Valk, M.R. van der \ 2006
Bespreking van het boek van de Amerikaanse Al Gore over klimaatverandering. De Nederlandse versie is verschenen bij Meulenhoff (2006). De engelse versie is: An inconvenient truth : the planetary emergency of global warming and what we can do about it ...
help
Klimaat & hydrologie: bedreiging of kans? [Bijeenkomst] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Post, V. \ 2007
Is klimaatverandering iets wat je op je af laat komen, iets passiefs, als bedreiging of speel je in op een verandering, als kans. Vier presentaties op een NHV bijeenkomst (november 2007) wierpen meer licht op deze zaak. Presentaties over effecten van ...
help
Climate changes Dutch water management [Boek]
Schaik, H. van \ Netherlands Water Partnership \ Co-operative programme on water and climate \ 2007
This booklet starts out describing how our water management strategy has evolved over the centuries from increasingly defensive measures to an adaptive approach. The second part presents smart, areaspecific examples in planning and zoning of water, l ...
help
Klimaatadaptie en economie [Boek]
Rietveld, P. \ 2009
Dit essay gaat over adaptatie aan klimaatverandering. Met een economische bril zal worden gekeken naar de vraagstukken die klimaatverandering met zich meebrengt en hoe de economie zich op de meest rendabele manier kan aanpassen. De andere kant van de ...
help
Klimaatverandering en overstromingen, met een focus op Nederland \ Van natuurlandschap tot risicomaatschappij : de geografie van de relatie tussen mens en milieu [Hoofdstuk uit boek]
Bouwer, L.M. \ Vellinga, P. \ 2008
In de twintigste en eenentwintigste eeuw is de mens een klimatologische kracht van betekenis geworden. Het gezaghebbende Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ) concludeerde begin 2007 dat in de afgelopen honderd jaar de gemiddelde temperat ...
help
Neerslagextremen en klimaatscenario’s \ Meteorologica [Artikel]
Groen, G. \ 2007
Zware buien hebben in augustus 2006 plaatselijk voor overlast gezorgd. Onderzocht is hoe de extreme uur- en dagneerslag past in het beeld van het huidige en toekomstige klimaat. Neerslagextremen worden gekenmerkt door de combinatie van neerslaghoevee ...
help
The costs of natural disasters under climate change \ Climate research Netherlands : research highlights [Hoofdstuk uit boek]
Bouwer, L.M. \ 2009
Increasing frequencies of extreme weather events are expected to cause more losses from weather disasters. The interplay between hazards, and vulnerability and exposure, make reliable estimates of the actual risks difficult. Climate change will incre ...
help
Dealing with uncertainty in flood management through diversification \ Ecology & society : a journal of integrative science for resilience and sustainability [Wetenschappelijk artikel]
Aerts, J.C.J.H. \ Botzen, W.J.W. \ Veen, A. van der \ Krywkow, J. \ Werners, S.E. \ 2008
This paper shows, through a numerical example, how to develop portfolios of flood management activities that generate the highest return under an acceptable risk for an area in the central part of the Netherlands. The paper shows a method based on Mo ...
help
Watermozaiek 27 jan 2010 P11 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Afsluiting door de dagvoorzitter met een dankwoord voor de 9 presentatoren van dag 1 van het symposium Climate changes and aquatic ecosystems, januari 2010, te Arnhem.
help
Maken we Nederland Deltaproof met Deltadijken? \ Ter info / STOWA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer [Artikel]
2012
Superdijk, Klimaatdijk, Deltadijk. De naam mag telkens anders zijn, het idee is steeds dezelfde. Ontwerp een dijk zo, dat hij niet kan doorbreken maar alleen kan overlopen. Dat scheelt veel slachtoffers en beperkt de materiële schade aanzienlijk. Lig ...
help
Nieuw kennisprogramma voor water en klimaat in de 21ste eeuw \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2015
Het is geen pot met geld. Laat dat duidelijk zijn. Wie meedoet, moet zijn eigen kennis meebrengen en - indien nodig - ook bereid zijn uit eigen middelen te investeren. Dat geldt voor waterschappen, gemeenten, voor kennisinstellingen, voor bedrijven, ...
help
NKWK : Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat [Website]
[ca. 2015]
De inhoudelijke aanleiding voor het NKWK komt voort uit het strategische water- en klimaatbeleid (Deltaprogramma, Adaptatiestrategie, kustbeleid) en de noodzaak dit beleid slim en snel om te zetten in de uitvoering bij publieke en private partijen. M ...
help
NKWK startconferentie : verslag van 21 april 2015 [Boek]
Weeren, B.J. van \ 2015
Verslag van de startconferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), gehouden op 21 april 2015, inclusief verslagen van alle werksessies. Met het NKWK bundelen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hun kra ...
help
Governance klimaat en bestuur [Boek]
[2014]
Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
help
Waterrobuust bouwen buffer voor klimaatproblematiek \ Cobouw [Artikel]
Silvester, M. \ 2009
Hoe te bouwen nu het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en het overstromingsgevaar een reële bedreiging vormt. Die vraag staat centraal in het boek Waterrobust bouwen: de kracht van kwetsbaarheid in een duurzaam ontwerp
help
Watermozaiek 28 jan 2010 P01 [Video]
STOWAvideo \ 2012
Openingswoord door de dagvoorzitter Hans Oosters op dag 2 van het Klimaatsymposium in Arnhem.
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.